Trafiknämnden 18 januari – Del 2

Mötet fortsatte med information om det Västsvenska Paketet. Överklagandet har inte kommit så mycket längre, stråken för Husargatan och Södra Vägen börjar byggas om i mars. Lång information om hur man propagerar för det Västsvenska paketet och att förändra vägvanor. MiiT står för Marknad, Incitament och Tjänster och när man får det beskrivet kan man inte undgå att tolka det som en liten propagandamaskin. Den förträffliga filmen om den livliga staden går nu att se på bio för den som vill. Som en brasklapp när vi ändå ska “omvända” alla att åka kollektivt kan jag rekommendera att läsa en ny rapport om att en fördubbling av kollektivtrafiken kommer att bli en dyr nota.

Efter vägvalets yrkande om att formalisera en utredning av en bilfri Göta Älvbro kom en redogörelse hur detta kommit på tal. Centrala Älvstaden som ligger under kommunstyrelsen har kommit med önskemål att utreda hur trafikens belastning över Göta Älvbron påverkar. Centrala Älvstadsprojektet är ett problem i beslutsstrukturen som påverkar de olika nämnderna med de idéer som kommer fram. Trafikkontoret försäkrade att det som ska göras från kontorets sida endast är en sårbarhetsanalys för att se vad bron kan hantera i form av ökad trafik för alla trafikslag. Skulle det bli tal om att göra Göta Älvbron bilfri återkommer man med förslag för politiskt beslut.

Vidare ställde jag en fråga om siffran på 500 Mdr kronor gällande reparationskostnader för spårvagnarna stämde. Ansvarig för kollektivtrafik svarade att man räknar med ökade kostnader men att siffran som förekommit i media inte stämde. Dock vet man inte vad kostnaden kommer att bli. Detta är ju i sig ett problem som jag hoppas vi får svar på till nästa möte.

Diskussion förekom också gällande väg 155 i Torslanda där busskörfält byggs. Boende har blivit upprörda över att kommunikationen kring denna utbyggnad gått väldigt fort och är nästan obefintlig. Remissyttrande till Trafikverket har gått via kommunstyrelsen i rekordfart trots att en enad stadsdelsnämnd, Västra Hisingen, påpekat att de boende borde få höras mer närmare. Trafikkontoret delar min mening att det bekymmersamt att det inte passerat nämnden men det gick väldigt fort. Ja, det går för fort. Nu väntas för ca 20 hus och dess boende inlösen. På frågan om det finns något att göra för att höra de boende är svaret att det mer eller mindre är passerat.

Till sist några övriga frågor: I en insändare skrev en boende att man från Trafikkontoret meddelat att från och med nästa år så kommer det inte att beviljas dispens för dubbdäck om man använder bilen till sitt jobb som skäl. Enligt kontoret så är det så enligt trafiklagen men man fick order om att vara lite “snällare” vid införandet. Jag påpekade att detta måste informeras mycket mer tydligare till boende i området då det inte är konsekvent att ena året ge och inte det andra. För övrigt vet vi ju inte om dubbdäcksförbudet fortsätter nästa vinter då det ska upp för beslut i februari igen. Förhoppningsvis har den rödgröna majoriteten sansat sig likt Alliansen.

Vid varje sammanträde ligger ett pressklipp på bordet med olika artiklar från föregående månad. Inte en artikel fanns dock med gällande debatten som blossade upp i mellandagarna gällande Västlänken och Riksrevisionens rapport! På min fråga om varför så har det att göra med att man inte lagt med sökordet Västlänken. Det kanske är dags att lägga till flera sökord?

Vägvalet lämnade även ett yrkande om parkeringssituationen vid Saltholmen. Fick även svar på yrkande om taxisituationen utanför Elite Park Avenue Hotel som kommer att kompletteras med en taxificka där taxibilarna kan släppa av och på resenärer.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar