Se debatten om stadens demokratiutredningen

På kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april behandlades demokratiutredningen. En rapport om att fördjupa demokratin genom att öka medborgarnas möjligheter till inflytande och starkare inflytande för stadsdelsnämnderna i stadsplaneringen. Utredningen har tagit fyra år. När det väl var dags att debattera så lämnade kommunstyrelsens ordförande, Annelie Hulthén (S), och vice ordförande, Jonas Ransgård (M), fullmäktige för att vara med på en annan debatt som anordnats av Expressen #barpol. Är det inte märkligt att ledande politiker inte bryr sig om vad som kommit fram i denna utredning? Med tanke på de omständigheter som förekommit i Göteborg de senaste fyra åren. Istället sprang de iväg till den andra debatten där de deklarerade följande:

Och vet ni vad som är än mer ironiskt? Samma dag som beslutet togs över huvudet på medborgarna gällande trängselskatten den 28 januari 2010 så lade kommunfullmäktige uppdraget om en demokratiutredning!

Vägvalet lämnade redan i november 2012 våra synpunkter då utredningen var på remiss och passerade Trafiknämnden.

Utredningens förslag handlar endast om hur staden ska förhålla sig till medborgardialog. Det är mycket svagt beskrivet hur medborgaren kan göra sin röst hörd. Enligt utredningen ska det vara kommunen som bestämmer när en medborgardialog ska initieras, inte medborgaren. I rapporten står att dialog kontinuerligt förts med företrädare för samtliga partier på både lokal nivå och centralt i staden. Detta stämmer dock inte då Vägvalet aldrig varit tillfrågat en enda gång i detta sammanhang sedan tillträdet i kommunfullmäktige i september 2010. Ett parti som startades på grund av en dålig medborgardialog.

Stadsdelsnämnderna är en central del i rapporten som stadens förlängda arm till medborgaren. Något vi kan konstatera inte fungerar idag då det mesta är förutbestämt och begränsat via den kommuncentrala budgeten. Det har i tidigare inventering av den befintliga SDN-organisationen konstaterats att dialoger genomförts i olika utsträckning i stadsdelarna. Man kan då lätt konstatera att likvärdighet inte uppnås likt många andra samhällsfunktioner som finns redan idag. Detta stärker Vägvalets krav att avskaffa stadsdelsnämnderna.

I rapporten saknas det mest väsentliga verktyget för medborgaren som har stöd i kommunallagen: Det förstärkta folkinitiativet. Detta trots att:

 • Vägvalet i december 2010 lämnade över en motion och 28 000 namn med krav från medborgarna om att folkomrösta om trängselskatten.
 • Vägvalet den 24 januari 2011 lämnade motion om att lyfta fram det förstärkta folkinitiativet.
 • Att GT den 16 augusti 2012 väckte frågan igen om en folkomröstning som sedan röstades igenom 23 maj 2013

Att en demokratiutredning, som ska bidra till att öka inflytandet, missat denna medborgarrättighet som har stöd i kommunallagen visar på att rapporten är ofullständig. Det visar också att styrgruppen inte varit lyhörda under utredningens gång om vad som sker i Göteborg. Med anledning av detta yrkade Vägvalet i återremiss även i kommunfullmäktige.

Vi rekommenderar att ni ser hela debatten eftersom det framkommer väldigt tydligt att de rödgröna inte är direkt intresserade att återupprätta förtroendet för politiken i Göteborg. Det är i många fall häpnadsväckande hur man resonerar.

Klicka på bilden nedan och spola fram till ca 04:30

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Man får en känsla av att de flesta partier bara spelar för gallerierna och att uppgörelser sker helt utanför fullmäktige.

 • fick just hem informationsbladet, eller skulle snarare skriva propagandan om VSP. Maken till saker som händer tack vare VSP! varenda liten sak som ändrats i hela regionen är tydligen pga paketet! Trängselskatten går inte med underskott och minskningen av trafik är markant, alla utsläpp är ner med stora siffror!

  Inte något om kostnader som riskerar dra iväg, inget om risker inte ens nått om folkomröstningen som jag kunde se i alla fall…

  de har tom hittat en lärare som prisar västlänken, för snart kan alla lärare åka tåg till jobbet… jo tjenare, hur många är ni som har det behovet.

  man tar sig för pannan när man ser vad pengarna går till…

 • Jag har ännu inte träffat någon i verkliga livet som faktiskt vill ha Västlänken.

  Och nu har Anneli Hulthén, Kia Andreasson och Mats Pilhem kommit med en debattartikel “Slutreplik” där de hävdar att de tar ansvar och beskyller regeringen för kunskapsraset i Pisa-undersökningen. Problemet med skolan är bara att resultatet av en politisk ändring slår igenom först efter flera år (både positivt och negativt), så det går inte bara att beskylla sittande regering för detta – eller att skolan inte får tillräckligt med resurser.

  När man ser eller hör uttalanden från Hulthén får man en känsla av Baghdad Bob.

 • Hmm. Det går inte att spola till 4:30. Demokratiförslag: Tids-URLer som på YouTube till debattfilmerna. Kostnad. Ca 20000 kr för enbart den funktionen. goteborg.se behöver en “inhouse-organisation” med minst två stycken erfarna programmerare.