Stadsdelsnämnderna fungerar inte

Nu konstateras det att stadsdelsnämnderna inte fungerar och har blivit dyrare, trots sammanslagningen. Kostnaden har ökat mer efter omorganisationen som skulle göra det mer kostnadseffektivt.

Västnytt skriver:

“Färre SDN sparade inga pengar. Halveringen av antalet stadsdelsnämnder i Göteborg har varken sparat några pengar eller lett till minskad administration – snarare tvärtom.”

Stadsdelsnämnderna fungerar inte på många sätt men försvaras ändå av de rödgröna, främst Socialdemokraterna. Senast i kommunfullmäktige debatterades svaret som Göteborg stad skulle lämna till Skolverket för deras kritik om skolan.

De rödgrönas förslag  var att införa ytterligare en nivå med ”skolutskott” i varje stadsdelsnämnd. Det bidrar inte till en förbättring utan helt klart till en försämring. Ännu mer byråkrati, ännu fler instanser utan påverkningsmöjligheter. Det får vara ett slut på detta nu.

Stadsdelsnämnderna som ”närdemokrati” fungerar inte. Nämnderna tillsätts centralt och medborgarnas möjlighet att påverka är minimal.

Äldre- och barnomsorgen borde läggas under samma tak så att alla medborgare får likvärdig service var de än bor i Göteborg. Och när även skolan läggs i en egen central nämnd då blir det inte mycket kvar för stadsdelsnämnderna att hantera.

Avveckla därför stadsdelsnämnderna helt och hållet och låt samhällsfunktioner som ska vara lika över staden hanteras av en och samma facknämnd. Huvudmålet måste ju ändå vara likvärdighet till medborgaren oavsett var man bor i staden.

Detta förde vi in i vår budget redan förra året.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

Läs vår syn på Göteborgs utveckling


budget-2019

Prenumerera