Samråd utan information om kostnad

I dagarna har Trafikverket samrådsutställning i Nordstan gällande Västlänken. Jag var nere och tittade igår.

Jag hann inte mer än in på utställningsområdet förrän Bo Larsson, projektledare för Västlänken, hoppade fram och undrade varför jag inte vill förstå vad han säger. Mycket märklig framtoning.

Jag i min tur undrade varför han inte förklarar för allmänheten hur Trafikverket ska hantera de tilläggsinvesteringar på 35 miljarder kr som Riksrevisionen lyft fram i sin senaste rapport (Underlag och motiv för beslut i två stora infrastrukturobjekt – Västlänken och höghastighetsbanor, Riksrevisionen). För att klara kapacitetsmålet med Västlänken, skriver Riksrevisionen, måste tilläggsinvesteringar genomföras annars är det ingen mening med tunneln. Men detta var inget bekymmer för Larsson. Det ingår inte i hans projekt. Det får politiken lösa längre fram. Hans fokus är Västlänken. Så är det bättre att börja bygga i fel ända för ett behov som inte blir löst? För mig är det en konstig prioriteringsordning.

Larsson säger att Trafikverket svarat på Riksrevisionens kritik och att den är felaktig. Även om så är fallet är det inte lite underligt att Trafikverket tillbakavisar kritiken i efterhand då Riksrevisionen stämt av med Trafikverket under granskningens gång?

I tidigare inlägg här på bloggen skrev vi om Johannes Österström från Riksvisionen gällande rapporten om tilläggsinvesteringar.

Han så då till GT:

”Slutsatserna vad gäller Västlänken i den här granskningen har inte sagts emot av trafikverket i våra kontakter med dem. Det kanske har att göra med att trafikverket själva har gjort bedömningen att tilläggsinvesteringar krävs, i sin interna rapport.”

Johannes Österström menar att riksrevisionen och Trafikverket inte alls har olika uppfattningar om Västlänken, dess kapacitet och behov av tilläggsinvesteringar och säger:

”Trafikverket har fått faktagranska både huvudrapporten och underlagsrapporterna vid två separata tillfällen. Vid dessa tillfällen invände de inte mot slutsatserna att Västlänken skulle kräva fler investeringar, de påpekade främst ett par mindre faktamissar.”

Så om Trafikverket är överens med Riksrevisionen varför är Bo Larsson av en annan uppfattning?

Vidare på utställningen fanns inte en siffra på de stora reklampelarna om hur mycket Västlänken kommer att kosta. Men detta är inte heller något problem för Bo Larsson som säger till GP:

“Samrådet handlar om läget och placeringen av Västlänken och synpunkter på dessa. Inte om kostnaden.”

Detta uttalande är ytterst anmärkningsvärt eftersom kostnaden som göteborgarna ska stå för är högst relevant. Jag skulle nog vilja säga att Bo Larssons  uttalande är ett tecken på bristande omdöme gällande de ekonomiska aspekterna då Västlänken till råga på allt ska bekostas av skattebetalarna. Och denna bedömning stärks eftersom Larsson gärna ville dra en jämförelse mellan Varbergs medfinansiering av deras tågtunnel med Göteborgs Västlänken. Han såg ingen skillnad på 100 miljoner kr och 10 miljarder kr.

Vidare kan ni roa er med att titta på denna film som ska omvända hela Göteborg att älska Västlänken.

Filmen rullar utan att nämna ett enda ord om kostnaden på 20 miljarder kr. Propaganda som matas ut till oss med våra egna skattemedel.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Fantastisk film. Regionförstoring och stadsbyggnad är alltså orsaken till att man bygger Västlänken. Det är samma svar som jag fick från TV i Nordstan. I tillägg till detta pratade man i Nordstan en hel del om miljön, men den argumentationen var lätt att slå hål på, så det är bra att miljöskälen i filmen är rejält nedtonade. Detta är alltså med all rätt, eftersom Västlänken inte förbättrar miljön utan bidrar med mer koldioxid än vad de av dagens bilar den ersätter genererar under de närmaste femtio åren.

  Budskapet är hur som helst solklart. Vi bygger Västlänken för att gynna industrin, turistnäringen och för att lättare kunna förtäta staden runt de nya hållplatserna (inklusive centralen). Detta är dock frågor som är Göteborgs eget ansvar, det är inte statens ansvar så jag förstår att staten inte ville finansiera Västlänken. Tittar på på hela VSP så lurade Göteborg egentligen staten, eftersom man får mer pengar tillbaka från staten än vad staten egentligen skulle ha betalat för att lösa dessa problem. Man lurade dessutom sina egna invånare, men det är iof en annan fråga.

  Man nämner även i denna filmen nyttan av att Västlänkens stationer ligger nära bostäder. Jag är oerhört intesserad av hur många som bor i centrala Göteborg som verkligen kommer att åka med Västlänken och hur många av dem som inte åker pendeltåd idag. Det är ju inte så att de som bor i centrala Göteborg saknar bra kommunikationer till centralen precis. De (få?) resenärerna kommer att tjäna 10 minuter enligt den från Trafikverket som svarade på frågan i Nordstan.

  Det är uppenbart att regionförstoringen handlar om att ett fåtal chefer och andra högavlönade på höga positioner skall kunna ta arbeten i andra städer i regionen. De flesta av dessa kör nog bil även med Västlänken…

  Det är tom i denna filmen uppenbart att Västlänken är ett politiskt/Göteborgst projekt, vilket man tydligt bör framföra till invånarna inför omröstningen!

 • Trafikverkets kapacitetscenter har redan sågat Riksrevisionens så kallade granskning av höghastighetsprojektet. RR har bland annat struntat i att lyssna på TVs experter och hävdat att man bland annat behöver bygga sex spår (!) söder om Stockholm för att få plats i högtrafik. Sex spår finns bara mellan Tokyo och Yokohama, en region som i dagsläget har en befolkning på omkring 35 miljoner människor.
  Även granskningen av Västlänken är behäftad med allvarliga fel, enligt Magnus Backman på TVs kapacitetscenter. Andra tågexperter menar att RR har visat en sällsynt nonchalans och okunskap i sina kontakter med de som kan allra mest om tågplanering i Sverige.

  Bilden är inte svart och vit. Om du har en Riksrevision som lyssnar mer på höghastighetshatande nationalekonomer som spanjoren Gines de Ruz än på verkliga experter inom området, vad tror du att man får för svar. Jag skulle vilja veta vilka “experter” som räknat på Västlänken i samma undersökning. Är det Johannes Östergren igen är hans förtroende förbrukat hos mig.

  Dessutom 1: att bygga Västlänken är också en förutsättning för att ordentliga nyttor i det resterande järnvägssystemet. Och vilka behov är mest akuta? Det är givetvis att lösa problemen på Göteborg C. Därför bygger man av naturliga skäl Västlänken först.

  Dessutom 2: det finns ingenting som säger att de andra byggprojekten inte kan byggas samtidigt som Västlänken. Som du säkert vet är det INTE SAMMA PENGAR som finansierar exempelvis Götalandsbanan som finansierar Västlänken. Snart ska staten besluta om en investeringplan för åren efter 2021. En del av dessa västsvenska järnvägsprojekt kommer att finnas med där. Det har ingenting med trängselskatt eller VSP att göra.

  Med vänlig hälsning.

 • Men jag måste hålla med om att filmen är ganska äcklig med pianomusiken i början. Som gammal producent förstår jag inte hur de tänkte där.

 • @Anders Är du inte lite naiv när du skriver att de andra satsningarna inte hänger ihop med VSP och trängselskatt? Var ska de pengarna komma ifrån? Så staten kommer att helt plötsligt finansierar övriga delar utan medfinansiering?

  Problemet ligger inte på centralen att öka kapaciteten utan runt Göteborg. Det är vad RR skriver. Som du kan läsa i inlägget så säger även Österström att man stämt av med Trafikverket.

  I slutändan är det en sak det handlar om: skattemedel. Och dessa vill vi att man använder så kostnadseffektivt som möjligt. Västlänken är inte kostnadseffektiv.

 • Varför inte lägga Tågtullar på de som reser via Idiotlänken ?

  Om vi bilister skall parasiteras på så borde man göra det även på Tågresenärer.

 • Knepig “attityd” hos herr Larsson att han ifrågasätter varför inte alla tycker som man “SKA” tycka… Men kanske detta med flerstämmighet och demokrati samt ett kritiskt granskande inte är hans starka sida..
  Tyvärr…

 • @mörjos: Har aldrig fått något svar på den frågan, vilket såklart beror på att alla västlänksförespråkare vet att den är alldeles för dyr för att kunna locka resenärer till att betala priset som det skulle innebära om medfinansieringen kom från biljettpriser i stället för från trängselskatter. Det skulle bli en tämligen passagerargles tunnel och alltså ett finansiellt fiasko. Nu låtsas man som ingenting angående de enorma förlusterna i projektet och lämpar genom politiskt tvång över kostnaden på bilister som inte vill befatta sig med tunneln. Sjukt är ordet.

  Det blir en lyxig fräsch cool tunnel för politikerna att stoltsera med, och en massa passagerare som kommer åka igenom den eftersom biljetterna är subventionerade av alla de tiotusentals människor som inte har efterfrågat den men som av en eller annan anledning har oturen att passera trängselskattestationer varje dag.

 • De enda siffror som vi kunde få, vid besöket på Nordstan, var att det nu och sedan en tid tillbaka arbetar 500 personer, inkl. konsulter med projektering, vilket innebär en kostnad på 1 miljon kronror/dag. Innan man sätter spaden i jorden kommer man upp i fler miljarder, som inte är med i totala kostnaden. Den hamnar med all säkerhet närmare 75 miljarder, när alla fornminnen kommer att hindra byggnationen och annat oförtusett i stil med Hallandsåsens tunnelbygge.
  Det gäller att så snabbt som möjligt slänga prestigen åt sidan och använda sunda förnuftet, lyssna på idéer och färdiga nya förslag på att lösa västlänken ovan mark med en ny station vid Gårda.
  Det måste vara betydligt roligare att gå till historien som politiker med en bra lösning än ett misslyckande, som allt redan tyder på. Totalfiasko
  inte minst rent ekonomiskt och ett förstört centrum i minst tio år o.s.v.