Strul och handlingsförlamning gällande Göta älvbron

Idag kan vi läsa i GP att utbytet av Göta Älvbron kan komma att försenas. Detta p.g.a. av att man inte kan enas om brohöjden. Brohöjden har diskuterats fram och tillbaka under min tid i Trafiknämnden och långt dessförinnan. Det är många kockar och intressen i brofrågan. Med kockar menar jag t.ex. projektet för Centrala Älvstaden som går utanför sina befogenheter och stör planeringen. Vid ett tillfälle i trafiknämnden kom det fram att Centrala Älvstaden begärt en utredning om att ha en bilfri Göta Älvbro. Centrala Älvstadsprojektet är ett problem i beslutsstrukturen som påverkar de olika nämnderna med de idéer som kommer fram. Här bör kommunstyrelsen markera och styra upp projektets mandat.

När idén om en bilfri bro kom upp av en händelse i Trafiknämnden valde Vägvalet att lämna ett yrkande som med bestämdhet sa att alla beslut som berör Göta Älvbron ska passera Trafiknämnden. Hur ska nämnden annars kunna ta ett bra beslut?

Intressen som blir föremål för konflikt är båttrafiken på Göta Älv. Men för detta utreder Trafikverket en trafiklösning som innebär schemaläggning av broöppningarna så att båtarna vet när bron öppnas. Att bygga en bro som har snabba broöppningar är inga problem med dagens teknik. För övrigt glömmer man lätt att före eller efter Göta Älvbron har vi Marieholmsbron (tågbron) som också måste öppnas. Så oavsett höjd på Göta Älvbron har vi ytterligare ett hinder som ändå stör båttrafiken där den bästa lösningen förmodligen är ett tidstyrningssystem.

Det finns en risk att vi gör en höna av fjäder och det under tidsbrist. Göteborg Stad måste bestämma sig. Bron är gammal och måste bytas ut och får inte försenas. Blir den för gammal så finns det en stor risk att biltrafiken måste tas bort i väntan på ny bro. Hur svårt kan det vara att bygga en bro nuförtiden? Redan de gamla romarna…

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet GP1, GP2

Lägg till en kommentar

 • Kan man inte bara bestämma sig en gång för alla för att köra båttrafiken på Nordre älv? Då får man fixa de broarna istället – det är väl bara två stycken, tror jag – och så får man fritt spelrum att bygga som man vill inne i Göteborg.

 • Tycker man skall bygga en bro som ger möjlighet till passage utan öppning, dvs runt 25 meter eller så.
  Cyklisterna kan åka färja…

  BTW: Skrota trängselskatten!!

 • @Börjesson Att köra via Nordre älv har ju varit uppe innan men ses tydligen som en mycket dyr lösning men den kanske ska undersökas närmare.

  @Pson Hahaha, du verkar vara en pragmatiker. Tyvärr går det inte med våra spårvagnar. Trängselskatten jobbar vi på 😉

 • När jag läser om denna cirkus blir jag enbart än mer övertygad än tidigare att jag tog rätt beslut då jag beslutade att lämnade Göteborg.

 • Jag har en annan vinkling på Göta älv bron: Den debatten som föregåtts av en ny bro är att den ska sänkas i höjd för att folk ska kunna cykla och ta barnvagnen över. MEN vad är detta för curlingmentalitet? Jag har cyklat över Götaälvbron och gått med barnvagn över den också men inte hade jag några problem för att komma över. Det var inga svårigheter alls.
  Det är väl också viktigt ur ett miljöperspektiv att se till att båtarna inte står och behöver vänta och spruta ut en massa miljöovänliga gifter under tiden? Det är väl bättre att småbåtarna kommer igenom så fort som möjligt istället. Jag tycker att höjden på den gamla bron är bra. Jag tror också att det på den tiden bron byggdes fördes en helt annan byggnadsteknisk tanke om hur väl saker och ting skulle fungera, dels ur andra perspektiv. Har brobyggnadsfolk läst igenom de tankegångar som fanns då på 50-60-talet. Jag tror nämligen inte att man ska förkasta gamla tankebanor innan man bygger nytt med ny teknik. Jag har dessutom erfarenhet av gångbron vid Sävedalen där den går över järnvägen, där folk har tagit sig över med både barn och cyklar, utan att knota.

  Det som behöver rättas till snabbt nu är vägskyltarna på Röde Orm som inte har någon konnektion till någon bro över Göta älv. Det finns en flott stor skylt som säger att vägen går till Oslo men när man väl kör på Marieholmsleden finns ingen fortsättning på skylten, dvs inga skyltar som berättar hur man kommer vidare till Oslo, bara en skylt som säger Angered och Stockholm. Så ingen vet hur man ska köra till Oslo den vägen! Bra va!
  Det enklaste och billigaste just nu är att sätta upp en skylt som visar hur man kan köra via Marieholmsleden över Angeredsbron till Osloleden eller E6 norrut. Eller så sätter man en lapp på namnet OSLO så att folk inte kör där i onödan. Detta är väl också en miljöfråga att folk inte ska köra i onödan fram och tillbaka, eller hur? Sätt sedan upp namnet OSLO på skylten som visar Centrum så att folk kan köra rätt och ner till Tingstadstunneln.
  Alla har inte en GPS att köra med och dessutom är den inte alltid installerad för att köra enklaste och kortaste vägen.