Trafiknämnden 12 december – Miljödifferentierad trängselskatt

Det blev en hetsig debatt om utredningen som gjorts av Trafikkontoret gällande miljödifferentierad trängselskatt. Förslaget innebär att en svensk lastbil ska betala mellan 8 till 68 kronor per passage i lågtrafik och 18 till 78 kronor under högtrafik beroende på Euroklass.

Vägvalet yrkade avslag i tidigare Handling – § 59/12 Luftkvalitet och kraven i EU-direktiv den 7 mars i år till åtgärder för bl.a. miljödifferentierad trängselskatt för tunga fordon. Detta eftersom det inte låg inom det kommunala uppdraget och endast kunde påverkas nationellt. Vi påpekade även att inga kostnader framgick av att utreda åtgärderna. Läs yrkandet här.

Beslutsärendet som skulle avhandlas är ett tecken på hur saker prioriteras på Trafikkontoret och som kräver nämndens insyn. Utredningen har initierats av Trafikkontoret med hänvisning till att Vägtullsutredningens sekreterare begärt detta. Inget protokoll finns från detta möte. Ingen remissförfrågan finns från Vägtullsutredningen. Kostnaden är 220 000 kr med hänvisning till att detta är taget i det Västsvenska paketet och avstämt med Trafikverkets kansli. Vår enkla fråga blev då: Sedan när är det Västsvenska paketet en resurs för att hantera statliga utredningar?

Den rödgröna sidan var snabba med att påpeka att miljön var överordnad formalia som vi mer eller mindre inte skulle bry oss om. När jag då påpekade att formalia är precis vad vi måste förhålla oss då Göteborg håller på att städa upp efter mutor blev det fullständig kalabalik. Ordförande, Johan Nyhus (S), valde inte en gång utan ett flertal gånger att uttrycka sin bestörtning över “mina” anklagelser gentemot Trafikkontoret. Han hade inga problem att låta stadsrevisionen titta på det men jag skulle absolut inte komma med anklagelser. Vårt yrkande för fram en förfrågan varför en utredning har utförts utan någon formell beställning. Om det anses rumsrent av de rödgröna så får det stå för dem. Det är nämndens ansvar att tillåta trafikkontorets tjänstemän få initiera diverse utredningar utan formella beställningar och där ligger vårt yrkande.

Den utredning som nu är gjord kan bara tillämpas på svenska lastbilar eftersom Vägtullsutredningen inte är klar med sin utredning gällande om utländska fordon kan beskattas. Något som vi debatterat ett flertal gånger och som sannolikt inte kommer att bli av på grund av gällande EU-regler. Då denna utredning inte är avklarad ännu så borde ingen utredning göras förrän vi vet det slutresultatet. Gång på gång beklagas i Trafiknämndens uppföljningsrapporter resursproblematik och då borde vi definitivt inte hålla på med utredningar som inte är en kommunal angelägenhet.

Vägvalet begärde votering som tyvärr slutade med 8 för och 1 emot, eftersom även Alliansens partier inte såg några problem i förfarandet. Vägvalet reserverade sig mot beslutet.

Läs yrkandet här och tjänsteutlåtandet här (Handling – § 241 Diarienummer 2391/12 Miljödifferentierad trängselskatt för tunga fordon i Göteborg).

Läs även vårt pressmeddelande här.

Detta har nu också uppmärksammats av GP här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1

Lägg till en kommentar

  • Verkar som om detta med mygel, mutor och mögel (även i ren fysisk bemärkelse) är en så het potatis som likt kejsarens nya kläder inte får diskuteras, än mindre ifrågasättas och absolut ICKE kritiseras eller granskas! Då blir det närmast hysteriskt!
    Nej, då tar man till ett klassiskt retoriskt knep med förskjutning av fokus till den närmast hysteriskt heliga graal som miljön är! I hopp om att man skall komma bort från den heta potatisen

    För vem tror att det skulle kunna gå att trängselbeskatta även PL, LT och LV registrerade fordon etc. som redan i stort antal rullar på våra vägar utan att betala en krona i skatter och avgifter?
    10 år eller äldre fordon, Euro 3 eller sämre miljöklass köpta begagnade av svenska åkare som tröttnat!