Trafiknämnden 12 juni

Sista sammanträdet innan sommaruppehållet i Trafiknämnden innehöll några intressanta punkter.

Det första handlade om Gröna transportplaner där Vägvalet lämnade följande yttrande;

Det är alltid bra att se över hur transporterna kan förbättras ur ett miljöperspektiv. Men det får inte gå till överdrift. Bilfientligheten som återkommer i detta dokument är obefogad då tekniken går framåt och bilen utgör en fantastisk rörlighet och frihet.

Senast på Lindholmen kan vi se hur Volvo engagerar sig i stadsutvecklingen med självgående bilar. Allt för att skapa en bättre framtid som passar in med miljömålen. Vad gör vi när detta blir en del av vardagen och bilen blir tystare och renare?

Att bryta bilberoendet är inget bra självändamål. Målet borde vara att stötta den utveckling som pågår av biltillverkarna och integrera detta med den kommande stadsutvecklingen. Och ur en konkurrensdiskussion med andra städer så tror vi inte att Göteborg gynnas av en bilfientlig stadsutveckling. I staden finns trots allt Volvo som är en stor arbetsgivare.

Vidare behandlades ett ärende gällande detaljplan för gator vid Backaplan inom stadsdelen Backa i Göteborg. Det handlade främst om utformningen kring Kvillemotet som ska göras om för att hantera den nya Marieholmstunneln. Det berör även Brunnsbomotet som kommer att få en hel del barriärer som tål att tänkas på hur de ska hanteras. Miljöpartiets representant tyckte att det var helt ok att bygga upp höga hus vid Brunnsbo och skärma av stadsdelen. Miljöpartiet var över lag på hugget då alla detaljplaner nu kommenteras med att de ska följa de strategidokument som tagits fram och då speciellt de bilfientliga inslagen. Nu börjar man se hur illa dessa strategidokument hanterar utvecklingen i Göteborg. Man slutas inte att förvånas över Miljöpartiets tänk. Det framkommer bland annat i detta förslag som skapar barriärer i Backa. Istället för att arbeta för att flytta ut trafiken förespråkas det väggar för att avskärma.

Utformningsförslaget berör en tågstation vid Brunnsbo som till fullo inte är finansierat (det saknas 470 miljoner kr). Vägvalet anser att så länge diskussion pågår bör dessa delar lyftas ur så att de delar som krävs för Marieholmstunneln säkerställs och inte försenar projektet.

Med tanke på att hela norra Hisingen, Björlanda, Slätta Damm, Tolered, Tuve, Säve m.fl. skall trafikförsörjas av denna väg så känns det lite tunt om hur nämnda områden ska kollektivtrafikförsörjas i framtiden. Det är viktigt att kollektivtrafikåtgärderna genomförs samtidigt med övriga åtgärder även om det blir buss till en början.

Ett tidigare ärende gällande trafikfarliga situationer kring ett dagis vid Prästvägen var nu klart men tyvärr levererades ett ganska tafatt beslut av Trafikkontoret som mer eller mindre ansåg att inget skulle göras. Dock valde den rödgröna majoriteten att ändå lägga ett uppdrag om att införa 30 km fartgräns och införa farthinder. Vägvalet har drivit denna fråga och ställde sig självklart bakom förslaget.

Tills sist gällande tvärförbindelsen i Torslanda. Alla partier utom Miljöpartiet stödjer att Trafikkontoret snarast föreslår och inkluderar en tvärförbindelse.

Vi syns efter sommaren igen!

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Intressant läsning om förskolan vid Prästvägen.

  Jag har själv som representant för Tolereds Småstugeförening drivit krav på förbättringar på Toredalsgatan av samma skäl som här. Svaren från Trafikkontoret har i princip varit en kopia av det som här redovisats till Trafiknämnden.

  I anslutning till Toredalsgatan finns en låg- och mellanstadieskola och två förskolor. Totalt har dessa över 500 elever tillsammans. Gatan är endast rekommenderad 30km/h och har farthinder av en typ som endast ger hastighetspåverkan vid mötande trafik och som samtidigt skapar mer fokus på mötande trafik och på vem som hinner först till hindren än på oskyddade trafikanter vid sidan av vägen. Gatan fungerar även som genomfartsled mellan Hjalmar Brantingsgatan och Björlandavägen och har fått ökad trafik efter införandet av trängselskatt och byggnation av den senaste förskolan (+10%).

  Trafikkontoret har med förvånansvärd nonchalans vägrat att ta till sig synpunkter från boende, skola och föräldrar. Deras mantra om endast rekommenderat 30 och fysiska hinder får tydligen inte ifrågasättas.

  Jag skulle önska att Vägvalet i enlighet med medborgarperspektivet skulle verka för att öka möjligheten för boende att kunna få mer makt över att påverka utformingen av sitt närområde.

  Mvh
  Magnus

 • På tal om att flytta ut trafik, så har ett förslag till en ny tunnelbanelinje i Stockholm lagts fram:
  http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/jarnvag/article3834848.ece

  Det intressanta med denna är att man försöker fokusera på att få till tvärförbindelser som avlastar centrum. Man vill med detta få en snabbare kollektivtrafik mellan olika delar av staden genom decentraliserade bytespunkter, detta alltså för att locka bort bilisterna från vägarna och för att avlasta centrum. Mycket intressanta tankar, särskilt om man jämför med hur Göteborgs stad tänker – där vill man ju uppenbarligen ha in all trafik i centrum, och till Brunnsbo och till…

 • Notera nu att ytterligare 86 miljoner (netto) av skattebetalarnas pengar skall användas för att förstärka kollektivtrafiken där kollektivtrafik redan finns: http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2413017-vasttrafik-satsar-pa-okad-trafik

  Normalt sett så brukar denna typ av satsningar sluta med indragningar på andra ställen för att ekonomin skall gå ihop i slutänden – jag har exempelvis blivit av med kollektivtrafiken där jag bor. Detta är något jag skulle kunna acceptera under förutsättning att man satsar på att förbättra infrastrukturen i kollektivtrafiken med snabba och effektiva transporter, men det gör man ju inte, man satsar istället pengarna på att utöka trafiken där den redan finns och man gör det dessutom med förlust…

 • Hur skall man tolka dagens artikel om Trängselskatten i GP?

  Min tolkning är att:
  – De ökade intäkterna innebär att trafiken inte alls minskat särskilt mycket
  – De minskade intäkterna för utebliven betalning i tid innebär att man trots detta inte får in mer pengar

 • Som vanligt så är MP+V fast i sitt bilhat och tror fortfarande att det ryker ur avgasröret med miljögifter.

  UR ett ecotalibanistiskt rationellt perspektiv så är 100% plugginhybrider betydligt bättre än en massa olönsam kollektivskittrafik.

 • Olle w: samma partier driver ju även 6 timmars arbetsdag. Min tio-åriga dotter läste tidningen i morse och undrade vad sex timmars arbetsdag handlade om för något. Jag berättade att det handlar om att de vill att de som är arbetslösa skall få arbeten genom att de som har arbeten skall arbeta mindre. Då säger dottern:
  – Men så fungerar det ju inte. De som är arbetslösa har ju inte rätt utbildning för att kunna arbeta istället för de som har arbeten. Hade de haft det så hade de haft jobb.

  Riktigt så enkelt är det ju iofs inte, men jag deklarerade stolt för henne att hon förstått detta bättre än en tredjedel av Sveriges vuxna…
  …och detta förklarar alltså också varför MP+V kan hålla på med sina floskler utan behöva verklighetsförankring…