Stadsarkitekten sågar infrastruktur som underlättar för bilister

Idag kan vi läsa i GT om den nye stadsarkitekten Björn Siesjös tankar. Han säger bland annat:

Götatunneln kostade 3,5 miljarder och partihallslänken Röda orm 1,8 miljarder. Det är mycket pengar. Frågan är om de två minuterna som bilisterna tjänar är värda 1,8 miljarder

Det kan man förstås diskutera. Många hade säkert sett fler älvförbindelser framför en tunnel längs med älven. Man ska dock komma ihåg att Röde orm får sin fulla effekt först när Marieholmstunneln är färdigbyggd 2020. En tunnel som redan är försenad med flera år och alltså var planerad att bli färdig bara några år efter Röde orm.

Siesjö fortsätter: “Vi har inte hur mycket pengar som helst. Vi måste välja hur vi ska investera dem. Jag skulle ha satsat på kollektivtrafiken i stället.

Helt rätt att resurserna är begränsade. Siesjö gör det dock enkelt för sig när han undviker att i detta sammanhang nämna Västlänken – möjligen den mest olönsamma infrastruktursatsning efter Botniabanan som någonsin planerats. Om Siesjö inser att resurserna är begränsade, varför inte då ifrågasätta den? Svaret ligger väl i att det inte är politiskt korrekt. Stadsarkitekten är tillsatt av de styrande politikerna i Göteborg, att då gå emot dessa vore politiskt självmord.

Siesjö fortsätter med ett konstigt resonemang angående motorvägar: “Här i Göteborg har man hela tiden ökat framkomligheten för biltrafiken. Jag vill bygga ihop staden. Många av motorvägarna är onödiga.

Vilka motorvägar är det Björn Siesjö anser vara onödiga? Senaste halvåret har det varit en hård debatt om utbyggnaden av E20 som Siesjö inte tycks vara medveten om. Men visst kan man diskutera dragningen av E6/E20 genom Göteborg, vilket också Vägvalet gjort när vi föreslog en västlig ringled runt Göteborg för att leda bort trafik från Tingstadsmotet, men att dessa motorvägar skulle vara onödiga är en mycket märklig slutsats av den nye stadsarkitekten. Hur definierar han “onödigt” i detta fall?

Grattis Göteborg! Vi verkar ha fått en stadsarkitekt som är lika bilfientlig som resten av det styrande rödgröna styret. Det är förstås ingen tillfällighet.

Läs hela GT-artikeln här.

Edit: I en GP-chatt från 6 februari 2012 fick Siesjö frågan: “Västlänken? Är den värd sitt pris?” Svaret blev: “Ja.”
I samma chatt fick vi också veta att Björn Siesjö tidigare varit aktiv inom Miljöpartiet.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Vilka är alla de onödiga motorvägarna frågar man sig? E20 där folk dör varje år, just pga bristen av komplett motorväg, eller E6 som, förutom hela västkusten även är Norges autobahn till kontinenten. Skulle gärna vilja veta vilka motorvägar han tycker att vi kan skippa, och även huruvida det är klokt att låta trafiken skära rakt igenom staden istället för att leda runt den, som i ert förslag.

  • Han menar troligtvis de motorvägsliknande bilvägar som finns inom Göteborg och som har en stor barriärverkan, inte nödvändigtvis Europavägar.

  • RE: bb Det måste väl vara R40, den föredetta “dödens väg”
    RE: Jan Ja, miljöpartisterna nästlar sig in överallt och förvränger verkligheten ,likt fanatiskt religiösa eller som KPML (r) gjorde på 70-talet i sjukvården.