Trafiknämnden 2 maj

Trafiknämnden behandlade uppdraget gällande bilfria dagar. Då Trafikkontoret drar slutsatsen att det är så pass lite biltrafik i city att det inte gör någon skillnad att stänga av biltrafiken lämnade Vägvalet ett yttrande om varför den bilfria dagen genomförs? Enligt statistik från 2011 har biltrafiken ökat marginellt med 0,3 procent över Götaälvsnittet vilket kan ses som oförändrat. Över kommungränssnittet har trafiken ökat med 0,7 procent. I det Centrala stadssnittet har det däremot minskat med -1,6 procent. Detsamma med Citysnittet med -1,5 procent.

Det är ju också lite konstigt att i en biltillverkande stad genomföra kampanjer mot något som faktiskt skapar arbetstillfällen. Det kanske skulle kompletteras med att visa upp de miljövänliga bilarna som faktiskt finns på marknaden. Innan tjänsteutlåtandet kom upp påpekade Johan Nyhus (S) hur viktigt det var att hantera den kommande ungdomsarbetslösheten och att samarbetet med Volvo var väldigt viktigt. Nyhus påpekade också att han tyckte det är bra att uppmuntra till att använda kollektivtrafiken denna dag vilket inte är mig emot för då skulle vi kunna testa och se vad den klarar.

Vidare behandlades Vägvalet motion om att utreda Västlänk 2021. Trafikkontorets rekommendation var att avslå motionen med nedan korta och innehållslösa svar:

“Västlänken är en del i det Västsvenska paketet och en förutsättning för det av Göteborgsregionens kommunalförbund antagna kollektivtrafikprogrammet K2020. Det är också en förutsättning för stadens fortsatta fysiska planering. Vägvalet har i sin motion, se bilagor, beskrivit ett alternativt utförande som enligt deras bedömningar är betydligt mindre kostnadskrävande och dessutom möjligt att genomföra tidigare än nuvarande alternativ. Man vill att kommunstyrelsen aktualiserar frågan till berörda parter, som t.ex. Trafikverket, om utredning av Västlänk 2021. Trafikkontoret deltog i det omfattande arbete som gjordes i samband med utredningen inför val av alternativ för Västlänken. Vi deltog även i processen när valet av alternativ gjordes och anser att frågorna har hanterats enligt gängse ordning. I arbetet har många fler alternativ än de som till slut ställdes mot varandra studerats (även om just detta enligt uppgift inte har utretts). Skulle ytterligare alternativ utredas kan vi förvänta oss att även andra alternativ också behöver belysas/utredas igen. Det finns då en stor risk att projektet blir kraftigt försenat istället för som Vägvalet önskar en tidigareläggning av projektet.”

Att delta i processen är inte samma sak som att genomföra en utredning av förslaget. På något sätt blockerar politiken kring det Västsvenska paketet att vettigare och billigare lösningar utreds. Frågan är om medborgarna lämnat sitt mandat för det. Det finns en stor risk att staden slösar bort medborgarnas skattemedel på detta sätt. Blockeringen för att diskutera andra alternativ, när vi vet att det finns lösningar som är mindre riskfyllda och med lägre kostnader, medför att helheten tappas på vägen. Motionen avslogs efter begärd votering med 8-1.

Nästa beslut gällde utgångspunkter och målområden för stadens trafikstrategi. Trafikkontoret tog initiativet till en workshop om trafikstrategin för att diskutera förutsättningarna ihop med politikerna i nämnden innan beslutsunderlaget togs fram vilket är bra. Det är viktigt med strategier och Vägvalet hade tänkt lämna ett yttrande. Men de senaste veckorna har det påvisats att staden utför en alltför subjektiv och snedvriden informationsinsats till medborgaren. Vi har anledning att tro att detta beror på den bilfientlighet som återfinns i trafikstrategin baserat på den rödgröna politiken. I t.ex. broschyren Nya Vägvanor framställs bilen som en onödighet och liknas vid ”ett ton plåt”. Trafikstrategin borde innefatta realistiska mål och utgångspunkter som medborgaren kan identifiera sig med. Med anledning av detta valde Vägvalet att avstyrka förslaget efter begärd votering med 8-1. På detta sätt har vi markerat att trafikstrategin inte är acceptabel, något Alliansen valde att stödja trots en uttalat missnöje om bilfientligheten i staden.

Därefter bordlades yrkande från (S), (MP) och (V) angående ny miljöbilsdefinition av Alliansen då man vill vänta regeringens definition. Vägvalet hade tänkt att yrka avslag för vi förstår inte vitsen med att ta fram en miljöbilsdefinition då miljöparkeringen ändå tagits bort. Nu kommer förmodligen en ny sådan på statlig nivå som kommunen kan ta efter. Men det som kan anmärkas är att den rödgröna majoriteten valde att bordlägga ärendet förra gången för att ta bort följande ur tjänsteutlåtandet.

”Definition förslås berättiga till två timmars avgiftsfri parkering på gatumark i Göteborg exklusive boendeparkering och ska börja gälla fr o m 2012-07-01 i tre år framåt. Efter 2015-06-30 utfärdas inga nya tillstånd. Kombination av tekniska och administrativa villkor med en begränsad giltighetstid stimulerar val av miljömässigt bra bilar utan att samtidigt uppmuntra arbetspendling med bil, långtidsparkering på gatumark eller ökat bilägande.

Ekonomiska konsekvenser

Varje parkeringstillstånd bedöms schablonmässigt innebära ett årligt bortfall på 1 000 kr i uteblivna
parkeringsintäkter. Antalet innehavare av tillstånd enligt förslaget bedöms bli maximalt 1 000 st under
en treårsperiod och bortfallet blir då ungefär 3 milj kr totalt.”

Man ville inte ha med något om ny miljöbilsparkering.

Nämnden fick även cykelinformation. Man fortsätter profilera cykelstaden trots att cyklingen inte ökar speciellt. Nu ska man rikta information till män 35-49 år som bor i Torslanda för att få dem att cykla mer. På min fråga om man har någon uppfattning om vad det kan ge gav tjänstemannen ett väldigt luddigt svar som jag tolkade som att man inte riktigt visste utan man kör och hoppas att det funkar. Hela cykelhistorien är flummig, eftersom den verkat gå i stå och inte ökat på många år. I februari ställde Vägvalet frågan om det inte var dags att se över hur resurserna används då cyklingen inte ökat under flera år. Folkpartiet kompletterade med ett yrkande om att utreda cykelolyckorna p.g.a. de två som hänt under året.

Till sist var det en kort genomgång om det Västsvenska paketet. Det fanns inte mycket nytt att säga utan som tjänstemannen uttryckte några gånger “det är fullt ös“. Några saker kom dock fram. Förlängning av tågperrongerna är försenade. Sedan kröp det fram efter min fråga om vad man gör med de längre tågen, att även dessa var försenade! Trafikkontoret påpekade även att det var svårt att finna entreprenörer som skulle utföra vissa delar. Många åtgärder är försenade och kommer att pågå fram till våren och hösten 2013. Långt efter trängselskattens införande således.

Läs Vägvalets yrkanden här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3

Lägg till en kommentar

 • Hej! Jag har några funderingar….
  Citat från ovan: “I februari ställde Vägvalet frågan om det inte var dags att se över hur resurserna används då cyklingen inte ökat under flera år.”
  – Inte helt hundra, menar ni att resurserna borde öka för att cyklingen ska öka, eller att de borde minska för att cyklingen ändå inte är så stor?

  En fråga i ett annat ämne:
  Det var en debattartikel på GP.se i dag om trängselskatt och utländska fordon:
  http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.934582-utlandska-lastbilar-ska-betala-trangselskatt
  I artikeln står det att “Det finns inga juridiska hinder för att ta ut trängselskatt av utländska fordon”. Men 1 april förra året skrev ni på er blogg att “Utländska fordon kommer aldrig att beskattas eftersom enligt gällande EU-regler får inte EU-medlemmar beskattas”.
  Jag blev lite förvirrad eftersom de båda citaten känns motsäga varandra. När jag kikar på Transportstyrelsens hemsida står det “Lagen om trängselskatt är utformad på det sättet att alla uppgifter som ligger till grund för om en bil är skattepliktig eller inte ska finnas i vägtrafikregistret. Utländska fordon finns inte i detta register och kan därför inte vara skattepliktiga. Finansdepartementet har startat en utredning, som bland annat ska utreda hur vi rent juridiskt skulle kunna hantera även utländska fordon i framtiden. Denna utredning ska vara klar i september 2012.”
  Kan det vara så att EU inte tillåter att uppgifterna är med i registret, och att dagens debattartikel i GP har fel. Eller vet ni hur det ligger till med det?

 • @Mattias På din första fråga menar vi att det kanske är dags att se över om de satsade pengarna ger resultat och därefter se om man ska satsa lika mycket eller hitta andra sätt.

  Fråga 2: Ja, det råder förvirring då debattörerna blandar äpplen och päron hej vilt för att försvara trängselskatten. De skriver vidare om kilometersskatt som är något helt annat.

  Gällande utländska bilar se gärna tidigare inlägg:

  http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/vagvalet/news/view/eu-hindrar-goeteborg-att-ta-betalt-foer-utlaendska-bilar-36876