Riksrevisionens kritik tas inte på allvar av de rödgröna

På senaste sammanträdet i kommunfullmäktige behandlades Vägvalets interpellation om Riksrevisionens ytterligare kritik gällande Västlänken. Läs interpellationen och svaret från Anneli Hulthén (S) här.

Kortfattat bygger interpellationen på Riksrevisionens kritik om att det krävs tilläggsinvesteringar för Västlänken som inte innefattas i det Västsvenska paketet.

Frågorna Anneli Hulthén (S) skulle svara på var följande:

 1. Varför tar du inte Riksrevisionens kritik på allvar?
 2. Anser du att det är rätt att lägga en skuld på framtida generationer?

Hulthéns svar svävade allt från att kritiken var riktad till Trafikverket och regeringen, till att Riksrevisionen inte visste vad den pratade om. Vid ett tillfälle var min samtalston inte tillfredsställande, enligt Hulthén. Men det blir nog så när svaren tryter, då är det bättre att hänga upp sig på annat. Jag fick också höra att jag spred lögner.

På Twitter skrev stadssekreteraren Mariya Voyvodova (S):

Västlänken blir effektiv från dag 1. Lönsamheten ökar genom ökad resandetillströmning o framtida anslutningar mot Hisingen o Särö.

Vem är det egentligen som sprider lögner?

På min fråga som jag ställde gång på gång om finansiering av tilläggsinvesteringarna fick jag inga svar. Attityden är att det kan vi oroa oss för sedan.

Hulthén ville ge mig ännu mer huvudbry genom att dra upp satsningen på höghastighetsbanan som det, hör och häpna, inte heller finns några pengar till. Hon sa:

“Men vi ska försöka i alla fall.”

Är det att ta ansvar?

Kia Andreasson (MP) ansåg även hon att Riksrevisorn inte kunde tas på allvar och valde att hänvisa till huvudrapporten på s. 99.

“Det bör påpekas att kostnadsuppgifterna i dessa kostnadsberäkningar är mycket osäkra och inte beräknade med successiv kalkyl.”

Men hon glömde ju givetvis att fortsätta stycket:

“De bygger istället på enklare bedömningar som Trafikverket gjort och bör därför ses som indikativa. Detta medför också en risk för att kostnaderna för tilläggsinvesteringarna är underskattade och att det i framtiden när investeringarna har detaljstuderats kan visa sig dyrare att bygga ut.”

I GT säger ansvarig Johannes Österström från Riksrevisionen, som gjort granskningen:

“Slutsatserna vad gäller Västlänken i den här granskningen har inte sagts emot av trafikverket i våra kontakter med dem. Det kanske har att göra med att trafikverket själva har gjort bedömningen att tilläggsinvesteringar krävs, i sin interna rapport.”

Johannes Österström menar att riksrevisionen och trafikverket inte alls har olika uppfattningar om Västlänken, dess kapacitet och behov av tilläggsinvesteringar och säger:

“Trafikverket har fått faktagranska både huvudrapporten och underlagsrapporterna vid två separata tillfällen. Vid dessa tillfällen invände de inte mot slutsatserna att Västlänken skulle kräva fler investeringar, de påpekade främst ett par mindre faktamissar.”

Det är uppenbart att både Hulthén och Andreasson och flera andra missat att läsa bilagan till rapporten – Underlag och motiv för beslut i två stora infrastrukturobjekt – Västlänken och höghastighetsbanor, Riksrevisionen. I den är åtgärderna som krävs väl beskrivna och flera bygger på Trafikverkets egna bedömningar. Läs själva på s. 23 avsnitt 2.3.4.

Lyssna på debatten här. Då voteringssystemet krånglat har inte hela svaret från Anneli Hulthén spelats in. Vi lägger ut yttrandeprotokollet så snart det är färdigt.

Läs debattartikel i GP här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • I det här fallet litar jag och många med mig BETYDLIGT MER på Riksrevisionen än på vad Kia & Hulthén (ursäkta “franskan”) svamlar om!

  Trodde faktiskt att det gamla talesättet “skomakare bliv vid din läst” hade nått fram till Kia & Anneli men tyvärr verkar det inte vara så. Man kan ha fel och man kan ta till sig konstruktiv väl underbygd kritik och medge att man både tänkt och argumenterat fel men så icke! Detta till stort men för skattebetalarna nu och i framtiden i allmänhet och demokratin i synnerhet!

 • Läs gärna debatten i GPs trafikblogg, där Botniabanan och tunneln under Varberg diskuteras. EN del intressanta inlägg och paralleller där ..

 • Verkar som inte ljudinspelningen fungerade.. den gjorde det för 2 dagar sen, men jag lyssnade aldrig färdigt då, dessvärre. / Jonas

 • @Jonas Testade precis och det verkar fungera. Har dock påpekat att länken inte startar på rätt tidpunkt och ligger fel interpellation. Ska rättas under nästa vecka,

 • Vänta lite, nu var det ett tag sedan jag läste rapporterna. Men “glömde” inte riksrevisionen att tilläggsinvesteringarna också ger ökad nytta? Dvs man lade till investeringen men tog inte med nyttan. Sedan tror jag mer på Trafikverkets förmåga att bedöma kostnader och nödvändiga investeringar i infrastruktur än ekonomerna på riksrevisionen.

 • Vi har ett gäng glada amatörer som styr Göteborg idag, och det finns bara ett sätt att bli av med dem och det är att rösta bort dem i nästa val.

  Vägvalet är det naturliga valet för Göteborgarna idag !

 • Jonas:
  Naturligtvis kan man räkna in denna nyttan, det gjorde man faktiskt delvis i det västsvenska paketet då man tillgodoräknade sig nyttan från banan till Borås, utan att ta med kostnaden…

  Problemet är bara att om man räknar med nyttan från andra investeringar så måste ju de investeringarna också beslutas, för annars kan man ju inte dra nytta av investeringen…
  …dvs, skall man räkna in andra investeringars nytta så får man dra in deras kostnader i kalkylen också.

  OM man har en investering med en begränsad negativ nytta så kan man ju naturligtvis ta en kalkylerad risk, men att starta upp ett projekt som går så mycket back i samhällsnytta utan att ens veta om de övriga investeringarna kommer att beslutas är rent vansinne.

  Allt annat än att göra en mer begränsad investering på centralstationen riskerar att vara bortkastade pengar. Dessutom så skulle dessa pengarna kunna användas mycket mer effektivt i from av andra insatser i Göteborg, exempelvis att se till att få planskild spårväg, att bygga ut pendeltågen på Bohusbanan, att ordna kollektiv spårväg till Torslanda, osv osv….

 • Utan ordentlig kapacitetsutbyggnad i Göteborg är det ingen idé att fundera över några investeringar i järnvägsnätet runt Göteborg. Göteborg C är utnyttjad till bristningsgränsen redan. Så några pendeltåg på hamnbanan eller bohusbanan är ingen idé. Ja, det får inte plats några pendeltåg där utan ordentliga kapacitetsförstärkningar på de banorna för övrigt.

 • @Jonas Har du läst rapporten? Problemet är att tilläggsinvesteringarna inte har hanterats i det västsvenska paketet.

 • Det var ett tag sedan jag läste rapporten så jag kommer inte ihåg alla detaljer. Men om jag minns rätt så är väl en utbyggd boråsbana en av tilläggsinvesteringarna som man tog med som kostnad, sedan glömde man räkna med nyttan av en sådan investering för den lilla delsträckan Almedal-Borås.

 • Men lägger man samma Riksrevisionens granskningar av infrastruktur (http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/15649/Anpassad_12_7_Infrastrukturplanering.pdf och http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/16599/Anpassad_12_21_Statens%20satsningar%20p%c3%a5%20transportinfrastruktur.pdf) och kikar på de övergripande slutsatserna och inte gräver ner i detaljer så handlar det till stor del om kritik mot regeringens sätt att styra infrastukturinvesteringar. Min tolkning är att ekonomerna tycker det är för mycket politik och för lite siffror som styr besluten till viss del kan jag hålla med, Trafikverket borde få en rejäl pott med pengar och tydliga mål att jobba efter istället för att politikerna ska bestämma i detalj vilka projekt som ska genomföras.

  Problemet är väl att kunna formulera så bra mål så att det går att styra mot dom utan att viktiga aspekter för samhället missas eller att man får tokiga bieffekter.

 • @Jonas Länkarna till rapporterna ligger i inlägget.

  Just Almedal kommenteras:

  “Fyrspår på Västkustbanan mellan Almedal och Lindome. Det
  saknas en kostnadsbedömning för denna sträcka, men en utbyggnad
  från Almedal till Kungsbacka bedöms kosta 5,28 miljarder kronor.
  Sträckan Almedal till Lindome utgör ungefär 60 procent av denna
  sträcka.”

  Men du har även övriga delar som Olskroken och Mölndal som inte kalkylerats med i paketet. ca 10 mdr extra.

 • ”Fyrspår på Västkustbanan mellan Almedal och Lindome.”
  Då var det ju riktigt passande att man tog bort fyrspårsstationen i Lindome förra sommaren. I tjugo års tid har stationen varit fyrspårig, men i samband med att man förlängde perrongerna sommaren 2012, byggde man bort de två sidospåren. Extremt bra framförhållning där… :-/

 • Det trista med hela cirkusen är att trots att investeringarna i Göteborg påverkar hela regionen så är det i praktiken bara Göteborgs Kommun som bestämmer hur det skall lösas, och där sitter ett gäng som håller varandra om ryggen och ägnar sig åt navelskåderi på hög nivå – över partigränserna.

  Samtidigt får boende i alla kringkommuner stå för en stor del av kalaset. Det är beskattning utan representation.