Spiken i kistan för Västlänken?

I dag publicerade GP en debattartikel signerad Jan Du Rietz, före detta undersökande journalist och författare till den kommande boken ”Den totala Urspårningen, en studie i Hallandsåstunneln, Västlänken och demokrati”. Han skriver:

Västlänken är exempel på ett järnvägstekniskt dåligt projekt med klena prestanda, låg kapacitet, hög kostnad och lång byggtid (snäva kurvradier, låg hastighet, få stationsspår, skenande kostnader enligt bland andra Riksrevisionen, dessutom blir dagens akuta problem i kollektivtrafiken utan snabb lösning). Min granskning visar också att Västlänken inte ger tillräcklig regionförstoring utan begränsar Göteborgs och regionens utveckling och tillväxt på grund av för långa restider och för få nödvändiga åtgärder på dagens banor.

Det är ord och inga visor som varje ivrare av Västlänken borde ta sig en ordentlig funderare över. Bland drömmande politiker, företrädare för Västsvenska Handelskammaren och Trafikverket framställs Västlänken som den undergörande propplösaren och frälsaren till Göteborgs framtida utveckling. Du Rietz ser den snarare som en mardröm – något som hämmar utvecklingen. Västlänken “hindrar skapandet av en effektiv kollektivtrafik i Göteborg och regionen“, och “Inga pengar finns till dubbelspår hela vägen till Borås eller till att utveckla dagens banor och spårväg för att ge kortare restider och nödvändig kapacitet“.

Med relativt enkla medel kan man dock öka kapaciteten på Göteborgs central. “Enligt banexperter kan midjan till Göteborgs Centralstation lätt och snabbt breddas ytterligare. Då kan en ombyggd säckstation klara minst en fördubbling av tågkapaciteten samtidigt som spårområdet kan överdäckas och byggas ihop med hela övriga Gullbergsvassområdet“.

Ironiskt nog ligger Trafikverkets egna lokaler i postterminalen mitt i spårområdet i vägen för en sådan lösning, enligt Jan Du Rietz.

Precis som Vägvalet har hävdat är Västlänken projektet ett “Klondyke för konsulter och byggbolag” och Du Rietz håller också med oss om “Att varje stad skall ha en tågtunnel har länge varit ett mantra“. Och precis som både Riksrevisionen och Vägvalet hävdat lägger Västlänksprojektet “en död hand över tågtrafikens utveckling och hindrar skapandet av en effektiv kollektivtrafik i Göteborg och regionen“. Tron på att det kommer att dyka upp nya miljarder till alla de tilläggsinvesteringar som krävs i Västlänkens kölvatten och alla andra behov av förbätrrad kollektivtrafik är och förblir en tro. Kvar står en pendeltågstunnel med en kraftig olönsamhet och som aldrig får avsedd effekt. Ett framtida monument över dåvarande politikers ovilja att lyssna och ta till sig ny kunskap. Gissa vem som får betala kalaset?

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Ännu en faktor som inte tagits upp är att förbindelserna över älven är dagens stora flaskhalsar. Man tänker sig att Marieholmstunneln skall lösa detta, men frågan är då om den löser problemet eller om det bara flyttas – har t.ex. Lundbyleden den kapacitet som krävs?

 • Idag (15/8) förekommer ett debattinlägg på GP om att tidigarelägga dubbelspårig hamnbana.

  Det är givetvis en bra tanke, men sträck gärna ut den litet så att det även går att använda den till pendeltåg, åtminstone till Volvo Torslanda via Arendal, men gärna ut till Torslandakrysset. Visst kan det bli litet dyrare, men samtidigt finns det en chans att det går att avlasta väg 155 och till viss del Älvsborgsbron.

 • Det stora problemet med Västlänken är väl fortfarande den stora negativa miljönyttan?

  Miljöpartiet är verkligen ett skämt när det gäller miljöfrågor. De förordar:
  – Västlänken – släpper ut mer koldioxid än den någonsin kommer att kunna tjäna in. Hade man satsat dessa pengar på en bättre kollektivtrafik inom Göteborg så skulle man få så oerhört mycket större nytta för pengarna – både i form av restidsförkortningar och för miljön…
  – Vindkraft – ett energislag som enbart är av nytta om det ersätter kol/olja. I Sverige ger det negativ miljönytta då man ändå är tvungen att ha andra kraftkällor för maxlast (då det troligen inte blåser), vilket innebär att man antingen måste bygga ut vattenkraften eller med kol/olja för att kunna kompensera för vindkraftens variationer. Till detta driver vindkraften också mer kärnkraft. Känns inte som o det är så genomtänkt…
  – jag kommer aldrig att glömma när Yvonne Ruwaida inte kunde förstå vad som var problemet med att hon åkte taxi överallt för skattebetalarnas pengar. Hennes syn på det var att taxi är kollektivtrafik och kollektivtrafik är bra för miljön…
  …men hon är ju inte ensam i det partiet, läs exempelvis denna artikel också:
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13054021.ab
  läs också gärna i faktarutan till höger om artikeln om miljöpartisternas hyckleri…

 • Ett annat bidrag som tillhör kategorin krångel-lösningar är särskilda bussfiler. Resultatet av dessa är att man på vissa sträckor tar i anspråk en stor del vägyta som nyttjas väldigt dåligt. Ett bra exempel på detta är väg 155.