Sopplunch och trängselskatt

Gårdagens lunch tillbringade jag i Älvrummet för att lyssna på medborgardialogen. Det kom tyvärr inte oväntat att bli en monolog.

Självklart inledde man presentationen med dagisfilmen om varför vi ska genomföra det Västsvenska Paketet.

http://www.denlivligastaden.se/

Och den blev inte bättre på storskärm.

Första presentatören började med att säga att trängselskatten ska ses som en del i Västsvenska paketet och är bestämt av Riksdagen. Varken mer eller mindre. Det som utelämnades var ju faktiskt att Göteborgs kommun begärde att få trängselskatt och att det är kommunen som äger frågan. Det har vi fått bekräftat tidigare från Finansdepartementet. Presentatören sa att trängselskatten skulle medföra att biltrafiken minskar med 20 procent medan man tidigare pratat om 10 procent. Lite förvirrande blev det också vad man menade när man sa att nettointäkten per år blir 1 miljard från trängselskatten. Beräkningarna i förslaget pratar om en nettointäkt på 700 miljoner och 300 miljoner i administrativ kostnad. Vidare fortsatte man att upprätthålla skenet av att utländska bilar ska bli beskattade. Detta kommer aldrig att ske då det strider på EU-reglerna.

Kurt Larsson (som lagt förslaget om Västlänk 2021) ställde även en fråga om bortfallet av skatteintäkter, då trängselskatten är avdragsgill, är medräknat i kostnaderna. Efter kort förvirrande svar konstaterade moderatorn att detta är medräknat i intäkterna, men detta stämmer förmodligen inte.

Transportstyrelsen var representerat som förklarade hur vi ska betala trängselskatten i tid för att slippa betala tilläggsavgifter som för övrigt är 500 kr och som diskuterats innan om den överhuvudtaget är skälig.

Till sist presenterade Västtrafik vad de gör för att förbereda kollektivtrafiken inför införandet av trängselskatten. Västtrafik har en stora utmaningar framför sig och det lär inte bli lätt. Man konstaterar att det behövs 5000 busschaufförer för att klara kapacitetsökningen. En utbildning av en busschaufför kostar ca 100 000 kr. Det innebär en kostnad på ca en halv miljard. Något man troligen inte heller hade räknat med. Mest intressant var statistik som pekar på en nedåtgående trend gällande körkortsinnehav.

Av de yngre grupperna har en minskning skett med ca 20%. Även personer i medelåldern har minskat sitt körkortsinnehav. Här uppstår igen en tvetydighet som går stick i stäv med siffror som indikerar att trafiken överdrivet kommer att öka. Om den nya generationen inte tar körkort så måste det innebära att de färdas på annat sätt vilket kommer att medföra en frivillig transportväxling. Ytterligare ett tecken på att trängselskatten införs i annat syfte d.v.s. att den är en ny skattebas.

En stor brist är att det inte gavs något större utrymme till frågor. I en öppen dialog borde frågestunden få ta mer plats vid sammankomster i Älvrummet.

Frågestunden avslutades med frågan vad Västtrafik gör för att hantera redan idag överbelastade linjer. Även här var svaret att det är en utmaning för Västtrafik.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Lite snabbt… 5000 nya busschaufförer får mig att spontan-studsa.
  Om man gör ett överslag på att varje busschaufför transporterar 50 pendlare varje arbetsdag – 250.000 nya busspendlare, really?…
  Räknar man med att andra kollektivtrafikformer ska minska?

  (Och då tycker jag ändå att 50 pendlare/chaufför och dag är verkar i underkant… förhoppningsvis…)

 • Intäkten är fortfarande densamma, oavsett vad kostnaden är.
  presentatören gjorde inget fel, men givetvis hade man kunnat nämna vad kostnaden lär bli.

 • Daniel Bergqvist: Det står i blogginlägget att frågan gällde “om bortfallet av skatteintäkter, då trängselskatten är avdragsgill, är medräknat i kostnaderna.

  Dvs, har man tagit med i kalkylerna att kommunerna förlorar kommunalskatteintäkter (på grund att trängselskatten är avdragsgill för en del) när man beräknar trängselskattens totala kostnader. Jag kan inte se att den frågan är felformulerad? Känns mest som om du bara märker ord?

 • Theo, länken till “Västlänk 2021” fungerar inte.
  GÅr det förresten att lägga ut den powerpointpresentation som visas om slingalternativet, här på er hemsida? Kunde var intressant att titta på bilderna lite tydligare än filmen.

 • @Håkan, jag reagerade bara på följande:
  “Lite förvirrande blev det också vad man menade när man sa att nettointäkten per år blir 1 miljard från trängselskatten. Beräkningarna i förslaget pratar om en nettointäkt på 700 miljoner och 300 miljoner i administrativ kostnad”

  En intäkt är alltid en intäkt, i detta fall 1 mdkr.

  Jag tycker inte ni är riktigt rättvisa i er kritik mot tjänstemännen, i detta fall stadens trafikkontor. Deras uppgift är att planera, inte hantera finansieringsformer (det är ju politikerfråga!). Således är det inte så konstigt att man talar om bakgrunden till satsningarna genom denna film. Skulle kontoret tala om trängselskatt, blandar man ju sig i politik, vilket ni inte vill att de ska göra?

  • Daniel: Ok, då missförstod jag vad du syftade på.

   Du tycker inte vi är rättvisa mot Trafikkontoret? I filmen presenteras först ett påstående om att vi inte kan fortsätta som vi gjort hittills som en sanning och som sedan tas för intäkt för att vissa saker måste göras. Detta är politiska åsikter som presenteras för medborgarna som neutrala fakta. Vi får också reda på hur bra allt kommer att bli i framtiden, men inte att bilfiler ska tas bort till förmån för bussfiler eller att parkeringsavgifterna ska höjas. Det här är precis samma taktik som Regionmagasinet använde, skönmåla och mörka.

   Och det kan knappast vara “att blanda sig i politik” att t.ex. säga “att 57% av Göteborgarna var emot trängselskatten i en Sifo-undersökning september 2010” (jag menar inte att man nödvändigtivs skulle säga exakt detta!). I övrigt håller jag med signaturen “Mannes” analys av hur filmens budskap framförs.

 • @Daniel Igen, var du där? För övrigt så är Trafikkontoret farligt nära vad som övergår i propaganda som inte hör hemma i en demokrati. Kritiken är mycket väl befogad. En medborgardialog har två riktningar, inte en.

 • Men vad vill du att de skall göra och inte göra?

  Verksamhetsbeskrining:
  ”Trafiknämnden ska tillgodose medborgarnas och
  näringslivets transportbehov, förbättra trafiksäkerheten
  och minska trafikens miljöstörningar till en nivå som
  både människor och natur tål.”

  “Så beskrivs Trafiknämndens uppdrag. Trafikkontoret utför uppdraget genom att utveckla kollektivtrafiken och möjligheterna att gå och cykla i staden. Även behovet av transporter från och till Göteborg måste kunna tillgodoses. Trafiken ska vara så säker som möjligt och gator och allmänna platser ska hållas rena och snygga. Dessutom ska gator, torg och andra trafikanläggningar
  underhållas.”

  http://www2.trafikkontoret.goteborg.se/resourcelibrary/TK2009_lo_res.pdf

  Så, den politiska majoriteten sätter ramarna för kontorets strategier. Hävdar politiker att vi inte kan fortsätta köra bil i den utsträckning som vi gjort senaste 40 åren eftersom det inte är hållbart, av vare sig ekonomiska om miljömässiga skäl, så skall kontoret planera för att vi inte skall vara så beroende av bilen i framtiden. Och, om det nu är så att ni föredrar morötter framför piska, bör väl framtiden målas ljus med avsikt för att skapa incitament för förändring.

  “Både forskare och politiker är överens om hur vi skall göra för att lyckas” säger de i filmen, följt av “det bästa sättet är att erbjuda flera alternativ”…”när målet är att skapa nya resvanor”.

  Propaganda? Nej, information om hur de arbetar och varför.

  • Daniel Bergqvist: “Och, om det nu är så att ni föredrar morötter framför piska, bör väl framtiden målas ljus med avsikt för att skapa incitament för förändring.
   Nej, man bör måla upp en sann bild av framtiden.

   det bästa sättet är att erbjuda flera alternativ
   I själva verket vill de ju strypa tillgången till ett alternativ, men det säger man inte heller. Filmen visar upp en förljugen bild av sanningen. Man mörkar det som man inte vill att medborgarna ska förstå eller veta om och skönmålar det som medborgarna annars riskerar att se igenom.

 • @Daniel Du undviker frågan om du var där? Varför svarar du inte på det?

  Jag förstår inte vad du menar att framtiden målas ljus, trängselskatten ska införas oavsett incitament.

  Sedan kanske du har missat att jag är ledamot i Trafiknämnden och vet vad deras verksamhet går ut på. Men just nu tänjer tjänstemannaorganisationen på gränserna.

  Information tar upp alla sidor av myntet. Propaganda snedvrider informationen vilket görs i filmen och även i Älvrummet. Och för den delen i regionmagasinet som Håkan skrivit om.

 • @Håkan, jag tror de flesta i GBG-området nu känner till att trängselskatt skall införas. I filmen nämner man ju också trängselskatten.

  @Theo: jag vet att du sitter där, därför är det extra förvånande att du klandrar en organisation som styrs av den politiska majoriteten. Om du anser att de tänjer på gränserna, måste du förklara mer ingående exakt var gränsen mellan information och “vad som inte är förenligt med deras verksamhet”. Nej, jag var inte där

  • Daniel Bergqvist: “I filmen nämner man ju också trängselskatten.

   Ja, man nämner att den ska införas, punkt slut. Så var det tydligen inte mer med den saken.
   Det man inte nämner och som hade varit relevant i sammanhanget är t.ex. hur mycket man tvingas betala i trängselskatt per år. Men istället väljer man medvetet att mörka denna information, för annars kan ju folk bli förbannade. Bättre att de får reda på det längre fram…

 • “hur mycket man tvingas betala i trängselskatt per år. ”

  hur tänkte du att detta skulle gå till? Maxpris (>14000kr) eller medianen som beräknats till (>1300kr)?

  • Daniel Bergqvist: “hur tänkte du att detta skulle gå till? Maxpris (>14000kr) eller medianen som beräknats till (>1300kr)?”

   Hur svårt kan det vara? Två passager per dag blir cirka 8 000 per år. Vad är problemet med att säga det?

   Mediankostnaden är bara intressant för räknenissar som du som försöker skönmåla hur trängselskatten drabbar. Hur i allsindar menar du att den kan vara intressant för en bilist som åker fram och tillbaka till arbetet varje dag?

 • @Daniel Till att börja med så var du inte i Älvrummet men har åsikter om vad presentatören sa vilket är ytterst märkligt. Jag var där och med hatten som medborgare för att lyssna. Det var inte en medborgardialog som man lovat runt i 2 års tid utan en monolog. Att hävda att han sa rätt är ju lite otroligt då du inte hörde det.

  Vad gäller Trafiknämnden så är jag väl insatt i att majoriteten styr staden. Majoriteten har också efterfrågat i “nämnden” hur det Västsvenska Paketet informeras till medborgarna för att de ska förstå den och acceptera den. Den socialdemokratiske ordföranden har frågat det ett antal gånger. Samma majoritet trollade bort förslaget om avgiftshöjningarna av parkeringar och markerade på så sätt att detta inte är en aktuell fråga. Ändå väljer tjänstemän att göra precis som dom vill vilket föranleder Håkans blogginlägg om Hedens parkering. Så lägg ned att mästra mig om vad som pågår inom Trafikkontoret och Trafiknämnden när du inte ens befinner dig där.

  Att förvränga fakta till din fördel har ju varit genomgående på bloggen. Men att du är synsk och vet vad som sägs på möten och nämnder som du inte närvarar på är nytt, vilket inte direkt medför något mer förtroende för det du skriver.

  Jag tänker inte börja älta våra skiljaktigheter i åsikt igen så försök att hålla dig till sakfrågorna i blogginläggen och sväva inte ut.

  Ett tips. Tänk på att även om man inte är överens i vissa frågor så kanske man blir det i andra. Om man som du tröttar ut sina opponenter så förloras trovärdighet även i andra frågor. Och försök träna lite på att sätta dig in i andras situation som t.ex. vad en medborgardialog innebär.

 • @Håkan: om du efterfrågar neutralitet, är det högst relevant vilken siffra du nämner.

  Bäst kanske varit att nämnda maxpriset per dag, eller maxpris per år följt av vad man beräknat för medianpris. Det är inte neutral att bara nämna maxpris.

  Du vet uppenbarligen inte vad ett medianpris är? Det finns alltså lika många bilister över 1300 kr som det finns under. Om vi antar att detta är representativt för de som ser filmen bör man väl också lägga sig på ett genomsnitt, samtidigt som man säger maxpris per dag och år.

  @Threo: även om jag inte var där vet jag vad som sades, dels eftersom jag har presentationsmaterial på mitt bord, dels referat från kontakt. Jag diskuterar bara sakfrågor.

  • Daniel Bergkvist: “om du efterfrågar neutralitet, är det högst relevant vilken siffra du nämner.

   Jag är så klart införstådd med att man inte kan få med all information i en tre minuter lång film. Vad en heltidsarbetande som betalar passerar tullstationen två gånger per dag får betala under högtrafik är en rimlig uppgift att förmedla.

   Du vet uppenbarligen inte vad ett medianpris är?
   Jo, det vet jag. Men handlade det inte i det aktuella exemplet om att den genomsnittliga kostnaden per medborgare landade på 1 300:-? Vem är intresserad av en sådan beräkning? För den som jobbar heltid är det ett hån att påstå att årskostnaden skulle uppgå till 1 300:- per år. Varför vill du inte att folk får reda på sanningen?