Trafikkontorets överklaganden av dispenser gällande dubbdäcksförbud kommer att återtas

Vägvalet ställde ju som tidigare skrivits frågan om varför dispenser gällande dubbdäck på Odinsgatan och Friggagatan som överklagats till Länsstyrelsen och godkänts överklagades på nytt av Trafikkontoret.

Idag kan man läsa följande i justerat protokoll från Trafiknämndens sammanträde den 20 januari:

§20 Diarienummer 2225/10

Fråga från Theo Papaioannou (VägV) angående Trafikkontorets överklagande av dispenser från dubbdäcksförbudet på Friggagatan och Odinsgatan

Trafikdirektör Birgitta Hellgren meddelar att Trafikkontorets överklagande kommer att återtas.

Läs protokollet här.

Ett mycket bra besked eftersom det förbättrar situationen för medborgare och företag som verkligen behöver dispensen.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar