Samma gamla ursäkter igen

I dagens Göteborgsposten kommenterar några av kommunstyrelsens ledamöter varför de inte tänker låta folket rösta om trängselskatten, trots 28 000 inlämnade namnunderskrifter som kräver detta.

Vänsterpartiet Mats Pilhem kör med en gammal klassiker: “Personligen är jag övertygad om att huvuddelen av väljarna förstår vikten av trängselskatter om de får se helheten.” Den valsen brukar det annars vara Anneli Hulthén (S) som drar till med, men tydligen hann Pilhem före den här gången. Personligen är jag övertygad om att Mats Pilhem är övertygad om att det skulle bli ett nej i en folkomröstning och att det är det verkliga skälet till varför han nekar folket att få avgöra frågan.

Jonas Ransgård (M) säger att “statens satsning är helt beroende av att vi bidrar med en lika stor del“. Att regeringen därmed skulle ha tvingat moderaterna i Göteborg att införa trängselskatt är förstås bara struntprat. Medfinansiering innebär inte per automatik trängselskatt.

Annars är allt som vanligt. Helene Odenljung (FP) och Anneli Hulthén skyller båda opinionen mot trängselskatt på någon annan. Hulthén brukar skylla på regeringen, men den här gången är Odenljung och Hulthén rörande överens om att Trafikverket är den som ska bära hundhuvudet. Trafikverket har nämligen inte informerat medborgarna tillräckligt om trängselskattens förträfflighet. Som vanligt är självkritiken från ansvariga politiker obefintlig. Är det inte märkligt att det alltid är någon annans fel när medborgarna inte håller med om de beslut som de politikerna själva bestämt över våra huvuden?

Hulthén avvisar också tanken att ta svåra politiska frågor till folkomröstning. Något hon i så fall förstås borde tänkt på innan hon gick ut och lovade en sådan!

Alla borde uppmärksamma nonchalansen i Hulthéns kommentar som påvisar att hon totalt  saknar förståelse för de som drabbas av trängselskatten.

“Jag tycker att vi gjort trängselskatten till ett större trauma än vad de borde vara.”

Detta kommer från en person som “värnar” om de mänskliga rättigheterna och barnkonventioner där det är så viktigt att Göteborg blir en föregångare. Är  inte demokratiska rättigheter en del av de mänskliga rättigheterna?

Göteborgspostens ledarsida kommenterar också kommunstyrelsens beslut och går helt på linjen om att det inte går att rösta om trängselskatten separat eftersom den ingår i ett paket. Det är beklagligt att Göteborgs största tidning inte står upp bättre för demokratin. Man menar att “Tiden har sprungit förbi folkomröstningskravet“!

Det hade varit intressant om GP hade förklarat hur väljarna skulle ha betett sig för att få en folkomröstning till stånd! Vilket fel gjorde väljarna och när? Skulle vi begärt en folkomröstning redan när det fanns majoritet mot trängselskatt i Göteborgs kommunfullmäktige? Genom att ge sitt stöd till de politiker och partier som är ytterst ansvariga för att man lurade folket och fattade ett beslut som gick stick i stäv med vad man tidigare hade lovat, legitimerar GP:s ledare sveket mot väljarna.

Vi har nu sett att de folkvalda  inte drar sig för att missbruka det förtroendet de får av väljarna. De sitter helt tydligt i en maktposition som ger dem långtgående möjligheter att trixa med demokratin och i slutändan komma undan med det. Exakt när blev det som politiker acceptabelt att sluta lyssna?

Läs hela artikeln och ledaren här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Jag gör en “favorit i repris” med texten nedan eftersom man inte bara lyckas skylla på allt och alla utan oxå säger emot säg själva:

  Lustigt förresten att just Socialdemkraterna, miljöpartiet och vänster gick till val (2010) på att just folkomrösta om ”förbifart Stockholm”!!

  ”De rödgrönas löfte om att hålla en folkomröstning om framtidens infrastruktursatsningar i Stockholm är en stor seger för demokratin, för stockholmarna och inte minst för Miljöpartiet de gröna, skriver Maria Ferm, Jakop Dalunde och Annika Hirvonen från Grön Ungdom på Newsmill”

  ”Vi gröna vill ge stockholmarna själva möjligheten att välja mellan nya spår, som minskar trängseln och kortar restiden, eller nya motorvägar, med skenande utsläpp och bibehållen trängsel som följd”
  Källa: http://gronungdom.se/politik/artiklar/folkomroestningen-en-seger-foer-miljoepartiet

  Det är alltså så det låter i Stockholm på riksplanet! Det är en seger för demokratin att man i stockholm låter medborgarna folkomrösta om vad man vill ha, men i Göteborg vågar man inte låta folket rösta. Här har politikerna rätt och folket ”fel”.

  På miljöpartiets hemsida ( källa: http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=167722) så kan man läsa följande:
  ”Vi anser att när stora och avgörande beslut fattas i ett land bör alla få delta. En beprövad form för detta är folkomröstningar. Fem procent av de röstberättigade ska kunna genomdriva folkomröstningar på alla beslutsnivåer”
  Observera orden: “ALLA beslutsnivåer”!

  Detta är enligt MP:s eget partiprogram, ändå avslår miljöpartiet just ett sådan här folkligt initiativ!

  • Fredrik: Skicka Miljöpartiets egen text till Kia Andréasson. Hon behöver uppenbarligen en påminnelse om vad som gäller inom partiet! 🙂

 • håkan, en fråga…

  Stadskansliet skriver ” Stadskansliet har dock inte kunnat kontrollera om de undertecknande personerna verkligen är röstberättigade kommunmedlemmar.”

  Hur gick namninsamlingen till?

  • “Hur gick namninsamlingen till?”
   Hur menar du? Enligt de regler som står uppställda i kommunallagen givetvis.

 • Angående Daniels fråga om hur namninsamlingen gått till. På namnlistan skulle man skriva sin adress. Stadskansliet har kollat att alla som står på listan har angett en adress i Göteborgs kommun. Stadskansliet har inte kollat att de är folkbokförda i Göteborg och därmed är röstberättigade här.

  • “På namnlistan skulle man skriva sin adress.”
   Namnteckning, namnförtydligande + gatuadress och postadress. Som kommunallagen föreskriver.
   Stadskansliet skulle därmed kunna kolla respektive underskrift om man så önskade.