Sammanträde Trafiknämnden 10 februari

Jag har en journaliststudent som följer mig för att skriva om Vägvalet och som gärna ville sitta med på sammanträdet. Han hade frågat nämnden om detta var möjligt, men fick som svar att då måste nämnden ta ett beslut på detta. Vid frågan till nämndens ordförande så blev svaret att det inte gick eftersom det är bra att ha en arena där vi kan prata ostört.

Började med att påpeka att i yrkandet för skytteltrafiken över älven så stod det faktiskt 10 000 mkr och nu har man ändrat till 100 000 mkr. Vi fick en presentation av en handlingsplan för skyttlar över älven. Redan i april kommer man att starta detta. Nya skyttlar är inte aktuella förrän 2012 efter upphandling. Tal om två färjor för ca 15 mkr per st. Jag ställde frågan om rederierna inte har några färjor som kan återanvändas för ändamålet, t.ex. Dan Broström. Man har gjort en koll med rederierna men kommer att titta närmare igen om det finns sådana.

Dagen fortsatte med presentation om snöröjning som ju berör många. Fick reda på intressanta fakta gällande snöröjning: 90% av gångbanorna sköts av andra fastighetsägare och inte kommunen. Mycket diskussion kring gratis flis och dess öppettider.

Sedan blev det en lång och intressant genomgång om parkeringsverksamheten i Göteborg. Det blev speciellt intressant vid informationen om boendeparkeringstillstånd. Dessa har ökat i antal, men man vet inte varför. Det utbröt en kvalificerad gissningslek men mer än så blev det inte. Jag fick ett påpekande från Facebook att det kan bero på att tidigare har man kanske haft bilen med till jobbet hela dagarna och sen har det varit gratis på nätterna att parkera och då har man kommit billigare undan. Nu ska de ju ha betalt dygnet runt och då lönar sig kanske ett boendekort.

Miljöbilstillstånden diskuterades. Nu är det dags att höja kraven på dessa eftersom det är många som kör miljöbil. Ett alternativ är att gå ned till 50 gram koldioxid per km. Jag ställde frågan varför man inte tar bort miljötillstånden helt och hållet och får svar “att man vill behålla bilprofilen i Göteborg”!

Mycket diskussion om att man vill förflytta bilarna från mark till garage för att frigöra yta. Fick se en karta över centrala Göteborg och det finns MÅNGA parkeringshus, många som man inte känner till. Jag som många andra påpekade att det kanske borde informeras till allmänheten.

En sista fascinerande diskussion är om parkeringsautomater som behöver bytas ut på sikt. En parkeringsautomat kostar idag ca 100 tkr. Det blir en hel del pengar. Parallellt pågår ett införande av en SMS-tjänst för att betala sin parkering men det finns en hake: Trafiknämnden har nämligen tidigare tagit beslut på att SMS-tjänsten ska finansieras av den som parkerar och så länge det är på detta sätt så väljer man parkeringsautomaten eftersom det blir billigare. Därför vill man att detta ska bli kostnadsneutralt så att övergången tar fart. På sikt skulle man kunna fasa ut parkeringsautomaterna om man märker att fler väljer SMS istället. Magnus Palmlöf (M) kommer med förbluffande förslag om att göra en snabb övergång till SMS precis som han varit med om med Västtrafiks biljettsystem! Jag kan inte avgöra om han skämtar eller inte men vi är många som inte håller med.

Sist men inte minst kom en avrapportering om Västsvenska infrastrukturpaketet. Totalt 3 Mdkr kommer att investeras mellan 2010 – 2013. Lokalt och regionalt står man för 2,25 Mdkr och drygt “lovade” 700 mkr kommer från trängselskatten 2013. Av 3 Mdkr avsätts nu 0,5 Mdkr till projektering av Västlänken. Flera kollektivsatsningar ska utföras för 1,6 Mdkr. Övriga satsningar är utbyggnad av fjärrbuss på Nils Ericsson-terminalen, plattformsförlängningar, bullerdämpning.

Det går undan nu! Montering av upphandlade betalstationer sker redan i år oktober 2011. Man kommer snart att börja kommunicera med allmänheten via informationsbroschyrer, bildspel och Älvrummet. Vi har även vetskap att alla chefer inom Göteborg Stad har som uppgift att sprida informationen.

Det gäller som enskild medborgare att fortsätta protestera .

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • VA! Skall man snart börja montera upp trängselskattesystemet? När är det inköpt? Vad kostade det?

    När kan man börja överklaga byggloven? 😉

    Skämt åsido det verkar ju riktigt illa! Men nu vill man förstås snabba på så att det inte på minsta sätt skall gå att stopp – då med motiveringen – “vi har ju redan investerat i betalsystemet…”

    Så det är bara att jobba vidare, maila regeringen, maila kommunen och politikerna. När de gör avslag på folkomröstningen så är det dax att kalla till demonstration utanför kommunhuset!