Tillväxt utan trafikökning?

Idag replikerade Vägvalet på Miljöpartiets debattartikel i GP. Angående det något konstruerade försöket att likställa Vägvalet med rasister skriver vi:

När argumenten tryter är det klassiskt att vilja missförstå vad andra säger. Ulf Kamne och Elisabeth Undén (MP) väljer att koppla Vägvalets resonemang till främlingsfientlighet. Det blir ju befängt då undertecknad partiledare har utländsk bakgrund.

Angående Miljöpartiets dubbla budskap om inställningen till tillväxt:

Miljöpartiet vill inte ha tillväxt, men skall samtidigt försöka försvara 8 miljonersstaden, koalitionspartens stolta projekt. Åkrarna skall visserligen inte asfalteras men var skall alla husen stå? Göteborgs kommun förutsätts få 1,5 miljon invånare. Då lär inte jordbruket på Hisingen bli kvar. Och hur skall MP hantera trafikökningen som följer? Drömmen om en allomfattande kollektivtrafik förblir en dröm då den ekonomiska verkligheten redan i dag leder till nedläggningar och taxehöjningar. Alla dessa bussar är heller ingen miljövinst!

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Hej!
    Blev utlovad svar i en kommentar till er tidigare artikel. Frågar igen här:

    Ni skriver i artikeln att: ”En massiv statlig subvention av järnvägstrafiken över Öresund har gjort det förmånligt att arbeta i Danmark och bo i Skåne. Men för kommunerna är det en förlustaffär eftersom kostnaderna skall betalas i Sverige men skatten stannar i Danmark.” Vad baserar ni detta på? Alltså påståendet att kommunerna gör en förlustaffär genom den utbyggda järnvägsinfrastrukturen i Skåne.