Replik på DN:s ledare om folkomröstning

DN skrev 1 januari en ledare “Fel sak att rösta om”. Vi ville replikera på denna då DN nämner oss vid namn, dels för att de har sakfel gällande hur voteringen för ett folkinitiativ går till. Det borde vara en självklarhet för en av Sveriges ledande tidningar i denna aktuella fråga att tillåta någon yttra sig i debatten helst när man tilltalas. DN hänvisar dock till att de har platsbrist vilket låter lite märkligt med tanke på att nätet är ganska stort. Trots påtryckningar vägrade DN ta in repliken. Vi övervägde att anmäla till Pressombudsmannen men vi valde istället att publicera repliken på vår blogg istället.

***** REPLIK ******

Det är en mycket märklig inställning som DN:s ledare intar gällande lagen om folkinitiativ och en eventuell folkomröstning om trängselskatten i Göteborg. En lag som är genomröstad under en regering ledd av Alliansen. Tanken från regeringens sida är att det svenska folkstyret ska stärkas och fördjupas.

Regeringen betonar att medborgarinitiativet ska göras så öppet, enkelt och tillgängligt som möjligt att det blir ett användbart verktyg.

”Den medborgerliga förslagsrätten ska leda till ett ökat engagemang, till fler diskussioner mellan valen bland medborgarna och till ett minskat avstånd mellan väljarna och valda.”

Grundlagsändringen är historisk och det har tagit 114 år för riksdagspartierna från det första förslaget i riksdagen 1894 att komma fram till det förstärkta folkinitiativet 2008 som sedermera började gälla från 1 januari 2011.

Med det förstärkta folkinitiativet skapas för första gången i svensk demokratihistoria en brygga mellan den medborgerliga rätten att bestämma den politiska dagordningen och att vara med i beslutsfattandet. I grundlagspropositionen står det:

”Ett folkinitiativ ska som huvudregel leda till folkomröstning.”

Men DN:s ledare väljer att förkasta medborgarens lagliga rättighet i papperskorgen och etikettera Vägvalet som ett missnöjesparti. Istället borde ledaren fråga sig varför Vägvalet uppstått? Jo, för att den representativa demokratin har misslyckats med att förankra ett beslut hos medborgarna. Att vi agerat sent är en sanning med modifikation då vi redan 2010 lämnade över 28 000 namn enligt den gamla lagen. 2011 röstades det folkinitiativet ned av de etablerade partierna.

Trots att lagen finns väljer ledaren att diktera villkoren för när den ska tillämpas. Vi vänder oss starkt emot ledarens inställning att medborgaren inte skulle ha varken tid, lust eller kunskap att sätta sig in i alla beslut som berör oss. Så kanske det var på stenåldern men inte i dagens moderna värld. Idag är information nåbar för många fler som innehar spetskompetens och ofta har större kunskap i sakfrågorna än politikerna själva.

Ledaren har helt fel när de skriver:

”Det krävs nämligen att minst en tredjedel av kommunfullmäktiges ledamöter också ställer sig bakom kravet för att det ska gå igenom.”

I lagtexten står det dock: ”inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget.”

Ingen ledamot i Göteborgs kommunfullmäktige behöver alltså rösta för en folkomröstning. Det som avgör formellt kommer att vara, om två tredjedelar röstar emot eller inte.

Vidare resonemang av ledaren där man påstår att folkomröstningar ska ersätta den representativa demokratin är också felaktig. Folkinitiativet ska komplettera den representativa demokratin för att de förtroendevalda ska ta bra beslut i nära förankring med medborgarna. Det ena utesluter således inte det andra.

Att utelämna väsentliga fakta i jämförelsen med Stockholms införande av trängselskatt är lite klumpigt eller ett medvetet val av ledaren. I Göteborg blandade man in ett tredje begrepp utöver miljö och trängsel, nämligen medfinansiering som egentligen är huvudsyftet. Alla förbifarter i Göteborg är belagda med trängselskatt. Och för att kalkylen ska gå ihop måste nästan alla fortsätta köra bil. Ett tvetydigt budskap.

Men framför allt fick Stockholm folkomrösta. Göteborgs invånare nekades, men nu har verkligheten hunnit ikapp och håller de förtroendevalda ansvariga för sin nonchalans. På något sätt funkar tydligen det förstärkta folkinitiativet ihop med den representativa demokratin.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • DN:s “attityd” i saken är dryg och förmäten!

  DN, en stockholmstidning torde heller inte ha med en lokal fråga i Göteborg att göra och borde klädsammast INTE lägga sig i! Lika lite som lokala medier i Göteborg lägger sig lokala frågor i Stockholm, Skåne eller Norrland!

 • Att jämföra Stockholm och Göteborg när det gäller trängselskatt, det går bara inte. Konstigt att DN leker storebror och ska tala om för Göteborgarna vad som är bäst för oss.

 • “Så kanske det var på stenåldern men inte i dagens moderna värld. Idag är information nåbar för många fler som innehar spetskompetens och ofta har större kunskap i sakfrågorna än politikerna själva.”

  Informationen finns men många tar inte del av den, det är väl en väldigt tydlig orsak till att VV blivit så stora.

  • Anders: Har du källa på att de som stödjer Vägvalet är dummare än andra? Men det är roligt att du tror att vi blivit “stora”!

 • Kolla inlägget igår i DI. Mycket oseriöst och ovetenskapligt. Om man hänvisar till rapporter och undersökningar samt jämförelser så skadar inte lite referenser.

  Och hur kom “forskaren” fram till sin slutsats?

 • Anders. Den information du syftar på, var kommer den ifrån? Finns det särintressen, lobbyister och “experter” som berättar vad man skall tycka?

  Newsflash: det är väldigt genomskinligt och man behöver inte skrapa mycket på ytan innan frågetecken dyker upp.

  För övrigt, det är inte trafiken det är fel på. Det är samhällsstrukture. Jobba där du bor, eller tvärtom, så är problemen lösta. Men det tjänar inte staten och bankerna på.

 • Hela kamerasystemet skulle kunna missbrukas som ett gigantiskt övervakningssystem, om fel personer får tillgång till det. Inbrott när du inte är hemma. Koll på rutiner. Automatisk betalning av trängselskatt. Listan kan göras lång

 • Anders, informationen vi fick ursprungligen är inte den vi har idag. Det har tillkommit en hel del samt att den var tillrättalagd till bara vara positiv. Gjorde man inte så kommer vi dö som flugor och himlen ramlar ner över våra huvuden. Jag får besök titt som tätt av stadens “informatörer” i mitt yrke där man bara är positiv…Ingen tar upp baksidorna. Frågar jag om co2 utsläppen under byggtiden som vida överstiger det vi kan minska under ett par generationer vill man inte prata om. Tjänstemän som är anställda lobbyister.

  • Patrick Theodorsson: GT har en redaktion i Göteborg och det är den som driver kampanjen för att få en folkomröstning till stånd.

 • GP skriver idag att smitvägarna kan bli dödsfällor. Jag ser flea problem med den artikeln. Dels så är det inte smitvägar, det är så att man aktivt valt att styra över trafik på de vägarna. Då är de väl inte smitvägar?

  Dels så är det så att politikerna, genom att styra om trafik från säkra vägar som E6 och Lundbyleden till mindre säkra vägar, har skapat problemet.

  En bättre rubriken på artikeln hade varit: Politikerna riskerar människors liv!

 • Jag kan dessutom lägga till att problemet är lätt att lösa och har mycket små konsekvenser för både miljö och intäkter från Trängselskatten:
  – ta bort TS på anslutningen mellan E6 och Lundbyleden. Detta är två stationer som inte tillhör något annat än att flytta trafiken från E6N till Hisingsleden och Gamla Böneredsvägen.
  – som en konsekvens av detta kan man sedan ta bort alla TS-stationer mellan Backa och E6 också.

  En lösning som i praktiken bara har vinnare, förutom några tjänstemän oc

 • Jag har gått igenom Trafikverkets statistikmaterial om TS. Biltrafiken in till Göteborg från kranskommunerna har minskat ytterst lite (ca 5%), minskningen i inflöde till Göteborg beror i huvudsak på att bilarna tar andra vägar (tex E45 istället för E6).

  Den stora minskningen står Göteborgarna själva för.

  En intressant detalj är att trafikmönstren inte verkar vara symmetriska. Exempelvis så har Tuvevägen inte så stor trafikökning på morgonen, men totalt sett en rejäl ökning. Detta beror troligtvis på den låga kapaciteten på Hisingsleden/Norrleden i ostlig riktning, vilket bland beror på för kort påfartsramp vid Angeredsbron, men även på att korsningen mot Tuvevägen har för låg kapacitet (den skulle behöva planskiljas).

  I Partille kan man konstatera att trafiken på Landvettervägen ökat mer än vad trafiken på E20 minskat.

  Intressant är det i alla fall. Göteborgarna betalar priset med längre restider och i kranskommunerna betalar man (om ingen “smitväg” finns) och tar bilen i alla fall.

  Lyckat? Det kan man verkligen fundera över…

  Ytterligare problem finns vid Nordre Älvbron där (den kraftigt ökade) trafiken från Jordfallsbron ansluter. På alla dessa ställen var det problem redan tidigare, som nu förvärrats av TS.

 • Apropå statistik…

  Utifrån några få dagar kan man INTE dra några statistiskt säkra slutsatser. Absolut INTE om dagarna heller inte är en vanliga vardagar.

  Nej, för att man skall kunna dra några statistiskt säkra slutsatser måste dessa mätningar ske över en period av sinsemellan liknande dagar för att eliminera ev. bias och slumpmässigheter.

  Sedan kan dessa mätningar jämföras med tidigare mätningar som skett på samma sätt men där en av parametrarna varit annorlunda! (inte någon trängselskatt)

  Rekommenderar en GRUNDkurs i statistik och efterlyser vetenskapligt grundade analyser där minst två vanliga veckors statistik ingår!

 • Bengt Hanves: Notera dessutom att trafikverkets statistiska material i vissa fall jämför sig med “förväntad” trafikmängd…