Sydsvenskan – Skånes politiker ratar förslag om vägtullar

I början på februari kunde man läsa i Sydsvenskan att Skånes politiker säger ifrån om vägtullar.

Regionstyrelsens ordförande för Skåne, Pia Kinhult (M), avfärdar tankarna på vägtullar:

“Vår trängsel finns inte i städerna, säger hon. Problemet är genomfartstrafiken till och från landet och våra grannländer.”

Även kommunalrådet Anders Rubin (S) i Malmö är också väldigt tydlig när han säger nej till vägtullar runt Malmö för att finansiera infrastruktur i övriga Skåne.

“Det är lustigt att regeringen hela tiden återkommer till trängselskatt när det handlar om att finansiera vägar och järnvägar.”

Det var just avsaknaden av denna tydlighet från göteborgspolitikerna som bidrog till att våra lokala politiker bara gav med sig utan strid. Varför använde man sig exempelvis inte av media för att pressa regeringen och för att visa för medborgarna att man inte gav efter för utpressning hur lätt som helst? Istället gick man in i slutna rum, snackade ihop sig och kom ut med ett färdigt “paket” som, enligt dem själva, är orubbligt in i minsta detalj. Det är väl inte konstigt att folk blir förbannade?

Till skillnad från Pia Kinhult, som tillhör Alliansen, håller Rubin dock dörren lite på glänt.

“Vi är ändå inte blankt negativa till trängselskatten men då får den vara av en annan typ.”

Trots detta är det en skarp signal från Skånes politiker att de inte är villiga att finansiera via trängselskatt. Ändå är det den lösning som infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) ser framför sig och säger:

“I Stockholm och snart Göteborg är trängselskatten viktig för att finansiera sina infrastrukturpaket.”

Och där kom det. Göteborg är staden som ska frälsa hela Sverige i att införa den nya skatteformen: trängselskatt. Göteborg är slagträet för att banka igenom en dold skattehöjning då Alliansen sänkt skatten i flera år och nu måste man kompensera med något annat.

Hur då? Jo, vi tar ut en skatt för den som utnyttjar något för det låter ju bra. Knappast. För var går gränsen för vad man nyttjar? Ska friska människor slippa betala skatt för sjukvård? Ska endast äldre betala för äldreomsorg? Föräldrar endast för barnomsorg? Listan kan göras lång.

Den stora frågan blir nu hur regeringen kommer att hantera Skånes reaktion i kombination med Riksrevisionens rapport. Det återstår att se under våren.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar