Rödgröna gör Västlänken ännu dyrare

I P4 Göteborg kan vi höra om hur kommunstyrelsen vill ha en ytterligare tågtunnel under älven. Det går tydligen inflation på tunnlar inom den rödgröna konstellationen. Önskelistan är lång.

Som vanligt uttrycker sig Kia Andreasson (MP) ovetande om saker och ting:

“Sen är det också problematiken med godset på Marieholmsbron, vi kan inte ha pendeltrafik där också för det är redan trångt.”

Marieholmsbron kommer att byggas ut för dubbelspår inom en snar framtid. Det finns gott om plats att låta pendeltrafiken även gå över den. Innan vi ens diskuterat klart om Västlänken är en vettig satsning drar den rödgröna majoriteten igång en diskussion om en tågtunnel under älven.

Och kostnader är ju inget man bryr sig om direkt enligt Kia Andreasson:

“Det blir jätteinvesteringar, men det är nästa steg vi måste ta. Den felande länken till Hisingen måste vi i framtiden komplettera med”

Det enda som är bra med de rödgrönas yttrande är att man förstår att Hisingen behöver hanteras inför framtida infrastruktursatsningar. Men för den delen behöver man inte experimentera med ytterligare vansinniga projekt. Hisingen är stort och omlastningsplatser kan byggas nästan var som helst för pendlare. Varför ens börja diskutera dyra lösningar när det går att göra kostnadseffektiva sådana?

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Du har ju tidigare åberopat kapacitetsbristen in mot Göteborg, och att en satsning på endast Västlänken skapar överkapacitet. Borde du då inte lockas av en utbyggd Bohusbana? Du skjuter dig själv i foten, som vanligt…

 • @Daniel Läser du öht vad som står i inlägget? Att starta det ena projektet efter det andra utan att ha belägg för det eller som du höfta fram kostnader är inte ansvarsfullt.

  Lägg ned nu att spamma forumet.

 • Ja, det håller jag med om. Men min fråga var generell: borde ni inte vara positiva till en allmän kapacitetshöjning på banorna runt om Göteborg om Västlänken byggs?

  • Daniel Bergqvist: Men hur svårt är det att bara hitta på en ny tunnel utan finansiering? Jag kan hitta på tre tunnlar på en minut, kostar ingenting. Vem ska betala? Vi vet ju hur det gick sist…

  • Daniel Bergqvist: “Hur har ni och Kurt G Larsson valt att finansiera slingan?

   Det är vare sig upp till Vägvalet eller Kurt G. Larsson att avgöra den saken. Vägvalets ståndpunkt är förstås att infrastruktursatsningar ska betalas på samma sätt som tidigare. Jag vet inte hur många gånger du ställt frågor som ger samma svar. Det kanske är dags att sluta älta det här?

 • Okej, jag omformulerar mig så att du förstår vad jag söker: vad har ni för förslag på finansiering? Ni sitter ju trots allt i fullmäktige och fattar beslut om det…så…vad vill ni? Väljarna borde få veta…

  • Daniel Bergqvist: Du bryr dig bara om väljarna när det passar dig. Det har du med all önskvärd tydlighet visat tidigare visat i alla dina tidigare diskussioner.

   Vad var det i mitt föregående svar som du inte förstod? Infrastruktursatsningar bör finansieras på samma sätt som de gjordes 1950, 1980 & 1990.

 • “Vägvalets ståndpunkt är förstås att infrastruktursatsningar ska betalas på samma sätt som tidigare.”

  Ok…alltså blir det ingenting av några investeringar i Göteborg om ni får bestämma lokalt. Trenden är ju medfinansiering…har du missat det? 😀

 • Ok, jag förstår…men är det realistiskt?

  Ekonomin under “1950, 1980 & 1990” är en annan än vad den är idag.

 • De rödgröna har insett att trängselskatt kan finansiera allt. Bara att höja avgiften från 18 kr till vad som behövs för alla tunnlar och broar dom vill bygga. Vänta tills göteborgarna förstår vad som är på gång. Tyvärr är det fortfarande många som inte vet vad trängselskatten kommer att kosta för den egna plånboken. När och om betalstationerna kommer upp så kommer dom att vakna. I lagom tid till nästa val.

 • @Anders: många kommer inse hur snabbare det går att ta sig till jobbet. Borgerliga väljare, som jag tror du är innerst inne, kommer naturligtvis föredra skatten precis som boende i stockholms innerstad. Den som betalar får det bättre, även i trafiken!

  • Daniel Bergqvist: Återigen tvingas jag konstatera att du lever i teoretisk värld. Hur ska kollektivtrafiken kunna färdas fortare genom stan? Genom att öka turtätheten? Då blir det ännu trängre på spåren med köbildning som följd. Det kommer inte att funka. De flesta som byter till kollektivtrafiken kommer att få längre restid till jobbet. Att som du försöka lura folk att det motsatta förhållandet kommer att gälla, går inte folk på. De vet precis hur lång tid det tar för dem att åka kollektivt, respektive bil.

   Folk kommer inte i någon större utsträckning att byta från bil till buss. Några procent tvingas göra det och dessa är tidsförlorarna. De som åker bil och tvingas betala trängselskatt är pengaförlorarna. Men kruxet är att hur än medborgarna förhåller sig till de ändrade omständigheterna är vi alla förlorare. Dyrare transporter leder till högre priser. Dyrare kollektivtrafik leder till höjda kommunal/regionskatter. Längre bortavaro från hemmet leder till sämre familjeliv. Dyrare bilresor leder till sämre ekonomi och mindre valfrihet. Allt detta pga att vi ska bygga en tågtunnel som ingen vill ha eller betala för.

   Hela upplägget är att nästan alla ska fortsätta åka bil, för då får man in maximalt med trängselskatt samtidigt som man kommer undan med att spendera så lite pengar som möjligt i kollektivtrafiken. Men om t.ex. 25% av bilisterna skulle försöka byta till kollektivtrafiken blir det kaos där och dessa resenärer byter förstås snabbt tillbaka till bilen.

 • “Hur ska kollektivtrafiken kunna färdas fortare genom stan?”
  Med bussfiler och på vissa linjer indragna hållplatser, samt direktbussar. Sedan vet vi ju att flera pendeltågsstationer sprider ut resenärerna och på så sätt förkortar restiderna inom staden.

  • Daniel Bergqvist: “Med bussfiler och på vissa linjer indragna hållplatser, samt direktbussar.”

   Du tror alltså att folk hellre tar kollektivtrafiken för att de snabbar upp resan från 50 minuter till 45, samtidigt som bilresan tar kanske 20-25? Några få procent kommer att gynnas av de punktinsatser som görs. Men kom då ihåg att fler kollektivtrafikfordon också leder till lägre hastigheter. Resten kommer helt att ignorera kollektivtrafiken även i fortsättningen. Detta är en utopi. Jag kan redan se tidningsrubrikerna från januari 2013 framför mig: KAOS I KOLLEKTIVTRAFIKEN!

   Ditt problem är att du inte bryr dig om de människor som kommer att drabbas av detta. Du rycker på axlarna och går vidare i din “karriär”.

 • @Daniel: Du som verkar ha koll på all statistik och alla siffror, kan du svara på dessa frågor för att ge lite mer trovärdighet i ditt svar till mig:
  1) Hur mycket har trafiken i Stockholm minskat sedan trängselskatten infördes? Källhänvisning?
  2) Hur mycket snabbare tar sig stockholmare till jobbet med bil sedan trängselskatten infördes? Källhänvisning?
  3) Hur många borgerliga väljare i Stockholm är för trängselskatten? Källhänvisning? Motsvarande siffra för rödgröna väljare?
  Var jag ligger på den politiska skalan är helt ointressant. Din argumentationsteknik har, som sagt, sina brister.

 • 1) http://www.stockholm.se/PageFiles/212738/Tj%c3%a4nsteutl%c3%a5tande%20Analys%20av%20fl%c3%b6den_TRN_17mars_2011.pdf
  Här kan du läsa om utvecklingen från försöket med trängselskatt fram till årskiftet 10/11. Kom ihåg att det viktiga är att titta på var och när trafiken har minskat, vad som hänt i hela systemet är ointressant på det relativa begreppet “trängsel”.

  2) se sid 8 länk ovan

  3) gällande borgerliga väljare i stockholm (om det nu är synonymt med medel- och höginkomsttagare) vet vi ju att innerstadsboende först var emot, sedan för (då skatten skulle återinföras efter försöket). Jag hittar faktiskt inte källdatan till dessa undersökningar, utan endast notiser i tidningar. Återkommer!

  För attityder till trängselskatten kan du läsa: http://www.vti.se/epibrowser/Webbdokument/Transportforum/TP-f%C3%B6redrag%202009/38%20Vilka%20%C3%A4r%20positiva%20och%20negativa%20till%20tr%C3%A4ngselskatten.pdf

  För den intresserade väntas denna rapport i närtid:
  http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/Analyser-av-forsoket-med-trangselskatter-i-Stockholm/

  • Daniel Bergqvist: “gällande borgerliga väljare i stockholm (om det nu är synonymt med medel- och höginkomsttagare)

   Hur många fördomar har du om väljarkåren egentligen? Att tro som du gör att höginkomsttagare = borgerliga och tvärtom = Rödgröna är så fruktansvärt gammalmodigt och grovt generaliserande. Du har tidigare klart visat att du inte förstår dig på de människor du diskuterar. Varför skulle då dina “analyser” om folks beteendemönster ha någon bäring? Du bara “tror” en massa saker som vanligt.

 • Det var därför jag skrev “om”, dvs om det betraktas så, vilket jag inte tycker är helt korrekt. ok? 🙂

  • Daniel Bergqvist: “Det var därför jag skrev ‘om’, dvs om det betraktas så, vilket jag inte tycker är helt korrekt. ok?

   Varför för du då fram argument som du inte ens tror på?? Snacka om desperata diskussioner.