Så stoppar vi Västlänken

Några korta punkter:

  • Säga upp avtalet och omförhandla
  • Inte acceptera att betala fördyringar
  • Inte acceptera att kapaciteten på 18 tåg/ timme inte uppnås
  • Inte acceptera att betala tilläggskostnader för återställning etc.
  • Stoppa bygget när luftföroreningarna överstiger gränsvärdena
  • Inte medverka till att staden stängs av för trafik
  • Staden har i praktiken redan brutit avtalet genom att inte tillföra pengar i den ordning som avtalet anger.

Mer detaljerad information hittas under “Hur Västlänken stoppas“.