Trafiknämnden 28 november

Trafiknämnden inleddes med att fatta beslut om utbytet av radionätet för spårvagnstrafiken. Nästa punkt gällde uppföljningsrapporten för kvartalet. Trafikkontoret följer upp vissa mål. Ett mål som finns i rapporten är:

“Barn behöver social träning i pedagogisk miljö, därför ska det vara full behovstäckning i förskolan och i varje stadsdelsnämnd ska barn erbjudas plats i familjedaghem.”

Detta mål är satt till svårbedömt av kontoret och jag är nog benägen att hålla med. Detta är ett dåligt mål för kontoret. Hur ska man kunna mäta detta? Men så här blir det när majoriteten sätter konstiga ord som t.ex. barnperspektiv som inte går att efterleva.

Nästa beslutspunkt handlade om tidsbegränsad parkering i staden vilket skapat stor debatt idag på gp.se.  Den rödgröna majoriteten var innan sommaren väldigt noga med att uttrycka i kommunfullmäktige och nämnden att ingen höjning av parkeringsavgifterna skulle ske förrän trängselskattens effekter hade utvärderats efter dess införande. Därför återremitterades ärendet med den motiveringen den 2 maj 2011. Parkeringspolicyn som tagits 2009 ställer till problem för Trafikkontoret att utföra sitt uppdrag och borde istället ändras eller läggas på is tills trängselskatten införts. Den rödgröna majoriteten borde förtydliga vad de menar med parkeringspolicyn, då trängselskatten tillkommit 2010 vilket uppenbart ställer till problem med hur deras trafikpolitik ska utföras. Det finns inga tydliga direktiv om hur parkeringspolicyn ska hanteras ihop med trängselskatten och därför får nämnden dessa konstiga tjänsteförslag. Vid genomgång om hur parkeringarna fördelas i staden fick vi bekräftat att trängselskatten inte räcker till för att minska antalet bilar på parkeringarna utan detta måste kombineras med ytterligare begränsningar.

Hedens höjning av parkeringsavgifterna och progressiv taxa togs upp som en övrig fråga av Vägvalet i nämnden förra gången den 31 oktober 2011, där man förklarade att detta var Parkeringsbolagets beslut. Nu återkom detta i nämndens beslutsunderlag vilket innebär att diskussioner förs med Parkeringsbolaget som påverkar nämndens beslut. Parkeringsbolagets förslag borde ha presenteras tydligt för nämndens ledamöter. Det skapar en mycket oklar bild över beslutsprocessen av parkeringsfrågorna i Göteborg för dess medborgare som inte kan urskilja vem som beslutar vad.

Vägvalet var enda partiet som yrkade avslag och reserverade sig mot förslaget!

Läs hela yrkandet här.

Vidare lämnade de rödgröna ett uppdrag till Trafikkontoret om att återkomma med en plan för en återrapportering hur utvecklingen går och vad för åtgärder som krävs för att nå följande mål:

 • Biltrafiken ska minska till förmån för resande med kollektivtrafik och cykel
 • Förbrukningen av fossila bränslen ska minska

Därför kanske det inte blev så konstigt när vi under vidare presentation av Göta Älvbron fick reda på att Trafikkontoret hade tankar om att utreda om bron skulle bli “bilfri”. Detta skapade stora diskussioner i nämnden. Enligt Trafikkontoret bör detta utredas eftersom det på Hisingssidan är trångt och det måste göras plats för den ökande kollektivtrafiken. Jag påtalade att detta måste formaliseras som ett uppdrag innan utredningen görs då det strider mot kommunfullmäktiges beslut om utredning av ny Göta Älvbro.

Till sist fick vi information om den nya kollektivtrafiklagen som träder i kraft efter årsskiftet. Det är fortfarande inte klart om ägandefrågan gällande spårvagnarna. Västtrafik kommer att få en pott pengar som ska fördelas över regionen. Detta innebär att via “samverkan” ska Göteborg föra fram sina önskemål. Man vet heller inte hur många nya aktörer som kan tänkas dyka upp efter årsskiftet. Göteborg Stad måste då tillhandahålla trafiksystem och infrastruktur till dessa. Det man idag vet är att några aktörer anmält intresse för att köra kollektivtrafik till flygplatserna.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Bilfri Göta Älv bro, e de inte kloka? Skall Hisingen isoleras ännu mer från centrum? Dessutom lär det ju bli knöfullt i tunneln och på lederna när alla måste köra runt istället för “rakt över”. Blir ju säkert miljövänligt.
  Mp är säkert nöjda med en bilfri bro – de vill ju dessutom reservera körfält i tunneln till kollektivtrafik så snart har vi färre filer för bil mellan centrum och Hisingen än vad vi har idag!

  Om devisen att strypa antalet filer för att få ner antalet bilar skulle fungera så skulle vi väl inte se de köer vi gör på vägarna idag…

  Incitamentet till att köra fossilfritt, dvs tex elbilar, kunde de ju fixa till med att erbjuda att man slipper trängselskatt med en elbil, men något sådant förslag har jag inte sett – tvärtom! Däremot kör alla utländska långtradare och bilar genom utan att betala – hur konstigt e inte det då!

  • Fredrik: Vi måste nog börja inse att alla de här åtgärderna (trängselskatt, ockerhöjda parkeringsavgifter, begränsningar av trafiken på olika sätt m.m.) är en del i ett utstuderat sätt att förändra samhället (utan att våga stå för det t.ex. i valrörelser). Det rör sig inte längre om enstaka händelser eller enstaka politiker som fjärmat sig från verkligheten. Det är exempelvis svårt att se någon oppositionspolitik lokalt från de borgerliga partierna i dessa frågor. Enigheten bland övriga partier är pinsam stor.

   Vägvalet är förstås tacksamt för den potential som detta ger inför valet 2014, men det hade varit bättre om övriga partier lyssnade mer på sina väljare istället.

 • Jag delar Håkans analys. Ökad andel bilresor passar inte in i modern teori om hur regioner växer. Det politiska etablissemanget förstår naturligtvis detta. Hur man agerar för att sträva ditåt är en annan femma, men som helhet måste andelen bilar minska. Visst gör det ont att ändra livsstil ibland, men samhället vinner på lång sikt.

  Det låter inte strategiskt med bilfri Götaälvbro, men en fil i vardera riktning (för bilar) räcker…på så sätt sparar vi ca 500-1000 miljoner. Inte fy skam, eller hur? 😀

 • Daniel Bergqvist: Jag delar inte Daniels påstående att bilresor inte passar in i modern “teori” (där kom det ordet igen).

  Visst gör det ont att ändra livsstil ibland
  När ändrade du livsstil senast? Vad vet du om hur det känns?

  men samhället vinner på lång sikt.
  Floskel. Är inte samhället alla människor tillsammans? När bestämdes detta över våra huvuden?

  men en fil i vardera riktning (för bilar) räcker
  Vad baserar du det på? Jag åker dagligen över bron och kan lätt konstatera behovet av två filer (givetvis under högtrafik). Att bygga en ny bro och samtidigt försöka spara pengar på kapaciteten är bara dumsnålt. Det är mycket billigare att bygga en fil till direkt än att bygga en ny bro när man i efterhand upptäcker att den inte räcker till. Om extrafiler hade byggts från början på befintliga älvförbindelserna hade vi kanske sluppit många av dagens köer.

 • Håkan: det baserar jag på antalet fordon per dygn och under maxtimmen. Med högre andel cykel och kolltrafik behövs inte mer än två bilfiler totalt.
  Glöm inte bort att bron rivs eftersom den inte längre kan repareras till skälig kostnad. Det är lämpligt att designa bron för framtiden: låg bro, breda gångbanor/cykelbana etc. Visst är marginalkostnaden för ytterligare bilfiler lägre, men som jag skrev: vi sparar åtskilliga hundra miljoner (du vill ju inte höja skatten för inköp av nya tåg, så du borde väl rösta för en smal bro? 🙂

  Vad som är nyttigt för samhället beskrivs i kvantitativa termer, inte
  politiskt floskler.

  • Daniel Bergqvist: Tyvärr, när de kommer från dig blir det bara floskler. Och du svarade inte på mina två frågor i detta samband.

   Nej, det är lämpligt designa en ny bro efter dagens behov också! Att strunta i hur det ser ut idag och bara utgå från att det går att uppfostra folk att sluta åka bil i framtiden har mindre relevans. Fler människor ska bo i Göteborg i framtiden och du vill ändå strypa möjligheten att färdas över älven! Svårt att ta sådana förslag på allvar.

   Och jag litar bättre på mina egna ögon som ser behoven av två bilfiler varje dag, fem dagar i veckan, än när du stoppar ner dina ögon i en bok och kollar på ett diagram. Återigen: Bege dig ut i verkligheten!

   du vill ju inte höja skatten för inköp av nya tåg, så du borde väl rösta för en smal bro
   Vad jag vill är att skattepengar används där de gör störst nytta för så många som möjligt. Varför ska vi acceptera en skattehöjning för att köpa in fler tåg?
   Det du vill är att slösa bort skattepengarna på spekulationer om folks beteendeförändringar. Vad gör du om tågen går halvtomma? Kollar i något diagram?

   Och när ändrade du livsstil senast? Vad vet du om hur det känns?

 • @Håkan: Investeringar baseras på vilka vinster man kan göra i framtiden. Baserat på detta görs prioriteringar. Jag föredrar en balans mellan alla trafikslag, eftersom det ger störst samhällsnytta på lång sikt.
  Denna nytta uppfylls bara om användarna sprids på samtliga trafikslag. Företag och myndigheter bör därför jobba i en riktning som stimulerar förändring av resvanor: dels genom nyinvesteringar, dels genom regleringar.

  Som jag skrev tidigare: vi sparar mellan totalt mellan 500-1000 mkr på att ta bort en fil i vardera riktningen (anslutningar inkluderade). Dessa pengar kan sedan användas till någonting annat (tex p-hus, garage, cykelbanor, tåg, bussar etc…etc…)

  Du har rätt i att det finns poänger med “att ge sig ut i verkligheten”. Iakttagelserna måste däremot översättas i något typ av kvantitativt mått, annars kan de ju inte ingå i en samhällsekonomisk analys.

  Här kan du läsa om trafikvolymerna: http://www.statistik.tkgbg.se/statistik.asp?sGata=G%D6TA%C4LVBRON

  • Daniel Bergqvist: Och du påstår att du inte är bilfientlig? Det går omöjligt att tro på vad du påstår. Hela din kommentar från 19:49 går ut på att bilisterna ska skuffas undan på kollektivtrafikens bekostnad. Med den inställningen skapar vi bara nya motsättningar mellan människor, helt i onödan.

   Du har aldrig tidigare brytt dig om att spara en enda krona i något sammanhang. Du kastar villigt (av andras pengar) bort 1 miljard till att bygga 40 betalstationer och 300 miljoner per år i drift och underhåll. Du förordar utan att blinka åtgärder som ger såväl dyrare bilresor som kollektivtrafik och som dessutom ger högre regionskatt! När du nu helt plötsligt vill”spara” 500-1000 miljoner så är det på – surprise, surprise – det som kan komma bilisterna till del! Vad ska vi ha P-hus till när vi inte kan köra bilen genom stan?

   Vad det gäller behoven av två filer för biltrafiken på Älvsborgsbron kan jag bara uppmana dig att besöka verkligheten istället för att spamma bloggen med felaktiga slutsatser. På eftermiddagarna bildas ofta (inte alltid) köer på bron, ibland är hela bron fylld med bilar i båda filerna (riktning mot centrum). Nu sitter du i Blekinge (?) och antyder att du har bättre koll på vad som händer på Göta Älvbron än jag som åker över den två gånger dagligen! Skulle ditt förslag bli verklighet skulle köerna kunna sträcka sig till Backaplan. Återigen hoppas jag innerligt att du i din framtida karriär aldrig får någon som helst påverkan på hur framtida trafik planeras i Göteborg. Det vore förödande!

 • Du påstår, helt oriktigt, att jag vill förhindra kopplingar mellan Hisingen och centrum. Det är naturligtvis ett påstående bortom all förankring. Flera trafikslag innebär ökad tillgänglighet och ökad valfrihet.
  Vidare tycker jag det lämpligt att öka båttrafiken mellan älvstränderna och planera för en spårvagnstunnel under älven mellan Stigberget och Lindholmen.
  Det är viktigt att vi investerar klokt med tanke på hur många Göteborgarna kommer vara om 30 år.

  “Vad gör du om tågen går halvtomma? Kollar i något diagram?”
  Höjer priset på andra kommunikationer och erbjuder företag byggrätter i anslutning till tågstationer. På så sätt ökar underlaget.

  • Daniel Bergqvist: “Du påstår, helt oriktigt, att jag vill förhindra kopplingar mellan Hisingen och centrum.
   Nej, det var du själv som påstod det när du ville förhindra den bilburna delen av befolkningen att kunna ta sig över en framtida ny Göta Älvbro utan att fastna i köer. Varför är du så pigg på att skapa köer? Jag förstår förstås syftet med att försöka bibehålla myten om att det är “trängsel” i göteborgstrafiken, men det blir lite väl genomskinligt vem som orsakar en sådan när man medvetet tar bort filer och därmed skapar köer.

   Det är viktigt att vi investerar klokt med tanke på hur många Göteborgarna kommer vara om 30 år.
   Goddag yxskaft!

   Höjer priset på andra kommunikationer och erbjuder företag byggrätter i anslutning till tågstationer.
   Och du understår dig att påstå att du inte vill tvinga någon att byta bil mot kollektivtrafik. Där avslöjade du ditt rätta ansikte. Det var tyvärr inte vackert.

   Och när ändrade du livsstil senast? Vad vet du om hur det känns? (Någon gång kanske du orkar svara på de jobbiga frågorna?)

 • “Vad ska vi ha P-hus till när vi inte kan köra bilen genom stan?”
  Strategin hos “staden” är att boende skall parkera i garage/p-hus och andra längs gatorna (korttidsparkering). Därför finns det ett behov av fler garageplatser.

  • Daniel Bergqvist: Det är ju väldigt snällt att vi ska kunna få ha bilar parkerade någonstans (du nämner i och för sig ingenting om vad det kommer att kosta oss av förståeliga skäl), men vad nytta har jag av en parkerad bil om jag inte kommer fram i trafiken (t.ex. över en strypt Göta Älvbro)?

 • “men vad nytta har jag av en parkerad bil om jag inte kommer fram i trafiken”
  Om du inte kommer fram i trafiken så är det nog rätt bra att kunna parkera (lagligt) någonstans, ty annars lär det bli dyrt 🙂

  Min utgångspunkt, som jag redan förklarat, är att köerna minskar med tiden av det enkla skäl att bilister överväger andra färdsätt för att ta sig över älven inom den tid som anses acceptabelt. På så sätt frigörs kapacitet för de bilar som är kvar. Slutsats: alla vinner

  • Daniel Bergqvist: Men nu har vi ju redan konstaterat att du är beredd att höja bilisternas kostnader med hur mycket som helst så att de alltid ligger över vad en allt dyrare kollektivtrafik kommer att kosta. Varför är det då så svårt att använda dig av ordet “tvinga”? Alla ser ju att det är det du skulle vilja göra!

   Ditt försök till skämt lämnar jag därhän, min ursprungliga fråga kvarstår: Vad nytta har jag av en parkerad bil om jag inte kommer fram i trafiken?

   Slutsats: alla vinner
   Fel slutsats! Bilisterna får betala mer! Kollektivtrafikanterna får betala mer! Bilisterna som byter till kollektivtrafiken får i allmänhet längre restid! Alla skattebetalare får högre regionskatt! Alla förlorar!

   Och när ändrade du livsstil senast? Vad vet du om hur det känns?

 • “Bilisterna som byter till kollektivtrafiken får i allmänhet längre restid!”

  Varför tjänar man (tid) i alla andra stora europeiska städer på att resa kollektivt, tror du? Varför skall Göteborgs utveckling frångå detta? Varför skall vi fortsätta planera för dyr massbilism när fler individer kan dela på begränsade resurser och därmed uppnå stordriftsfördelar? När ska vi börja den, initialt, smärtsamma resan för att göra kollektivtrafiken effektivare relativt bilen i rusningstrafik? Vägvalet presenterar aldrig några förslag på hur detta skall ske! Under tiden planerar andra städer för ökad andel gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Vakna Göteborg!

  “Vad nytta har jag av en parkerad bil om jag inte kommer fram i trafiken?”
  Jag har lite svårt att se det hela framför mig. Antingen är väl bilen parkerad eller ute i trafiken? Men om du inte anser det lönt att sitta i kö (i rusningstrafik) så får du väl sälja/skrota bilen.

  För övrigt undrar jag när Vägvalet börjar lobba för en smitväg/länk mellan e6:an och väg 40.

  • Daniel Berqvist: “Varför tjänar man (tid) i alla andra stora europeiska städer på att resa kollektivt, tror du?
   Vad har det med saken att göra? Du hävdade att alla vinner, jag bevisade att det motsatta förhållandet gäller. Vad är problemet?

   “Varför skall vi fortsätta planera för dyr massbilism när fler individer kan dela på begränsade resurser och därmed uppnå stordriftsfördelar?”
   Vilka stordriftsfördelar är det du talar om? Menar du dyrare kollektivtrafik eller högre regionskatt? Nä, stordriftsfördelar skall leda till sänkta kostnader och snabbare resor, annars är det inga fördelar.

   När ska vi börja den, initialt, smärtsamma resan för att göra kollektivtrafiken effektivare relativt bilen i rusningstrafik?
   Gör det nu (inte om 20 år när Västlänken står klar), så kommer folk frivilligt att byta! Vad är problemet? (Fast gör det inte genom att medvetet försämra för några!) Och på vilket sätt är denna omställning smärtsam för dig?

   Vägvalet presenterar aldrig några förslag på hur detta skall ske!
   Vägvalet har lämnat flera förslag, bl.a. om den halva ringleden och hur ett nytt biljettsystem ska förankras. Vi har lyft fram slingalternativet till Västlänken. Du snackar bara strunt!

   Jag har lite svårt att se det hela framför mig.
   Inte så konstigt när du tittar ner i ett diagram.

   Men om du inte anser det lönt att sitta i kö (i rusningstrafik) så får du väl sälja/skrota bilen.
   Alla som hamnar i kö för att du medvetet strypt trafiken får alltså rådet att “sälja/skrota bilen.” Tack för absolut ingenting.

   För övrigt undrar jag när Vägvalet börjar lobba för en smitväg/länk mellan e6:an och väg 40.
   Ja, framkomlighet i biltrafiken är ju uppenbarligen inte något du stödjer. Istället förordar du att alla ska tvingas köra in i Göteborgs och sedan ut igen, bara för att du vill att de ska betala trängselskatt. Påstår du inte dig värna om miljön också? Vad är det för skillnad mellan en “smitväg” och en “länk”?

   För övrigt undrar jag: När du ändrade du livsstil senast? Vad vet du om hur det känns?

 • @Daniel Du gör det väldigt enkelt för dig som vanligt genom att driva på dina åsikter som går ut på att förbjuda allt. Vägvalet anser inte att det är rätt väg att gå, så är det bara.

  Övriga partier är inte ärliga med vad dom vill utan rullar i smyg ut parkeringspolicys, bilfria broar, korttidsparkering m.m. Om du läser yrkandet så ser du att det är en del av vad vi vänder oss mot.

  Varför ska vi lobba för smitvägar? Vi tar vårt uppdrag lite mer seriöst än så, trängselskatten ska hävas. Att det går fort påvisades i KF förra gången när detaljplanen togs och Marieholmstunneln föreslogs vara avgiftsfri. Men att Vägvalet skulle se det som en seger är ju löjligt.

  Du borde läsa mina inlägg mer ingående och se hur det politiska spelet ter sig.

  Den s.k. “smärtsamma” resan att göra kollektivresan mer effektiv än bilen kan göras på olika sätt. Vi anser att din väg är fel. Därför finns vi representerade i Göteborgspolitiken idag.

  Hur mycket vi än diskuterar fram och tillbaka så är skiljelinjen mellan vår och din syn solklar. Du vill dumförklara alla som inte håller med dig och förbjuda mycket som majoriteten av befolkningen idag är i behov av. Vi köper inte det och därför är våra diskussioner slöseri med tid då vi alltid kommer tillbaka till detta faktum.

  Du har markerat din åsikt men tyvärr delar inte alla den.

 • Theo, Håkan: det är nog bara du och Håkan som tolkar min utsaga om balans mellan olika trafikslag som en vilja att förbjuda. Reglera är ett bättre ord.
  Jag föreslår en länk mellan e6 och väg 40. Behovet av en sådan ökar vid in Införandet av skatten. Som ni skriver är det även positivt ur milöjösynpunkt.
  Vad gäller vinster på lång sikt menar jag att fler valmöjligheter gör alla till vinnare. Utgår man ifrån privatekonomiska aspekter idag finns naturligtvis förlorare.

  Stordriftsfördelar innebär att fler resenärer bär grundinvesteringen. Om investeringen nyttjas som avses har stordriftsfördelar uppnåtts. Ett tåg/en buss är mer yteffektiv och frigör kapital för den enskilde (som ev kan slippa investering i eget fordon).

  • Daniel Bergqvist: “det är nog bara du och Håkan som tolkar min utsaga om balans mellan olika trafikslag som en vilja att förbjuda.
   Vi läser det du skriver. Du vill förhindra biltrafik, lägga på straffbeskattning på den, strypa gatuutrymmet, höja parkeringsavgifter till ockernivåer m.m. Det är nog bara du som kan kalla allt detta för “balans mellan olika trafikslag”!

   Reglera är ett bättre ord.
   Nej, reglera är inte alls något bra ord. Vägvalet anser att människor ska få välja själva i största möjliga mån.

   Jag föreslår en länk mellan e6 och väg 40.
   Men om Vägvalet hade föreslagit en sådan så hade det varit en “smitväg”. OK, jag förstår!

   Stordriftsfördelar innebär att fler resenärer bär grundinvesteringen. Om investeringen nyttjas som avses har stordriftsfördelar uppnåtts. Ett tåg/en buss är mer yteffektiv och frigör kapital för den enskilde (som ev kan slippa investering i eget fordon).
   Högre kostnader, längre restider och högre skatt. Stordriftsfördelarna du pratar om existerar inte. Folk väljer i dag bilen på grund av dess fördelar. Det verkar bara som du tror man kan uppnå ökad andel kollektivtrafik genom att försämra för bilisterna och genom tvång. Vägvalet är emot en sådan utveckling. Det är här diskussionen om morötter kontra piskor kommer in, men den har vi haft förut och du hade svårt att förstå vad en morot var då också.

   När ändrade du livsstil senast? Vad vet du om hur det känns?

 • Håkan skrev: Det är nog bara du som kan kalla allt detta för ”balans mellan olika trafikslag”.
  Eftersom andelen bilresenärer är hög, samtidigt som andelen av annat är relativt låg, råder ju uppenbarligen en obalans. Hur definierar du annars balans?

  Ja, jag har börjat springa före jobbet. Jobbigt i början men sedan släpper det. Rekomenderas!

  • Daniel Bergqvist: Allting ska alltså vara lika stort för att vara i balans? Lika många måste cykla och åka bil och åka buss och åka spårvagn och åka tåg och åka moped osv.? Sånt där resonemang håller inte. Människorna har gjort sina egna val och det har blivit som det har blivit. Du vill återigen ta ifrån dem möjligheten att göra dessa val. Det är alltid där vi hamnar till slut i våra diskussioner. Obalansen finns i de åtgärder du förespråkar och vilka som enligt dig ska betala för det.

   Jag har själv läst ekonomi så du behöver inte mästra mig (igen). Slå upp ordet “fördelar” i ordboken.

   Hur du tillbringar dina morgnar är av föga intresse för mig. Det konstiga är nu att du plötsligt hävdar att du jobbar, förut var du ju student.
   Istället kan du ju svara på när du ändrade livsstil senast? Hur drabbades du ekonomiskt av någon annans beslut som påverkade dig (det var ju det vi diskuterade, inte om du frivilligt luktar på kottar i skogen). Vad vet du om hur det känns?

 • “Stordriftsfördelarna du pratar om existerar inte. ”

  Hehe, jag tror theo har läst ekonomi, han kan förklara.
  Hela tanken med kollektivtrafik är stordriftsfördelar.

 • Balans uppkommer då vinsterna i förhållandena kostnaderna (ofta riskerna) är uttömda. Detta sammanfaller lämpligt nog (i de flesta storstäder) med en jämn fördelning mellan alla trafikslag. Att differentiera är ett sätt att hantera risker. hur det sammanfaller med individers val/preferenser idag är en annan femma, som naturligtvis väcker känslor!

  Föreningen höjde nyligen avgifterna. Om jag inte anser mig vara bekväm med höjningen kan jag välja ett annat boende, precis som du kan välja att flytta eller se över dina resvanor (alt. öka inkomsterna motsvarande skatten och fortsätta köra som tidigare).

  • Daniel Bergqvist:Oj, fick du hyreshöjning! Skämtar du, eller? Jag kan upplysa dig om att det har fått varje år sedan jag flyttade hemifrån. Välkommen till verkligheten! Du vet uppenbarligen inte vad som avses med begreppet att tvingas “ändra livsstil” som du förde in i diskussionen.

   Att det skulle uppstå något slags idealiskt tillstånd i samhället när alla trafikslag är exakt lika stora tror jag du får svårt att bevisa.

 • @Daniel Jo, jag har läst ekonomi men jag förstår inte vad för stordriftsfördelar du ser. Du missar en sak; tid. Folk är inte intresserade av att lägga mer tid än nödvändigt på att förflytta sig. Helst inte heller när satsningarna inte är till för dom heller som Västlänken.

  Igen så bottnar diskussionerna i att du vill vältra över din livsstil på alla andra och helst med förbud. Kommer att misslyckas kapitalt. En förändring ska överleva en konjunkturnedgång, förseningar, nyttan m.m. Att bygga Västlänken med siktet på 2028 (som mycket väl kan bli 2035 eller 2040) och samtidigt be alla betala för det är dömt att misslyckas. Bättre att bygga och skapa alternativ och ge en chans att förändra beteendet.

  Vi kommer inte mycket längre…

 • “Folk är inte intresserade av att lägga mer tid än nödvändigt på att förflytta sig. ”

  Precis, alltså betalar man antingen mer för bibehållen restid eller förkortad sådan då regionen växer.

  “Igen så bottnar diskussionerna i att du vill vältra över din livsstil på alla andra och helst med förbud.”

  Det är du som inte vill ta till dig mitt resonemang, eller rättare sagt så vill du missförstå. Jag har aldrig sagt att förbud är bra. Jag säger att man kan reglera beteende genom investeringar och prissättning. Om du inte förstår skillnaden mellan att reglering och förbud är vidare diskussion poänglös.

  Jag håller med dig om att Västlänkens tidsaspekt talar mot projektet. Som bekant föredrar jag att gå över Heden (lägre risk, kostnad och kortare byggtid).

  • Daniel Berqvist: “alltså betalar man antingen mer för bibehållen restid eller förkortad sådan då regionen växer.
   Nu har vi kommit så långt i debatten att motargumentet blir att alla inte har råd. Men det struntar du ju i. Men vänta lite nu, har vi inte redan diskuterat det här flera gånger förut? Härnäst kan du säga att det kan bli smärtsamt för folk, något som du visat att du inte heller bryr dig om.

   Om du inte förstår skillnaden mellan att reglering och förbud är vidare diskussion poänglös.
   Man kan “förbjuda” (eller hindra) folk med andra metoder än lagvägen, t.ex. genom att straffbeskatta något så att ingen har råd med det. I slutändan blir det samma effekt för de som drabbas. Du vill inte låta folk välja själva.

   Varför kan du inte bara nöja dig med att vi har helt olika åsikter om det här och aldrig kommer att bli ense?

 • @Daniel Tyvärr så missförstår jag dig inte utan din syn är att man ska styra folks beteenden med förbud. Att leka med orden hjälper inte att dölja dina intentioner. Varför ska någon behöva betala för man råkar bo fel? Din jämförelse med en brf är naiv. Vi pratar om fler människor som berörs av trängselskatten. Ska alla börja flytta? Det tror jag inte ens en hyresgäst gör. är inte enbart till för att styra i Göteborg utan för att dra in pengar. Hyckleri brukar man kalla det.

  Du får lobba för vilket alternativ du vill. Fritt fram.

  • Daniel Berqvist: “Kan du då vara så vänlig å hänvisa till var jag sagt att något skall förbjudas?

   Hela din retorik går ut på förbudspolitik, även om du aldrig tagit ordet “förbud” i din mun. Du säger att andelen biltrafik måste minska. Du vill straffa ut bilen som en transportmedel genom att lägga oerhört mycket högre kostnader för biltrafik (och parkeringar). Du vill strypa gatuutrymmet så att färre kan ta sig fram. I slutändan, för den som inte har råd eller inte vill sitta i timlånga köer som du skapat, får det samma effekt som ett förbud. Har man inte råd kan man inte äga/köra en bil längre. Kort sagt (igen): Du vill inte låta människor bestämma själva, det är också ett slags förbud.

   Du använder dig aldrig heller av ordet “tvinga”, ändå är det precis det vill. Du vill tvinga folk att ändra sitt beteende. Tvinga, hindra, begränsa, stoppa, förbjuda – inte så stor skillnad egentligen.

 • Du påstår, indirekt, att ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik skapar köer. Vad bygger du din slutsats på?
  Lokala köbildningar är självreglerande. Tack vare bilens förträfflighet som färdmedel accepteras viss kö, precis som att man får stå på bussen om ledig sittplats saknas.
  Jag inser att du inte förstår skillnaden mellan förbud och reglering och tackar för denna omgångs diskussion!

  • Daniel Bergqvist: “Du påstår, indirekt, att ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik skapar köer. Vad bygger du din slutsats på?”
   Vet inte om du vänder dig till mig, men jag har åtminstone aldrig påstått något sådant.

   Tack vare bilens förträfflighet som färdmedel accepteras viss kö
   Igår eftermiddag var det återigen kö längs nästan hela Göta Älvbron i båda filerna. Det rullar ändå på i krypfart, tog cirka 10 minuter över bron och sedan ytterligare 5 minuter att ta sig ner i Götatunneln. Var befann du dig? Satt du och ritade på en ny bro med bara en fil? Det du förordar på fullt allvar är att du medvetet vill skapa ännu längre köer. Kan bara se detta som ett försök att jävlas med folk för att du ska få som du vill. Lycka till med den inställningen!

   Jag inser att du inte förstår skillnaden mellan förbud och reglering
   Och jag inser att du inte förstår vad de åtgärder du förordar får för effekter. Beklämmande.

 • Ursäkta språket men jag ger FXN i vad vägtullarna kostar, när det gäller trängselskatt i GBG då ska jag som bor i Kungälv eller Ale med flera angränsande områden inte betala för att åka Söderut på MOTORVÄGEN. Ang trängsel är den för övrigt på motorvägen där det läggs ner MILJARDER på för att få bort köerna, HELA frågan är IDIOTISK, de som kommit på denna VANSINIGHET borde få SPARKEN men som vanligt är den svenska tigern en innekatt, rädd för att gå ut och säga sin mening