Tack för ert stöd!

Vi i Vägvalet vill tacka alla våra väljare för ert stöd! Utan era röster hade det varit omöjligt att driva vår politik vidare under kommande mandatperiod. Om valresultatet står sig har vi fått tillbaka våra fem mandat (av 81) som vi fick till låns i förra valet 2010.

16 149 väljare har preliminärt lagt sin röst på ett uppstickarparti som inte alltid har samma syn på sakernas tillstånd som övriga partier har.

Vi vill också än en gång tacka våra fantastiska valarbetare, utan er hade det här inte gått heller. Ni är Sveriges bästa valarbetare – utan diskussion!

Valdagen var en historisk dag i Göteborgs historia. Tack alla 309 835 personer som gick man ur huse för att berätta för politikerna vad de egentligen tycker om trängselskatten. Alla fromma förhoppningar på ja-sidan blev till sand. Hela 56,8 procent  röstade nej och 43,2 procent ja. Det höga valdeltagandet, nästan 73 procent, gör det svårare för övriga partier att ignorera resultatet.

Som flera redan kommenterat i media uteblev valkampanjen nästan helt från Ja-partiernas sida. De körde med taktiken “största möjliga tystnad” i frågan – samma strategi som de med viss framgång använt sig av i valet 2010 – skillnaden var ju bara att nu hade väljarna en folkomröstning att rösta i och med facit i hand var det nog inte så klokt.

Som synes av rösträkningen var fanns det starkaste motståndet på Hisingen (66 %) och i de östra stadsdelarna (Angered, Bergsjön, Gärdsås,  Kortedala). Ja-partierna har envist hävdad att trängselskatten drabbar låginkomsttagare minst, tydligen höll inte invånarna i dessa distrikt med om det. Motståndet där är kompakt.

Två gånger röstades och debatterades det i kommunfullmäktige om att hålla en folkomröstning under förra mandatperioden. Båda gångerna fick vi argumentet att över 90 procent av väljarna minsann hade röstat för trängselskatten kastat i ansiktet på oss och att det därför inte fanns någon anledning att anordna en folkomröstning. Folket hade redan sagt sitt i valet 2010, enligt dessa partiers företrädare. Men alla visste också att detta falska påstående inte var sant.

Och nu är det bevisat. Vi lär i alla fall inte få höra det argumentet från Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet när frågan om hur huruvida folkomröstningen ska följas eller ej når kommunfullmäktige senare i höst. I deras värld har ett knappt tioprocentigt motstånd plötsligt växt till 56,8 %, kanske ett tungt uppvaknande?

Opinionen före trängselskattens införande var med stor övervikt emot, det visade alla undersökningar. Även efter införandet 2013 bestod det. Det är först på senare tid som några undersökningar visat på en svängning i opinionen. Enligt dessa kom omsvängningen fort och var kraftig. Den ena mätningen, en Sifo-undersökning beställt av lobbyisterna på Västsvenska Handelskammaren (som aktivt stöttat Ja-sidan) visade sensationella 50 procent ja och bara 29 procent nej. GP kom i slutet av september med en undermålig undersökning från Novus där bara 500 personer hade tillfrågats.

Att nej-sidan gått från 29 till 57 procent på bara ett par månader är förstås helt orimligt.  Om man dessutom lägger till att nej-opinionen både innan och efter trängselskattens genomförande legat stadigt på runt 60 procent, är det mycket mer troligt att de enskilda mätningarna som visade på en kraftig Ja-opinion var undermåligt utförda.

Att den senaste tidens debatt om Västlänkens skenande kostnader har gjort avtryck i valresultatet är dock säkerställt. Det kan våra valarbetare intyga. Men det handlar kanske om några enstaka procent i opinionen, och då speciellt från de som bor i centrum och skulle påverkas av bygget under 10 år.  Men att mer än hälften av nej-röstarna egentligen skulle vara för trängselskatt (som framförts av vissa efter folkomröstningen) saknas det belägg för.

Än en gång tack till alla som stöttat oss. Vi har fått massor med glada tillrop i sociala media och via mejl, något vi tacksamt suger i oss.

Nu går kampen vidare för att folkets vilja ska bli verklighet. När trängselkamerorna väl stängs av finns det anledning att fira.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Vad händer nu?

  Jag tror att Folke Johansson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet, har rätt i sitt uttalande i dagens GT.se:
  ”Jag tror att man kommer att modifiera i trängselskatten och det Västsvenska paketet lite grann och säga att man försökt ta hänsyn till väljarna. Kanske att man flyttar de betalstationer som varit mest omstridda. Men man har bundit fast sig så hårt vid det här beslutet att avskaffa det rätt upp och ner blir svårt att klara. Att Ransgård säger att man bör få bort trängselskatten nu ökar sannolikheten för att man i alla fall måste göra någonting. Men jag tror fortfarande att man kommer försöka få till någon sorts kompromiss.”

  Vad är det då som blir kvar? Detta är vad jag tror kommer att hända:
  1) Trängselskatten i centrum kommer att finnas kvar
  2) Trängselskatten på Älvsborgsbron tas bort. Eftersom trafikökningen där då blir stor så måste man kanske även ta bort trängselskatten på E6an och öster om E6 och på Lundbyleden. Detta är dock osäkert.
  3) Trängselskatten på Lindholmen/Ringön på Hisingen blir kvar. Detta som en ren konsekvens av att man kommer att bygga ut centrum ut mot Frihamnen och att man bygger skyskrapa på Lindholmen.

  Men med denna lösningen så finns det ju inte pengar till Västlänken?
  Precis. Och det är här det blir svårt i förhandlingarna. Pengarna måste in.

  Jag ser ett antal åtgärder som man kommer att försöka använda sig av för att lösa denna frågan:
  a) Höjd trängselskatt
  b) försäljning av kommunala bolag
  c) minskning av Västlänkens omfattning. Men finns det något kvar att ta ur budgeten? Västlänken är ju redan en tummetott! Ett alternativ är naturligtvis att gå på förstärkningsalternativet, men då måste sossarna bli nedröstade. Man kan ju alltid skylla på snabbtågen till Jönköping/Stockholm för att hamna i det läget. Man kan ju också skylla på kostnadsökningarna i Västlänkenprojektet (man har redan skurit bort allt som faktiskt skulle ge en stadsförbättring så som planskild korsning i Korsvägen)
  d) skattehöjning? Inte troligt.

  Jag tror nog att det blir en kombination av a & b & c.

  Men det kan likväl bli ingenting, dvs den linje som sossarna driver. Men då kommer nog sossarna att få mindre än 10% röster i nästa val…

  • Pacman42: Väljarna har just röstat nej till trängselskatt. Förutom i centrala stan är motståndet kompakt. Som jag ser det lämnar väljarnas utslag inte något utrymme till att behålla trängselskatten i någon form. Den ogillas för vad den är, inte för var den är.

   Som du själv säger skulle en mindre zon generera så lite pengar att det inte vore värt besväret. Kostnadsandelen för att driva systemet skulle öka och bli anstötlig hög.

 • Tack för ert outtröttliga kämpande i den här frågan, vi är många som är otroligt tacksamma för ert engagemang och slit!

 • Är det inte Fantastiskt ???

  Västnytts Murvlar gav sig ut på stan men lyckades inte hitta en enda Människa som ville ha bort de VidrigaVägtullarna. Däremot presenterade de person efter person som tyckte att det var så oerhört synd att dom skulle bort (vilket inte kommer att ske).

  För säkerhets skulle hade dom bara frågat Tågresenärer, som ju tjänar på att få sina resor subventionerade av oss som kör bil.

  En sk Samhällsvetare påstod i Medlöparposten (GP) att de flesta som röstat mot Vidriga Vägtullar i själva verket var för Vidriga Vägtullar.

  Finns det ingen Gräns på falskheten ?

 • Tack för att ni finns, VV. Hoppas ni finns ett bra tag till också, för ni behövs som en ärlighetens motpol till denna “goa gubbar” och ryggdunkarstad.

  Leif Johansson, Lundby

 • Håkan. Ja visst har du rätt i allt du skriver. Men jag tror tyvärr att politikerna kommer att göra någon halvmesyr åt det hållet bara för att de inte skall behöva backa helt…

  Sedan skulle en områdesavgränsning så som jag beskriver den inte bli så jobbig att få till. Man behöver få till nya tullbågar vid E6ans avfarter vid Liseberg, Brandstationen, E20 och vid E45. Vid Liseberg kan kanske delar av existerande installation återanvändas till och med, kanske delvis även vid E45/E20.

  Mörjos: Ja, att fråga pendlare på stationen om vad de tycker om trängselskatt är som att fråga barn om de vill ha godis i godisaffären. De hade ju kunnat åka ut på Hisingen istället, eller till Bergsjön eller Angered, då hade de nog fått ett helt annat svar…

  Angående hur man skall koma till beslut:
  Jag har svårt att se hur man skall komma till en lösning i frågan då det knepiga parlamentariska läget i kommunen gör att VV kanske måste komma överens med Alliansen i denna frågan för att komma vidare (och räkna med att SD bifaller förslaget), men vad händer då i kommunen? Så länge sossarna vägrar att ta i frågan kommer ingenting att hända om man inte blandar in SD-kortet i leken. Och vis av erfarenhet från hur sossarna i Göteborg har betett sig förut så kan de definitivt välja att vänta ut denna frågan då det inte går att få majoritet utan att blanda in SD…

  Man måste dra nytta av SD om man vill knäppa GPs Ulf Nyström på näsan (han påstår ju att folkomröstningen inte kommer att förändra något).

  Jag hade helst sett att man kan lösa detta utan SD, men sossarna kommer inte att backa. Backar sossarna så har Hulthén och Nyhus fallit också…

 • Tack själva!
  Hade det inte varit för ert engagemang så hade vi inte varit i denna situation nu! Tack för enträget arbete, att slåss mot de stora drakarna är inte alltid så lätt, men ibland vinner David över Goliat också!

  🙂

 • Jag har svårt att förstå detta fokus på att Västlänken måste byggas – jag kan bara se att byggandet av den kommer att generera inkomster för ett antal personer, men länken i sig kommer inte att producera någon större nytta. (enligt utredning så var ju NNK nära 0,5.)

  För att knäcka problemet med att trängselskatten skall bort så är just Västlänkens avlägsnande en lösning på knuten. Det finns andra insatser som kan göras för en betydligt lägre summa pengar för att förbättra kollektivtrafiken. T.ex. behöver inte alla spårvagnslinjer passera Drottningtorget och det borde gå att planskilja spårvagn och övrig trafik på vissa sträckor i Göteborg för att minska konflikterna och störningsrisken. Även en andra älvförbindelse för spårvagn skulle göra mycket mer än vad Västlänken någonsin kommer att kunna ge – och ge mindre känslighet för störningar.

 • En intressant artikel som spådde framtiden rätt bra:
  http://www.fokus.se/2012/09/vagen-till-oenighet/

  Nu är vi där, tar sig politikerna i framförallt sossarna sig ur detta? Eller vill de ha enbart 10% av rösterna i nästa val?

  En annan intressant (och gammal) reflektion från en trängselskatteförespråkare (han är med i “ja till trängselskatt i Göteborg” (om jag förstått det rätt):
  http://blog.zaramis.se/2012/10/02/gor-lisebergs-station-anvandbar/
  Nu har han lyft frågan igen:
  http://blog.zaramis.se/2014/09/17/skjut-upp-vastlanken-genomfor-nagra-enkla-losningar/
  Och lite mer om VSP från samma blogg:
  http://blog.zaramis.se/2014/09/17/att-inte-ta-bort-trangselavgifterna-ar-demokratiforakt/

 • Det är vi göteborgare som ska tacka alla er i Vägvalet! Stort tack för allt arbete ni lagt ned de senaste åren. Utan er hade det här inte varit möjligt. Och fortsätt gärna med det goda arbetet!

 • Stämmer in i tacksången, mycket bra jobbat! En fantastisk insats, både i sakfrågan och m.a.p den djupare demokratiska problematiken med hur beslut tas och genomdrivs i Göteborg.

  Nu hoppas vi också på att detta är början till att Västlänken i nuvarande form faller så Göteborg kan börja se en bättre framtid där problem löses istället för att skapas.

  Tack VV!