Riksrevisionen kritiserar Västlänken – igen!

Idag kan vi läsa i GP att Riksrevisionen kritiserar regeringen för ineffektiva väg- och tågsatsningar. Riksrevisionen kritiserar återigen även Västlänken precis som för ett år sedan. Läs tidigare blogginlägg här.

Riksrevisionen konstaterar:

“Regeringen har inte sett till att statens miljardsatsningar på vägar och järnvägar är effektiva. Det finns en betydande risk för fortsatta fördyringar som leder till att man inte kan genomföra andra angelägna infrastruktursatsningar.”

I rapporten konstateras att brister i kostnadsunderlagen gör att många stora infrastrukturprojekt riskerar att bli dyrare än planerat. Som t.ex. Västlänken:

“En järnvägstunnel under Göteborg, som beräknas kosta 20 miljarder kronor att bygga. Här saknas information om nödvändiga tilläggsinvesteringar för att uppnå målen med Västlänken på mellan 20 och 35 miljarder kronor i beslutsunderlagen.”

Riksrevisor Claes Norgren  säger:

“Regeringen har inte sett till att statens miljardsatsningar på vägar och järnvägar är effektiva. Regeringen har inte heller motiverat besluten och informerat riksdagen och allmänheten om satsningarna på infrastruktur på ett transparent och rättvisande sätt.”

Även Ostlänken som ska byggas mellan Järna och Linköping för 30 miljarder kronor kritiseras då regeringen föreslår att den ska byggas för snabbtåg, som har lägre hastighet än höghastighetståg. Men enligt Norgen har inte konsekvenserna av detta har analyserats av Trafikverket.

Enligt Riksrevisionen har regeringen inte motiverat varför man frångår de principer som riksdag och regering har bestämt. Regeringens beslut leder till att effektiva infrastrukturåtgärder som ofta är politiskt obekväma skjuts över på framtida politiker. Vidare kritiseras också regeringen för att inte ha gett transparent och rättvisande information om satsningarna och uppmanar regeringen att motivera besluten, särskilt när de går emot Trafikverkets förslag.

Norgren säger:

”Då kan riksdag och allmänhet bedöma varför man väljer mindre lönsamma objekt.”

Förra året lämnade Vägvalet en interpellation om Riksrevisionens kritik som först inte skulle få framställas, men som sedermera fick det. Läs blogginlägg från sammanträdet här. Riksrevisionen styrker återigen att Västlänken är ett felaktigt och samhällsekonomiskt olönsamt projekt.

När ska någon från de etablerade partierna börja lyssna?

Läs riksrevisorns debattartikel i SvD ”Stor risk att pengarna satsas fel”

Läs rapporten Riskfyllda och ineffektiva miljardsatsningar på infrastruktur.

Och i Svevias lobbytidning kan ni läsa om Annelie Hulthén (S) som uppenbarligen bygger Göteborg helt själv och anser att Riksrevisionens kritik är obefogad.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2SVD1

Lägg till en kommentar

 • Den som suttit i tågkö på X2000 från Alingsås mot Göteborg med både långsamma pendeltåg och godståg framför förstår inte hur en vansinnigt dyr och onödig tågtunnel under centrala Göteborg skulle lösa detta! Inte heller hur dagens debacle med spårvägstrafiken skulle vara behjälpt av densamma!

  Nej! Satsa pengarna där de gör störst nytta för medborgarna och samhället i.st.f på politiska prestigeprojekt!

 • Västlänken löser alla problem. Allt från acne, till svälten i tredje världen och den globala uppvärmningen.

  Tror du inte på detta så måste du utbildas till att tro på det. Därför de stora informationskampanjerna om den kraftigt förbättrade (SIC!) kollektivtrafiken mm.

  Det är bara att acceptera! Cia har rätt!

 • Kan läsa i På Väga att Hulten säger “I framtiden kommer en allt större del av infrastrukturen betalas via olika former av brukaravgifter.”

  Då Västlänken är den dyraste delen av västpaketet undrar jag vilka brukaravgifter Hulten har föreslagit för finansiering av den av de som kommer att bruka den. Jag har i alla fall inte sett något av det. Kanske någon som är mer insatt och uppdaterar än vad jag själv är känner till vilka förslag Hulten har lagt fram för brukaravgifter och hur mycket det kommer att belasta varje tågresa?

  Kunde också läsa att majoriteten i Gbg igen har lagt ett förslag om en gång och cykelbro över älven. Jag ser då fram emot att majoriteten presenterar hur de har tänkt att utforma brukaravgifterna för gång och cykeltrafikanterna på bron.

 • Äckliga jävla Göteborgs Stad eller vem det nu är som ska dränera folks plånböcker. Om det ska vara vägtullar, så sätt dem för fa-an på de ställen som ska finansieras (och där problemen är) och inte på folk som kör förbi stan.

 • Förresten, har ni räknat på hur mycket trängselskatten kommer att kosta kommunen i form av ökad arbetstid på fritids och förskolor?

  Det föds väl ca 6000 barn per år i GBG?

  Om vi antar att de i snitt har omsorg i sex år och att 10% får en tumme mer om dagen. Ett förskolebarn kostar väl ca 100kr/h? Då motsvarar detta ökade kostnader för kommunen på knappt 100 miljoner kronor..,

  Kommer de stadsdelar som drabbas hårdast av detta (Backa? Torslanda?) att kompenseras i sin budget? Och vart tas dessa pengar ifrån?

 • Tänkte fel, det skall vara ca 5% barn som får stanna extra i barnomsorgen (glömde bort att bara hälften åker bil idag). Dvs, det blir ca 50 miljoner.

 • ”I framtiden kommer en allt större del av infrastrukturen betalas via olika former av brukaravgifter.”

  Men vart tar de 60 MILJARDER (2011) som varje år betalas in enbart i skatter och moms på bensin och diesel i Sverige vägen?

 • På sitt vanliga arroganta sätt avfärdar Anneli Hulten riksrevisorns kritik som i stort sett ointressant och felaktig. Tala i stället om vad som är oriktigt i rapporten. Det är faktiskt skattebetalarnas pengar som står på spel. Din trovärdighet har i dag mycket låg status

 • Vad Hulten innerst inne anser om innehållet i Riksrevisionens rapport kan man alltid spekulera och ha olika åsikter om. Men en sak är säkert och det är att om Hulten skulle erkänna att Riksrevisionens kritik är befogad skulle det vara samma sak som att begå politiskt självmord.