Smartare cykelinfrastruktur

I helgen arrangerade Svenska Naturskyddsföreningen ett seminarium om smarta cykelinfrastrukturlösningar. Jag är övertygad om att vi måste förbättra cykelinfrastrukturen i Göteborg om vi ska få cyklandet i stan att öka. Så jag åkte till Stockholm för att delta på seminariet för att lära mig om hur man med morötter, inte piskor, kan få fler att börja cykla. Det visade sig att jag var enda deltagaren från Göteborg, till och med enda deltagaren från Västra Götaland. Stockholm med kranskommuner var förstås välrepresenterat men även Gävle, Uppsala, Ängelholm, Kalmar och Lund var på plats.

Det blev många intressanta diskussioner under dessa två dagar. Vi konstaterade att samtliga städer har mycket kvar att göra med cykelinfrastrukturen. Det finns ingen svensk stad som kan användas som förebild, inte ens “cykelstäder” som Uppsala och Lund. Holland och Danmark ligger långt före Sverige när det gäller cykling. Exempel från staden Groningen i Holland användes flitigt.

Trafikplaneraren Krister Isaksson höll ett mycket inspirerande föredrag. Hans viktigaste meddelande var: Separera gångtrafik från cykeltrafik! Undvik konfliktdesign!

Ta bort alla, så kallade, GC-banor, kombinerade gång- och cykelbanor. Cyklister rör sig mycket fortare än gående i dagens trafik och de två trafikslagen måste separeras tydligt. Separationen ska ske med nivåskillnad och skillnad på vägbeläggning (färg eller material).

Krister belyste ett par åtgärder som snabbt, enkelt och relativt billigt skulle kunna förbättra för cyklister utan negativ inverkan för andra trafikanter och till relativt låg kostnad. Den första är att tillåta högersväng mot rött. Naturligtvis med väjningsplikt mot gående och annan trafik. Den andra är att tillåta cykling mot enkelriktat. Bägge dessa åtgärder är förbjudna i Sverige med hänvisning till Wienkonventionen som vi har skrivit på. Men trots detta används reglerna i både Holland och Tyskland.

Övriga områden som Krister tog upp var passage över gata, trafiksignaler, parkering och cykel på kollektivtrafik. Mycket finns att lära från Holland och Danmark inom alla dessa områden.

De nya cykelfartsgatorna i Göteborg omnämndes som “ett intressant experiment“. Cykelfartsgator har idag inget lagligt stöd i vägtrafikförordningen och det finns viktigare områden som kan förbättras först.

Lars Darin från Trafikverket fortsatte dagen med hur Trafikverket arbetar med cykelfrågor. I förhållande till antalet resor som görs med cykel är den tilldelade budgeten genant liten. Positivt dock att det från nu alltid ska anläggas gång- och cykelbana parallellt med nya 2+1-vägar.

Enligt Anders Ekegren från Solnas stadsbyggnadsnämnd har Solna stad har fördubblat cyklingen de senaste åren. Det är viktigt att koordinera med grannkommuner, alltifrån lånecykelsystem till snöröjning av cykelbanor. Fortfarande finns mycket att göra och högst prioritet just nu är att förbättra skyltningen. Staden har också infört P-norm för cykelparkering, d.v.s. hur många parkeringsplatser som ska anläggas vid nybyggnation av bostäder och kontor. Vattenfalls nya kontor i Solna underskattade kraftigt behovet av cykelparkering och har tvingats ta plats från bilplatserna i garaget.

Tomas Björnsson är drivande i Naturskyddsföreningens cykelnätverk. Han presenterade hur man som gräsrot organiserat kan arbeta med att föreslå förbättringar av cykelbanenätet i den egna kommunen.

Seminariet avslutades med att Krister Spolander presenterade exempel på cykelfrämjande projekt i utlandet. Främst lyftes England fram som har en mycket låg andel cykling. Där startades ett projekt som med framgång har ökat cyklingen. Likanande projekt har även drivits i Holland.

I Sverige försvinner ofta budgeterade pengar för cykelinfrastruktur därför att underbudgeterade stora infrastrukturprojekt behöver mera pengar. Detta riskerar att fortsätta med de gigantiska projekt vi har framför oss, t.ex. Västlänken.

Sammanfattningsvis så var helgen mycket givande. Det viktigaste jag tog med mig var att vi tydligt måste separera gång- och cykeltrafik. Detta gäller i alla sammanhang och inte bara när gatorna byggs. Även i budgetar och planer ska de separeras. Jag vill helst inte mer se ordet GC-bana, eller ens gång- och cykelbana. Det heter cykelbana respektive gångbana. Att separera med ett målat streck på marken räcker inte. Att ge dem gemensam budget duger inte.

Anders Åkvist
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Intressant artikel och ganska belysande för intresset från sittande politiker.

  Några frågor i ämnet, vad är “cykelfart” – är det den fart som gamla Agda håller eller är det Kalle på väg till jobbet på sin kolfiberhoj?

  Kombinerade GC-banor kan fungera på en del ställen – t.ex. där det är relativt låg trafikintensitet för gående och cyklister som efter Jolengatan i Mölndal eller delar av väg 158 där dessutom biltrafiken har hastigheter på 70-90 km/h. Men på tyngre trafikerade ställen är det att be om problem.

 • Talade med en mångårig Göteborgscyklist i går kväll. Han påpekade bl.a. att den ökande användningen av elcyklar driver upp hastigheten på cykelbanorna. Detta understryker vikten av att inte blanda cyklar och fotgängare. Förutom att separera cyklar och fotgängare behöver man också separera bilister och cyklister, något som man inte gör med s.k. cykelfartsgator. Västra Hamngatan ex. vis. Har man lagt en cykelbana mitt i bilfien?

 • Hej, lite info om Krister Isaksson, han använder forskningsresultat på ett konstigt sätt och har en fördomsfull hållning på sin blog:

  Motormän kan inte låta bli att köra sina fordon på sträckor där de absolut inte får framföra sina fordon. Det är som att ser de en bit asfalt så måste de bara pröva den med sitt fordon. Det far alltså omkring en massa män som uppenbarligen inte har nog med gator och vägar att köra sina fordon på utan de måste också köra på gång- och cykelbanor. Jag sticker ut hakan och skriver män för det är min erfarenhet att majoriteten är män, har ingen forskning som backar upp det utan sprider här mina fördomar vind för våg.

 • Jag själv pendlar till jobbet på elcykel sedan i våras och är helnöjd! Det riktas ofta kritik till män i lycra som på racercyklar pendlar till jobbet i hög fart utan att ta hänsyn till gående. Elcyklar blir allt vanligare och då kommer även herrar i kostym och damer i kjol farandes i hög fart på cykelbanan. Då duger det inte att separera med ett streck på asfalten eller ha gemensam GC-bana.

 • Det är skönt att se att det finns lite kloka människor kvar i denna galna stad. Att separera gångväg från cykelväg är helt rätt. På detta område ligger vi verkligen efter i Sverige och speciellt Göteborg. Jag cyklade till Paris i början på 80-talet och det var separerade cykelbanor i stort sett hela vägen redan då och inga problem att cykla. Men i Göteborg har de kommit på den idiotiska iden att cyklister och gångtrafikanter skall dela på utrymmet.

 • Vansinnet med “cykelfartsgator” medför ju dessutom att utsocknes bilister som inte känner till den mycket unika och specifika för Göteborg variant av blandad “trafikkompott” inte vågar köra i “cykelbanorna” utan kör i kollketif- och spårvagnsfälten.. 😉

  Såg för någon vecka sedan en DK-reggad bil körandes på just Västra Hamngatans buss- och spåvagnsfält eftersom de vanliga bilkörfälten ser ut som just cykelbanor.. 😉

 • @Jome – det enda du ville var att misskreditera Krister Isaksson för nåt han skriver på sin egen blogg.
  Vad var ditt syfte med det? Menar du att han inte är trovärdig?
  Läser du mer i hans blogg så ser du att han är en av de trovärdigaste vi har ii Stockholm, kanske Sverige, när det gäller cykelfrågor.

  • Patrick Arkley: Krister Isakssons uttalande (om det är korrekt återgivet, jag har inte kollat) som citerades nedan står för sig själv. Om du tycker att det misskrediterar honom beror det förmodligen på innehållet i det.

 • Intressant, på flera sätt – inte minst deltagandet!

  Olika trafikslag bör förstås separeras så långt det är möjligt. Jag var nyligen i Köpenhamn, och där kunde man snabbt konstatera att cykelvägarna var mycket bättre än i Göteborg – väl åtskilda från både gångbanor och biltrafik.

  Varifrån beslutsfattarna i Göteborg fått idén om s.k. cykelfartsgator vet jag inte, men det är svårt att frigöra sig från misstanken att det delvis handlar om att göra det ännu besvärligare att köra bil. Att på detta sätt skapa konflikt mellan trafikanter är både onödigt och riskabelt. I stället borde man försöka separera mera!

 • @Per Karlsson: Cykelfartsgatorna har naturligtvis inget annat syfte överhuvudtaget än att göra det långsammare och svårare att köra bil. Cyklisterna själva gynnas knappast av dem, en långsam cyklist längre fram innebär inte bara bilar som fastnar i krypkörning utan även andra cyklister som blir fast bakom. Men det är så Göteborg jobbar. “Förbättring” ses bara som något relativt, försämrar man för andra alternativ så slår man sig redigt för bröstet och med reklam i radio och brevlådor går ut med att man gjort en satsning på “mjuka trafikanter”. Jättegulligt, men det var länge sedan något verkligen förbättrades på riktigt, man har bara sysslat med försämring för de man ogillar i många år nu. Trafiksituationen blir bara sämre och sämre för alla, vilket manifesteras av att alla trafikantgrupper säger att de känner sig nerprioriterade.

  Cykelfartsgatan utmed V:a Hamng har förresten kostat många miljoner att anlägga. 20.000kr/m enl trafikkontoret.

 • Jome & Håkan: Om man läser hela inlägget (och dessutom känner till att det finns en liten schism mellan Krister Isaksson och MM) så är inte inlägget särskilt extremt.

  Det handlar i korthet om att orsaken till att det står farliga hinder på cykelbanorna (outmärkta betongplintar, stolpar etc som står på ställen där de är svåra att upptäcka) är att folk i bilar inte kan låta bli att ta genvägar på cykelbanor och gångvägar. Skulle inte detta göras skulle inga hinder behövas. Han konstaterar även att män är mest kreativa när det gäller att hitta ny asfalt att köra på. Därför skriver han motormän.

 • Glöm nu inte heller bort att även mopeder åker på cykelbanorna. Att blanda mopeder med gående är verkligen ingen bra idé…
  …som mopedist (som jag var för drygt 25 år sedan) så hamnade man verkligen i kläm då man inte får köra på vägen och då tvingas upp bland gående som inte ser sig för.

  Dessutom är mopedisterna många gånger relativt nybakade motortrafikanter, vilket gör detta till en än sämre ide.

  Cykelbanor och gångbanor skall aldrig delas!

 • Tack!
  Vad roligt att du tyckte att mitt föredrag var inspirerande. Det var Naturskyddsföreningens önskemål och min förhoppning!

 • Vilket utförligt nonsens.

  Kan vi inte måla de vita strecken separat också, och ha cykelhjälm när vi promenerar.

  Det var det absolut dummaste jag har hört sedan jag läste dagens industri för 15 minuter sedan.

  Använd sunt förnuft och sluta spruta skattepengar på obefintliga problem.

  Byggfirmornas lobbyister har varit i farten ser jag.