Trafikdebatt i Älvrummet – kom och lyssna onsdag 28/11

På onsdag den 28 november är det Trafikdebatt i Älvrummet med rubriken: Kampen om stadsrummet. Bilen är givetvis i centrum och helst boven som bromsar upp hela stadsutvecklingen. Men varför ska vi utveckla staden utan att vettiga alternativ lyfts fram till göteborgarna? Istället har bilfientligheten börjat prägla Göteborg, en stad som levt och lever på att bygga bilar. Bilen är fienden, trots stora tekniska framsteg med miljöbilar och mindre utsläpp genom åren.

Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö skriver i ett blogginlägg inför debatten:

“Göteborgs stadsliv är fullt av det. Liv, kontraster, möten, nytt och gammalt, gôtt humör, vatten (?) och så… bilar. Bilar på torg, bilar på gator, bilar överallt. Göteborg är bilarnas stad.”

Bilen i Göteborg problematiseras utan någon som helst motvikt. Sveriges personbilar utgör ca 4 tusendelar av den globala bilismen. Detta kan likställas med en stapel på 2,5 meter som motsvarar världens fordon. Sveriges andel på stapeln blir då 10 mm. Vi har färre bilar i hela Sverige än vad Volkswagen producerar på ett år. I Kina 2011 ökade deras bilpark med nästan 4 gånger fler än vad som finns totalt i Sverige.

Enligt ACEA tillhör Sverige de länder i världen som är mest beroende av fordonsindustrin. Trots en befolkning på endast 9 miljoner, har Sverige två viktiga biltillverkare i Volvo PV och Saab, och två av världens ledande tunga lastbils- och busstillverkare, Volvo och Scania. År 2006 stod dessa två företag för en femtedel av tunga lastbilar över 16 ton som produceras i världen. Att undvika diskussionen vad bilen faktiskt betytt och betyder för Göteborg samt Sverige visar på att man lätt glömmer av att vi är beroende av denna industri.

Vidare skriver Siesjö:

“Jag tror inte på ett bilfritt centrum men inte heller på bilen som huvudlösning på stadens transporter.”

Lagom är bäst, eller hur? Men hur fördelar man det rättvist utan att inskränka på allas fria rörlighet. Hur förpassar man det till ett samhälle som bygger på fria skolval, barnomsorg, arbetsdagar kl. 8-17, köpcentrum, geografisk placering av både jobb och boende m.m.? Och om det gäller centrum, varför ska vi då ha trängselskatt på genomfartslederna och överfarterna från Hisingen? Varför infördes inte trängselskatt endast runt centrala staden som det fanns förslag om?

Göteborg har nu snart styrts i 20 år av en rödgrön majoritet som länge också hade en rödgrön regering. Under denna tid lyckades man inte åstadkomma några vettiga infrastrukturlösningar. De har haft 20 år på sig att diskutera med medborgaren om vilken typ av stad man ska bygga. Men helt plötsligt, utan förankring, bestämde de rödgröna ihop med Alliansen för att satsa på ett Västsvenskt paket som ska medfinansieras med trängselskatt, d.v.s. bilburna göteborgare.

Samtidigt har vi diskussioner om att det finns “Bilar på torg, bilar på gator, bilar överallt. Göteborg är bilarnas stad.” Bilen är fortfarande en del i stadsrummet, men helst i någon annans stadsrum. Helst ska vi bygga bilar, skapa arbetstillfällen och sälja dem till någon annan. Då är bilen bra men inte annars.

Så där lagomt så att säga.

Kom gärna till Älvrummet på onsdag och träffa Vägvalet så kan vi diskutera vidare hur du vill utveckla staden. För vi gör det “helst” med dig.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1

Lägg till en kommentar

 • Björn Siesjö är en av Cia andreasson hjärtvättade lärjungar,för övrigt bor han i Majorna och inte i centrala göteborg.

 • Ta också med hur mycket industrin släpper avgaser och luft- och vattenföroreningar samt alla stora tankers som kommer till Gbgs stad och släpper ut olja osv i havet, antingen i staden men också för hela jorden.
  Det kan vara en bra jämförelse med vad biltrafiken släpper ut!
  Visst vi behöver jobben och industrin men det kanske är dags att börja fundera på vilken industri vi ska ha, nationellt och globalt.
  Socialtjänsten hade program på Kunskapskanalen och de tog upp det här med att jämföra att om utbildning, sjukvård, omvårdnad av både gamla och barn samt andra serviceyrken fick lika mycket pengar som vägar får så skulle utbildning, omvårdnad osv bli mycket bättre. Tänk er att lägga 34 miljarder kr på detta istället för en onödig järnvägshållplats i Haga! Hoppas ni tar med detta mänskligare synsätt! Vi ska inte ha trängselskatt som också slår fel alltså gentemot lågavlönade medan högavlönade kan dra av på deklarationen, trots att Hulthén sagt att trängselskatten inte ska vara nivåbaserat! Men det är ju så det är!

 • I Tyskland har man förstått bilindustrins potential och har därför inte belagt den med “bilfientliga utvecklingsförbud” som en trängselskatt är.
  Man har dock hårda utsläppsrestriktioner (“umweltzonen”) i de flesta städer vilket stimulerat utvecklingen av effektiva och emissionsarma fordon på ett världsledande sätt!
  Man har även inrättat billiga parkeringar runt de flesta städers innerstäder och givetvis ordentliga kringfartsleder!

 • Ja lite lagom, just så. Jag tror inte heller på en bilfri innerstad, men jag tror heller inte på att man ska bygga en motorväg genom stan som vi har en tendens att göra i Göteborg. Det handlar om lite sans och balans helt enkelt. Där andra städer bygger gator bygger Göteborg motorvägar, bilen är INTE hotad som transportmedel i Göteborg. Där emot har kollektivtrafiken varit det väldigt länge så det behöver satsas på den.

 • Fråga som som kan ställas
  Nu när i huvudsak alla politiker som deltagit i beslutet om sk “Trängselskatt”
  tillstår att betalstationerna i Backa inte har något med trängsel att göra utan står där för att finansiera en tågtunnel under Göteborg med en ny station under Haga.
  Då måste ju definitionen av betalstationerna ändras till vägtullar
  I Sverige får man inte ta ut avgifter på redan betalade vägar
  Vilket innebär att betalstationerna i Backa inte följer svensk lag
  Intressant att få ett klarläggande

 • Rolf:
  Just trängselskattestationerna i Haga har inte med intäkter att göra. De finns bara till för att jävlas med de i Backa.

  Kanske inte riktigt, men i princip. Intäkterna på över farten mellan E6 och Lundbyleden kommer att bli ytterst marginella, då de som skall passera där:
  – antingen betalar i någon annan betalstation
  – kan välja att ta Tuvevägen/Norrleden eller annan “smitväg” istället

  Konsekvenserna blir desto större:
  – Backa instängt
  – Trafikkaos runt Tuvevägen/Backaplan
  – Bäckebol köpcentrum tappar många kunder på vardagarna, likaså alla småföretagare öster om E6
  – Backaplan tappar kunder pga trafiksituationen