Tillrättalagd information till medborgarna

I fredags den 3 februari damp den 12-sidiga broschyren “Västsvenska paketet – Vintern 2012” ner i brevlådan. Den delas ut till alla hushåll och företag i Västra Götaland och Halland. Den finns också på nätet att läsa.

Man ska förstås inte förvänta sig någon journalistiskt högstående produkt i dessa sammanhang, man får vara glad om de flesta av de rena faktauppgifterna är korrekta och adjektiven och glädjetjuten hålls någorlunda sansade.

Jämfört med mycket annat “reklammaterial” i det här ämnet får tidningen godkänt. Det står faktiskt vad trängselskatten kostar och vilka olika tidsintervaller som gäller, det står uppräknat vilka projekt som ingår i paketet, när de beräknas vara klara och vad de kostar, och det står var betalstationerna kommer att byggas osv. Alltså relevant information till invånarna. Och jag hittar inga avgörande fel att anmärka på.

Sedan är det förstås så att informationen ändå är vinklad, det går liksom inte att komma ifrån i sådan här publikation. Det sker mest med antydningar och genom att vissa politiska åsikter som framförs som försåtliga “fakta” eller som “nödvändigt”, eller genom att låta bli att nämna vissa negativa saker. Exempelvis anges syftet med trängselskattens syfte vara “bättre framkomlighet, minskad miljöpåverkan samt att delfinansiera Västsvenska paketet.” Det är förstås ingen tillfällighet att det viktigaste (och mest kontroversiella) syftet läggs sist i denna mening. Vem kan tänkas vara emot de två förstnämnda syftena?

Västsvenska paketets syfte sägs bland annat vara att “underlätta för människor i hela Västsverige att nå arbete” något som trängselskatten tvärtemot förhindrar vissa från att göra. En annat påstående som verkligen kan ifrågasättas är att “utan trängselskatt är det inte möjligt att under de närmaste 25 åren genomföra de satsningar på kollektivtrafik, järnväg och väg som finns i det Västsvenska paketet.” Samma belopp (14 miljarder) hade naturligtvis (utan det administrativa svinnet) kunnat betalas till staten på en mängd olika sätt. Sättet man valt att göra det på är trängselskatt.

Jag hittar heller ingenstans uppgift om hur mycket av trängselskatten som försvinner i administration (vilket var väntat) eller hur mycket trängselskatten kostar bilisten per år (det får man istället göra här: www.räknautträngselskatten.se eller se i tabellen). Och hur trängselskatten drabbar folk kan vi förstås inte heller finna här…

En sak som infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd säger på sidan 11 fick mig att haja till.  På frågan om det i framtiden kan bli aktuellt att finansiera fler infrastrukturprojekt med samma finansieringsmodell (=trängselskatt), svarar hon:

Först och främst måste det förstås konstateras att det finns trängsel någonstans. Därefter kan man diskutera möjligheterna att använda en sådan lösning.

Elmsäter-Svärd är tydligen okunnig om situationen i Göteborg (eller så säger hon saker som hon tycker låter bra). Visst finns det köer i göteborgstrafiken under rusningstrafik, men var är köerna resten på dygnet som trängselskatten kommer att tas ut? Enligt ministerns resonemang borde inte trängselskatt kunna tas ut klockan 6 på morgonen, mitt på dagen eller klockan 18 på kvällen. Ändå ska detta ske, varje vardag under 25 år! Vi vet varför; annars räcker inte pengarna, men varför påstår hon att “trängsel” helt plötsligt skulle vara den avgörande faktorn för att införa trängselskatt?

Broschyrtiteln varslar om en fortsättning, det finns nog anledning att återkomma i ämnet.

Håkan Andersson
Vägvalet

I nyhetsflödet GP1

Lägg till en kommentar

 • Det finns ingen trängselskatt i Bologna, Italien .Jag har varit där flera gånger de senaste åren ,med egen bil och lokalt hyrd hyrbil.Där imot får du inte köra i centrum (för att skydda historiska byggnader) om du inte bor på hotel eller bor i centum . Så det är Taxi , polis ,turister.och infödingar samt massor av skotrar som befolkar centrum (innanför den gamla muren)

  • Robert: Intressant uppgift! Enligt sv.wikipedia.org/wiki/Trängselskatt hävdar att “I Bologna, Italien är det avgift för att köra in i centrum.” Eventuellt kan uppgiften ha spridits vidare därifrån.

 • Publikationen ”Västsvenska paketet – Vintern 2012″ är lika inställsam och fjäskande som budskap från makthavare till medborgare brukar vara.
  Vardagen för stadsbor och pendlare idealiseras, vardagslivet förhärligas och över allt hänger de eviga argumenten om en bättre miljö för oss och våra efterlevande och en starkare och varmare gemenskap och en mer levande stad – allt som en följd av trängselskattens införande.

  Inget kan vara mer felaktigt för gemene man – ökad stress och frustration över ineffektiva, offentliga transportmedel, ökat krångel vid debitering av trängselskatten, ökade kostnader för samtliga boende i regionen etc.

  Till detta kan lägga ännu en känsla av att våra liv – mitt och ditt – styrs och hanteras syniskt och nonchalant av en överhet som sällan eller aldrig drabbas av sina egna beslut.

  Beslut som fattats och planer som gjorts upp bakom stängda dörrar – därefter presenteras lösningen – en skendemokratisk debatt kan ta vid , men: beslutet är redan fattat allt annat är ofta ett paniskt viftande med floretten i syfte att vidmakthålla medborgarnas tilltro till demokratins funktion.
  En lättindoktrinerad befolkning underlättar givetvis genomförandet av beslutet i fråga och vi Svenskar är ju vana sedan århundraden att anamma makthavarnas argument och göra dem till våra egna: “det är ju bra för miljön, för barnen, vi får en trevligare stad” etc. etc.

  Jag hoppas innerligt att Vägvalet kan göra skillnad i denna fråga och att vi slipper drabbas av ytterligare ett beslut som försvårar vår vardag och våra liv och som ytterligare inskränker vår frihet.

  Marie S

 • om jag vore reinfeldt jag skulle nog införa en skatt på fattigdom, så pass högt skatt så att det skulle bli olönsamt att vara fattig 🙂

 • Så rätt du har, Marie S och vi får verkligen hoppas att Vägvaget kan ändra på galenskaperna. Och just för att Vägvalet finns så har vi fått denna publikation.

 • Man blir bara förbannad! De vill tvinga oss till att åka kollektivt, utan dock att kunna erbjuda oss riktiga alternativ till bilen. Jag åker förbi Chalmers nästan varje dag, och det är skrämmande att se hur ofta det blir stopp och långa köer för spårvagnar och bussar där.
  Har kollektivtrafiken blivit så mycket bättre sedan de införde trängselskatt i Stockholm? Svårt att tro när man läser att folk blivit mer missnöjda med kollektivtrafik de senaste åren ( http://www.dn.se/ekonomi/svenskarna-missnojda-med-kollektivtrafiken). Och tror någon verkligen att det kommer att bli så mycket bättre i Göteborg?

  Trängselskatten, som den är utformad idag, är det mest korkade beslutet som man kunde komma på. Jag har allvarliga drömmar om att lämna den här bilfienliga staden…

 • Broschyren borde kallas för: När lögnen blivit ett verktyg för att införa trängselskatt.
  Lögnen om trängsel. Var är trängseln värd namnet?
  Lögnen om finansiering “utan trängselskatt är det inte möjligt att under de närmaste 25 åren genomföra de satsningar…” Jaså tex ,över skattesedeln ca 50 kr i månaden för alla.
  Lögnen om miljön. Människor kommer köra omvägar för att undvika skatt, åka till köpcentrum utanför centrum .etc vilket motverkar den marginell minskning av trafik i centrum vi införandet av T-skatt.