Som man frågar få man svar

Dagen före valet drämmer GP till med två artiklar på  nyhetsplats som knappast kan anses som speciellt neutrala, båda signerade Ulf Nyström. Missförstå mig rätt, jag är förstås själv partisk, men jag vet att en journalists uppdrag är att belysa båda sidor av myntet. Man kan göra det genom att också låta någon kritisk person uttala sig eller genom att ställa kritiska frågor. Ett annat sätt är att balansera en artikel med en annan artikel som motvikt, ibland kan man förstås göra det över en period av flera dagar. Men nu är det bara en dag kvar till valet, att balansera det med en artikel på måndag är förstås meningslöst med tanke på valet i morgon. Här borde GP tänkt efter lite mer.

I den ena artikeln, med den gravt missvisande rubriken “Västlänken 20 procent billigare” intervjuar Nyström koordineringsansvarig för Västsvenska paketet Ylva Löf och projektchefen på Trafikverket för Västlänken Bo Larsson. För den som orkar läsa hela artikeln visar det sig att rubriken syftar på att projekteringen vid årets slut kommer att ha kostat 820 miljoner i stället för budgeterade 1020 miljoner.

Så, nej, Västlänken kommer inte att bli 20 procent billigare för den som förleddes att tro det när de läste rubriken. Rubriksättaren är antingen helt okunnig om den debatt som förts på sistone som pekar på att Västlänkens totala kostnader tvärtom kommer att öka med nödvändiga tilläggsinvesteringar, stationsbyggen m.m. eller så är det fråga om en medveten vinkling i avsikt att vilseleda läsarna.

I artikeln konstateras vidare att kostnaderna för att återställa Lisebergs byggnader (efter rivning) finns med i budgeten för Västlänken och även den uppmärksammade uppgiften om att Räddningsverket inte var nöjd med utrymningsvägarna i tunneln viftas nu undan med att även de ryms i budgeten. Varför sparade man då in på den parallella utrymningstunneln längs hela sträckan om det inte var för att spara pengar och därmed kunna uppvisa att hålla budget?

Så sent som för några dagar sedan menade ju Trafikverket att säkerheten var fullt tillgodosedd genom de lodräta schakt som planerades. Men nu, när det uppmärksammats i media så är det plötsligt inget problem att tillgodose Räddningstjänstens krav. Där hade det varit passande med en kritisk fråga.

Och kan någon förklara hur man “återställer” kulturhistoriska byggnader på Liseberg efter att man rivit dem? Det går förstås inte! Man kan naturligtvis bygga nya kopior av gamla byggnader, men den historiskt intressanta byggnaden förblir riven.

I den andra artikeln, med rubriken “Västlänken byggs även vid ett nej”, har Ulf Nyström ringt runt kommunalråden Hulthén (S), Ransgård (M) och Nyhus (S) samt regionrådet Magnusson (M) och gjort en egen gallup-undersökning hos dessa om vad de tror om Västlänkens fortlevnad efter ett eventuellt nej i folkomröstningen. Han får det föga förvånande svaret att det är “business as usual”, inget händer! Allt som är beslutat ligger fast och eftersom avtalet är underskrivet går det inte att ändra. Min egen slutsats är att dessa politiker inte har för avsikt att följa ett nej. Den demokratiska aspekten hade varit en intressant fråga att ställa, men den slipper makthavarna besvara – igen.

I ärlighetens namn bör påpekas att artikeln är längre på nätet och innehåller där Theo Papaioannous slutkommentar också kom med och därmed balanserade vad de andra sagt: “Theo Papaioannou, partiledare för Vägvalet, säger att han respekterar ett ja till trängselskatten.

– Då blir trängselskatten kvar, säger han. Men vi vill ha bort Västlänken ur Västsvenska paketet och kommer att arbeta för att få paketet omförhandlat, säger han. Men jag inser att det kommer att bli svårt.

– Får vi ett nej till trängselskatten måste både skatten och Västlänken bort, den politiska majoriteten kan inte köra över folkviljan.

Papaioannou tycker att tolkningen av resultatet av folkomröstningen borde klarlagts tidigare.

– Folkomröstningen är rådgivande men jag anser att de måste räcka att 50,1 procent säger nej för att trängselskatten skall avskaffas.”

I papperstidningen klippte redigeraren helt enkelt bort detta på grund av platsbrist och därmed tappade artikeln sin neutralitet. Inte Ulf Nyströms fel, men fortfarande slarvigt av GP som tidning.

Sammanfattningsvis tycker jag att GP bitvis driver en slapp och okritisk journalistik. Varför ifrågasätter tidningen till exempel inte uppgifterna som kommer fram sent i valrörelsen? Jag tänker till exempel på påståendet att utlandsregistrerade bilar kommer att betala trängselskatt från 2015 eller varför kontrollerar GP inte om det föreslagna undantaget för Backaborna är förenligt med kommunallagen? Istället publicerar GP sammanfattningarna av utredningen eller det officiella pressmeddelandet. Ville man bara läsa det kan man ju lika gärna läsa Metro!

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Frågan om ifall undantagsförslaget för boende och företagare i Backaområdet är förenligt med kommunallagen har utretts av stadsjuristen i Göteborg. Det står i beslutsunderlagen som KF fick inför beslutet i maj.

  • Per Bergström Jonsson: Som sagt, det är journalistikens uppgift att ifrågasätta uppgifter, även om de kommer från myndighetspersoner. Det tycker jag den senaste tidens debatt tydligt visat.

   När jag ändå har dig på tråden, undrar jag hur du, enligt GP, kan vara nöjd med att 13 procent av de boende i Backa är positiva till det förslag som valdes ut?

 • Håller med dig om att det är en journalistisk grunduppgift. Jag var dock osäker på om Vägvalet lagt märke till att vi faktiskt gjort ansträngningar för att undersöka den juridiska farhågan.

  Om boendes nöjdhet med trängselskatten. De flesta frågorna vi ställde i telefonundersökningarna är konstruerade som påståenden som man får upplästa och sedan bedöma hur pass väl man håller med om det på en sjugradig skala. November satte ca 70 % “betyget” 1 av sju på påståendet att “jag tycker att placeringen av betalstationerna i backa är bra”. Att ungefär en tredjedel av de tillfrågade som känner till att det finns ett slutförslag sätter “betyget” sju av sju på om de håller med om påståendet att “Jag tycker att slutförslaget för trängselskatt i Backa är Bra” är jag som sagt rätt nöjd med. Vad de ca 60% som inte känner till att det finns ett slutförslag skulle tycka om förslaget om de fick ta del av det vet vi ju inte. Om man dessutom räknar in dem som gett slutförslaget “betyget” fem och sex så är det en klar majoritet av “backaborna” som tycker att förslaget är bra. Så min nöjdhet kommer av att vi från en för-situation där 75% som ger oss bottenbetyg har dialogat och utrett fram ett förslag där en majoritet (av dem som känner till förslaget) ger oss “betyget” 5-7.

  • Per Bergström Jonsson: I tidningen stod det att 40 % av backaborna kände till det “vinnande” förslaget och att 30 % av dem tyckte det var bra, vilket motsvarar cirka 13 %. Vad är det jag eller GP missförstått?

 • I mitt förra inlägg finns en mer detaljerad beskrivning än vad GP publicerade.

  Ett påstående om att endast 13 % av backaborna tycker att förslaget är bra bygger på två antaganden. Att enbart “betyget” 7 av 7 kan tolkas som att man tycker att förslaget är bra samt att inte en enda av dem som angett att de inte känner till att det finns ett slutförslag skulle gilla förslaget om de tog del av det. Jag tycker att båda dessa antaganden är orimliga.

  • Eftersom du menar att 75 % av de som känner till förslaget tycker det är okej, förstår jag inte varför du (eller GP?) menade att det bara var 40 %? Sedan kan jag ju tycka att en svarsfrekvens på 40 % gör att säkerheten i slutsatserna är rätt vaga.

   Sedan anser jag, precis som jag skrev i ett tidigare blogginlägg, att det enda ni egentligen åstadkommit är att flytta över inkomstbortfallet i systemet på alla andra som får betala mellanskillnaden. Samma totalbelopp ska fortfarande tas in, vilket är bevis nog för att skatten bara är till för att finansiera infrastruktur.

 • @Per Bergström Jonsson – Ditt resonemang är inte ens möjligt att följa på ett vettigt sätt. Det går inte att få något sammanhang i svaren.

  Särskilt svaret 19:46 är helt obegripligt.

  Detta upplever jag som symptomatiskt bland de som driver Västlänken och Trängselskatten – att man glider in i kryptiska resonemang för att framställa dessa som mer fördelaktiga än de är.

  Nu har jag redan lagt min röst, och vi får se om morgondagen är en dag då det är dags att planera för att byta hemort och jobb eller inte.