Roger Andersson – kandidat #10

Gör biblioteken till mediatek

Ett förstärkt folkinitiativ och öppen kommunikation mellan valåren, skapar en plattform mellan medborgarna och politikerna. Göteborg behöver skapa en ny ”Göteborgsanda” där alla, både folkvalda och medborgare, känner sig delaktiga. Fler mötesplatser för utställningar, debatter och dialoger bör skapas. Här har biblioteken en viktig roll att fylla för att öka kunskap, byta erfarenheter och fånga upp synpunkter.

Biblioteken bör utvecklas till att bli mötesplatser med medial inriktning, ”mediatek”, utan att förlora fokus på böcker. Tillgång till trådlöst bredband, små konferensrum, sökbara kunskapsdatabaser, ljus- och videofilmer samt digitala spel är några exempel utvecklingsområden.

Förenkla kommunikationen med hjälp av digital teknik

I oktober 2015 undertecknade SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, och regeringen en avsiktsförklaring för att främja en digital förnyelse av det offentliga Sverige. Syftet är att samverka för att skapa en offentlig e-förvaltning som möter upp mot medborgarnas, organisationers och företags förväntningar i ett allt mer digitaliserat samhälle.

När medborgare vill veta hur beslut fattats, och vilka grunder som finns för beslut, ska det vara enkelt att få ta del av handlingar. Klara och entydiga regler för utlämnande av allmänna handlingar ska finnas för alla förvaltningar. Ledorden för staden ska vara transparens och kundservice. Det är en demokratisk förutsättning, men digital teknik får inte bli en förutsättning för att kunna komma i kontakt med kommunen.

Läs mer om vår partipolitik i vår budget.