Samverkande göteborgare – En revansch för ett öppnare Göteborg

Idag vaknade jag upp med ett leende på mina läppar. Igår var en stor och historisk dag för Göteborg där vi kunde visa att det går att påverka politiken i rätt riktning trots den maktfullkomlighet som råder.

Vägvalet har tillsammans med Martin Wannholt (M) ingått en valteknisk samverkan, Samverkande göteborgare,  för kunna besätta en kommunalrådsplats. När spekulationerna tog fart om att Martin Wannholt skulle tappa sin kommunalrådsplats kontaktade jag honom och föreslog en valteknisk samverkan om så skulle bli fallet. I tisdags realiserade vi den valtekniska samverkan efter att det stod klart att man petat honom från kommunalrådsplatsen.

Den valtekniska samverkan utgörs av att stoppa Västlänken och att folkomröstningen följs. De båda blocken visar på att man inte har någon intention att följa resultatet i folkomröstningen. Därför är det viktigt att vi nu har en plattform att arbeta utifrån. Helst hade man ju kunnat se att Moderaterna hade varit lite mer ödmjuka gentemot sina väljare och undvikit en petning av Martin Wannholt och också följt resultatet i den folkomröstning som de släppt fram.

Jag tycker också att det är viktigt att personer som faktiskt vågar säga som det är i ledande befattningar ska få göra det utan att tystas. Göteborg är en stad som brottats med maktfullkomlighet, mutor, beslut i slutna rum m.m. och detta måste få ett slut. Det är egentligen bara att läsa dagens artikel i GP för att se hur total maktarrogansen är då etablissemanget utökar kommunstyrelsens presidium med fler personer än vad det är tillåtet i kommunallagen. Vägvalet vill genom denna samverkan markera att vi vill få till stånd en ändring av detta beteende.

Att likställa den valtekniska samverkan med en kupp är inte riktigt rätt. Det är lätt att uppfatta det som en kupp men vi utövar den demokratiska rättighet som återfinns i kommunallagen och åberopar s.k. proportionella val. Vår samverkan skiljer sig inte från en rödgrönrosa eller Alliansens. T.ex. så slår Alliansen ihop sig med KD som har 3 mandat och ger dem en kommunalrådsplats trots att Vägvalet har 5 mandat. Om alla partier istället valt att inte samverka med varandra så hade Vägvalet fått en kommunalrådsplats av egen kraft.

Det som inte uppmärksammades på mötet igår var att de rödgröna och Alliansen gick fram i en egen vallista som kallades “Kommunstyrelsen”. Det visar på att blocken sitter i varandras knä. Varför gick man inte fram med en rödgrön och en lista från Alliansen separat?

Jag hoppas innerligt att sittande ledamöter för olika partier nu tar sig en funderare och inser vikten av att faktiskt återupprätta förtroendet för politiken i Göteborg. Moderaterna bör inleda med att låta Martin Wannholt vara kvar i Moderaterna, följa folkomröstningen och slopa Västlänken.

Läs även Vägvalets pressmeddelande här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Äntligen ett inslag av verklig demokrati i kommunstyrelsen! Vägvalet och Martin Wannholt visar att det går om man vill och vågar. Stolt och glad över att ni lyckades!

 • På GPs ledarsida finns artikel av Gert Gelotte angående Västlänken och vad som skall ske i framtiden: http://www.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.2542547-gert-gelotte-vastlanken-och-sedan-

  Det är ett tydligt ställningstagande att man skall bygga Västlänken, men att man samtidigt inte vet hur man skall fortsätta efter den är byggd.

  Tyvärr så gör också Västlänken att alternativen beskärs så kraftigt att många möjligheter blir olönsamma eller ineffektiva.

 • NH: Helt korrekt analys från din sida. En av de stora orsakerna till att Västlänken är fel lösning.

  En spårvagnstunnel från Järntorget till Lindholmen kan nog vara bra, men den löser inte problemen i centrum. Den skall dessutom inte ses som någon lösning för de stora kollektivproblemen på Hisingen, utan den hjälper i praktiken enbart till för att hantera Lindholmen och skall väl närmast ses som ett komplement till färjan och 16-bussen. För att denna tunneln dessutom skall göra nytta så krävs att man gräver ned spårvagnarna från centrum fram till dess mynning vid Stigberget/Järntorget också, för annars blir det bara ännu ett av alla projekt som är lysryckta utan att sättas i ett större sammanhang.

  Göteborgs största problem är fortfarande att det går för långsamt att ta sig från byteshållplatserna vid pendeltågen ut till arbetsplatserna. Västlänken löser inte det problemet. En spårvagnstunnel från Järntorget till Hisingen löser inte heller det problemet utan tilläggsinvesteringar.

  Göteborg behöver inte mer resenärer till centrum, Göteborg behöver fler resenärer som kan byta kollektivtrafikslag utanför centrala staden! Därför måste man satsa på att få till stora och bra byteshållplatser längs vägen innan man kommer till centrala staden och inte driva alla byten till centralen, Korsvägen och Hjalmar Branting. På Hisingen skulle jag vilja se att den stora byteshållplatsen ligger väster om Biltema norr om Backaplan i anslutning till det nya motet (där finns det utrymme och Hjalmar Branting är ju riktigt katastrofal, alla springer i samma plan, rent livsfarlig trafiklösning). Söder om centrum så bör den stora byteshållplatsen ligga vid Lisebergs station (Korsvägen är för mycket i “smeten” fär att det någonsin skall kunna bli bra), men även Mölndals centrum behöver byggas ut här. Väster om staden så är Frölunda torg en bra plats.

 • Och i dagens GT så avslöjar Theo hur politikerna köper röster med tillsättningar. Ytterligare exempel på hur man korrumperar politiken…

 • Finns det ingen möjlighet att särar dit dom för Försök till Mutbrott ?

  Så det är till dylikt våra Skattepengar går.

 • I gårdagens GP finns en ledarkrönika där det föreslås att tjänstemannaansvaret återinförs: http://www.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.2549159-malin-lernfelt-lat-tjansteman-ta-fullt-ansvar

  D.v.s. – återinförande av tjänstefel – något som avskaffades under 70-talet, men som också har resulterat i att tjänstemän inom offentlig förvaltning är i det närmaste immuna mot att bli avskedade på grund av felaktigheter begångna i arbetet.

  För övrigt har det varit ganska tyst just nu angående Västlänken, Trängselskatten och övriga trafikrelaterade ärenden. Är det munkavle på som gäller för att förhindra att medborgarna skall få bli delaktiga och att man på detta viset ignorerar utslaget av folkomröstningen?