SVD debatt: Staten bör ta över ansvar för sjukvård

På nyårsdagen publicerade SVD en debattartikel från Moderaterna där de skriver att staten bör ta över ansvaret för sjukvården.

Bland annat skriver de att:

“De uppmärksammade problemen med ökade vårdkostnader och kritiken mot landstingens ojämlika införande av ny teknik och behandlingar har skapat en öppning i frågan om ansvaret för vården, dess kvalitet och styrning.” 

“Geografisk centralisering av högspecialiserad vård i ett glest befolkat land som Sverige är rimligen en nödvändighet i framtiden för att få bättre samhällsekonomi för denna typ av speciell sjukvårdsverksamhet. I ett första steg mot att staten sannolikt i framtiden visar sig vara bäst skickad att ta över kostnadsansvaret för all sjukvård, föreslår vi därför att staten redan nu övertar ansvaret för driften av universitetssjukhusen .

Att förstatliga Sahlgrenska Universitetssjukhuset är något som Vägvalet förde fram redan i december 2013 när vi deklarerade att vi kommer att ställa upp i regionvalet. I vår politiska inriktning skrev vi följande:

Inom sjukvården finns det skillnader mellan landstingen/regionerna när det kommer till kvalitet, tillgång och rättighet till vård. Landstingen/regionerna lever därför inte upp till hälso- och sjukvårdslagen om en vård på lika villkor för hela befolkningen. Exempelvis har vissa av våra sjukhus så dåliga medicinska resultat att de inte borde behandla och operera vissa patientgrupper.

Det har genom åren diskuterats att minska antalet landsting/regioner (från 20 st till 4-6 st) utan någon direkt framgång. Sahlgrenska är ett av sju universitetssjukhus i landet som ska upprätthålla specialistvård, forskning och utbildning. Tyvärr tyngs dessa viktiga uppdrag av resursbrist. För att renodla verksamheten och skapa ett tydligare uppdrag anser vi att Sahlgrenska Universitetssjukhuset och även övriga universitetssjukhus ska bli statliga.

Förslaget bidrar till att göra vården mer jämlik och innebär att specialistvården säkras. Detta kan vara ett första steg att skapa ett fungerande samarbete med de övriga universitetssjukhusen, något som landstingen/regionerna inte lyckats åstadkomma.

De övriga sjukhusen i regionen får en bättre förutsättning för att kunna fortsätta att ge sina medborgare en adekvat vård.

Vi tror att ett första naturligt steg är att låta staten ta över universitetssjukhusen. Tydligen har vi därmed väckt något som kan komma att bli en valfråga inför regionvalet 2014.

Läs hela vårt politiska inriktningsdokument för regionvalet 2014 här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar