Svar till GP:s ledarblogg om beskattning av utländska bilar

GP:s chef för ledarredaktionen, Fredrik Tenfält, antyder på GP:s ledarblogg att Vägvalet ägnar sig åt konspiratorisk tolkning gällande regeringens reträtt angående beskattning av utländska bilar.

Vi lämnar följande svar:

Att vara med i EU var länge en tvistig fråga i Sverige – men den liberala ledarredaktionen var hela tiden den mest entusiastiska förespråkaren för det europeiska samarbetet. Det blir därför lite konstigt när samma ledarredaktion grips av tveksamhet när det gäller avtalets konsekvenser.

Fredrik Tenfält vill ha ett förslag om trängselskatt för utländska fordon och anklagar Vägvalet för att vara konspiratoriska. Men Tenfält har missat den centrala frågan. Trängselskatten är en skatt och Sverige kan inte beskatta utländska företag eller medborgare. Inom EU finns regler för vägavgifter, men Sverige valde att istället införa en skatt eftersom EU:s regelverk då kunde kringgås. Svenska skatteregler gäller nämligen bara för svenska företag och svenska medborgare.

Vägvalet har aldrig hävdat att det handlar om att särbeskatta utländska fordon. Vi har däremot sagt att utländska fordon inte kan beskattas i Sverige. Enligt EU-direktivet betalar alla lastbilar en avgift som är antingen tids- eller avståndsbestämd. I Sverige gäller det första alternativet. Alla utländska lastbilar betalar en avgift för att få tillgång till det svenska motorvägssystemet. Det kallas ”Eurovinjett” och betalas av alla i Sverige, Danmark och Beneluxländerna. Då kan man inte ta ut ytterligare en avgift för att passera Göteborg! Trafikverkets idé om att Älvsborgsbron skulle kunna jämföras med ett Österrikiskt alppass tål inte en juridisk prövning.

Nej, vi har inte blandat ihop detta med tyska funderingar om generell avgift för utländska fordon. För lastbilar har Tyskland ett annat avståndsbestämt system. Alla lastbilar löser en biljett för att färdas en viss vägsträcka men inte heller det ger möjlighet att ta ut en specialdestinerad avgift för ett visst vägavsnitt.

Vi är nu medlemmar av den Europeiska Unionen något som GP:s ledarredaktion länge förespråkat. Då måste vi också följa de regler som EU bestämt. Trängselskatten är en svensk uppfinning och den kan inte enkelt anpassas till EU:s regelverk.

Och efter en träff med trafikutskottet i Stockholm i dagarna kan vi bara konstatera att utländska bilar inte kändes närmare efter mötet.

Theo Papaioannou
Tom Heyman
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Klockrent. Detta är precis vad jag kommit fram till i min ytterst amatörmässiga analys också. Man kan inte särbehandla vissa fordon och sträckor utan att det är en vägavgift och faller under de reglerna. Är det något annat så får det bara drabba de som bor i landet, för då måste det tass ut som en skatt.

  Det är även detta som ställer till det i Motala där de lokala politikerna har lovats en form av avgift som inte stämmer överens med EU-reglementet för väg-/bro-/tunnel-avgifter. Där skulle man kanske behöva omvandla det hela till en trängselskatt, men då behöver ju inte de utländska bilarna/lastbilarna betala…
  …och även i Sundsvall så verkar man inte riktigt ha tänkt färdigt innan man förhandlade med de lokala politikerna om broavgifter på nya E4:an förbi staden.

  Engelsmännen har helt enkelt valt att inte beskatta utländska fordon i London istället, men det är lite lättare då de bor på en ö utan fast vägförbindelse och dessutom har vänstertrafik…

 • Det också viktigt att påtala att partierna som förespråkar trängselskatt har gjort gällande att skatt på utländsk trafik “bara är en tidsfråga”.
  Något som uppenbart är att ljuga för Göteborgarna.

 • Om regeringen lyckas få ihop en lag om beskattning av utländska fordon, hur skall man då kunna driva in pengarna?

  Om vi har problem med felaktigt avlästa utländska skyltar idag, hur skall då problemen bli åt andra hållet? Och hur skall de som drabbas kunna hantera överklaganden osv. Detta är inte trivialt att lösa. Det är nog här som problemen med att få till avtal finns…

  Transportstyrelsen måste klara av att känna igen alla fonter och skyltar som passerar, dvs det räcker inte med veta registreringsnumret, man måste också känna igen från vilket land skylten kommer. Detta kommer att innebära att många skyltar inte kan debiteras. I praktiken så kommer (om man alls lyckas med detta) det nog att bli så att finnas, norrmän, danskar, tyskar, balter och polacker kommer att få betala. Längre än så sträcker man sig nog inte…