Trafiknämnden 29 maj

Första beslutsärendet handlade om inriktningsbeslut för detaljplan för station Korsvägen gällande Västlänken. Vägvalet yrkade som enda parti avslag till beslutet. Detta har även vi även gjort i Fastighetsnämnden och Byggnadsnämnden. Västlänken är som vi flera gånger tidigare beskrivit samhällsekonomisk olönsam. Kostnader är inget någon vill prata om vilket vi även fick erfara från samrådsutställningen i Nordstan i förra veckan. Analyser visar också att den huvudsakliga finansieringen via trängselskatt inte kommer att räcka för att betala skulden på de 25 år som lagstiftningen kräver. De prognoser som gjorts för befolkningsutveckling och trafiktillväxt förefaller orealistiska och resulterar troligen i ett trafiksystem med en mycket stor överkapacitet, något som blir dyrt för regionen att finansiera. Läs yrkandet här.

Nästa beslutsärende handlade om samrådsunderlag utökat samråd för Väg 155 Öckeröleden. Ett mycket bra exempel där man vill forcera en mycket kortsiktig och dålig lösning utan hänsyn till de som bor kring vägen. Vägvalet stödde Alliansens yrkande om avslag för den föreslagna breddningen av vägen och att istället hemställa om en utredning för en mer långsiktigt hållbar lösning. Läs hela yrkandet här.

Därefter följde en redogörelse om marknadsaktiviteter från Trafikkontoret under 2013. Dessa aktiviteter var till 90% inriktade mot cykel vilket kan tyckas vara lite märkligt eftersom vi har fler transportslag i staden. Och nu när bilisterna betalar trängselskatt så bidrar de väl ännu mer? Jag frågade varför denna koncentration på cykel och fick som svar att Trafikkontoret har resursbrist och väljer därför i år att koncentrera sig inom ett område. Detta för att få så bra kvalitet på arbetet som möjligt. Sedan kan jag tipsa om en marknadsaktivitet som alla bör hålla uppsikt efter i juni. Jag tippar att den kommer att skapa en och annan diskussion. Den visar nämligen klart och tydligt hur bilfientlig den rödgröna majoriteten är.

Kort genomgång om miljöprogrammet som nu justerats en aning och skickas vidare till kommunstyrelsen och sedan till kommunfullmäktige för beslut. Läs om detta i tidigare blogginlägg här och här.

En intressant punkt som redogjordes var Gestaltning Avenyn. Syftet är att höja kvaliteten och rusta upp stadsmiljön runt och på Avenyn. De övergripande målen är unik destination, konst- och kulturstråk och maxa tillgängligheten. Dock fanns en underton hos tjänstemännen att det som hörs mest från dessa diskussioner är krögarnas klagan på stadsarkitekten Björn Siesjös idéer. Det uppvisar vilken attityd kommunen har gentemot de som faktiskt arbetar i staden. Jag tycker att det är ytterst viktigt att lyssna på krögarnas synpunkter och inte låsa fast sig vid ett förslag. Orealistiska förslag som inte går ihop med den miljö vi lever i. Till exempel förslaget med paviljonger på Avenyn. Man har låst fast sig vid detta förslag och tycker att omgivningen gnäller. Men Göteborg är inte Barcelona med sol hela dagarna året om. Jag bad om exempel i Sverige och hoppas vi kan få det redovisat till ett annat möte.
Vi fick en kort redogörelse om trafiksäkerheten i staden. Det förekommer en hel del skador för cyklister. Jag påpekade vikten av att använda hjälm och att detta bör ingå i marknadsaktiviteterna som utförs. Jag tog exemplet med min son som varit med sin farmor i stan och reagerat på att så många vuxna som inte har hjälm. Styr och ställ är också ett problem, då ingen hjälm erbjuds vid uthyrning. Jag passade detta även till den rödgröna majoriteten som så gärna värnar om barnperspektivet. Det innefattar ju också hur barnen tar intryck av den stad de lever i.
Till sist fick vi en liten redogörelse gällande trängselskatten. Ansvarig på Trafikkontoret konstaterar att minskningen kryper tillbaka och de vill gärna inte uttala sig förrän i september.
Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Bra jobbat, som vanligt.

  Lustigt att Trafikkontoret märkt att trafikminskningen minskar, när de frekventa debattörerna och politikerna i övrigt envisas med att allt är enligt plan (med de kanske planerade för större intäkter och små trafikminskningar).

  Noterbat är att inpendlingen nu är större än innan TS infördes (om man kompenserar för smittrafiken – i annat fall är den minus 3%). Dvs TS påverkar inte de som skall in till/ut från Göteborg, vilka är de som är tänkta att använda Västlänken. En kraftigt höjd trängselskatt behövs för att få över dessa på kollektivtrafiken (eller för att få dem att lämna regionen).

  Min analys av detta är att en bättre kollektivtrafik inom staden behövs för att få över bilister på densamma, då de som åker bil inte jobbar vid Korsvägen, Haga eller centralen.

  Glöm förresten inte heller bort att de mycket “hyllade” trafikminskningarna på E6N till stor del beror på att ombyggnationerna av E45 från Bohus och nedåt är klara (detta lär märkas i statistiken till hösten). Dvs trafiken väljer numera E45 istället, en effekt som då också förstärks av att man därifrån kan ta sig över till E20 (och via Landvettervägen till RV40) utan att betala TS. Om detta är så lyckat kan man ju definitivt diskutera.

 • Börjar “paniken” att sprida sig på Trafikkontoret eftersom de inte vill uttala sig om hur mycket trängselskatten minskat trafiken förrän i september…?
  😉

  Helt vansinnigt är det dock att bygga en station vid Korsvägen när det redan finns en station vid Liseberg bara 400 m bort..
  Använd den bättre istället !!

 • Det gnälls och det gnälls. Finns inte en chans i belsebups grillbufée att göteborgarna röstar bort häx och trolltrion. Märker av ett tydligt ställningstagande För de rödgröna (99% gröna iofs) ibland alla mina innerstadsboende bolånetorskar till vänner. När banken äger folket så röstar dom rött eller rödare (grönt) av ren självbevarelsedrift. Så fort räntan går upp 1% så säljs bilen med motivationen “jag gör en insats för miljön”. Kvar har vi utfattiga innerstadsbor konverterade till Hipsters med ingen väg ut, för betala sina skulder det kan dom ej. Dessa männisor Älskar trängselskatt, för det straffar oss andra som inte köper konceptet att sälja sin ekonomi till banken och vår själ till politikerna för att leva upp till ett statusideal.

  Ingen kommer tänka annorlunda förrän den ekonomiska krisen är över. Ekonomisk dopad lågränteperversioner kommer en dag att upphöra, den dagen kommer verkligheten ikapp oss alla.

  Men jag är inte bitter :). Faktiskt inte, dumhet straffar sig själv.

 • Förresten, var det någon mer än jag som noterade att runt 40% inte visste/ville berätta vilket parti de skulle rösta på i SR/SVT/Demoskops undersökning rörande trängselskatten och väljarsympatierna i Göteborg?

  Det måste vara någon form av rekord i en sådan mätning…
  …och det visar väl på vilket osäkert läge politikerna i Göteborg befinner sig i…

 • Ytterligare en intressant aspekt på trängselskatten är att utanför rusningstrafik (dagtid) så har trafiken in till/ut från Göteborg minskat. Detta tyder på att de som tidigare gjort ärenden av olika slag inne i Göteborg medelst bil, nu väljer andra ställen att göra dessa. Var detta en önskad effekt av trängselskatten?

  En annan lustig effekt är att trafiken genom trängselstationerna minskar även utanför betaltid. Detta kan ha två källor, att bilarna tar andra vägar även utanför betaltid, eller att de bilisterna åker kollektivt. Bägge sker nog, men tittar man på trafiköverföringen på smitvägarna så talar det för att huvuddelen av trafiken nu går andra vägar istället för att resorna sker med kollektivtrafiken.

  Tittar man mer i detalj så visar det dock sig att hela trafikminskningen utanför betaltid är på E6N och detta förklaras ju (som jag påpekat många gånger tidigare) av att E45 i Ale renoverades förra året. Om man då interpolerar att den trafikförändringen är ungefär lika stor under resten av dygnet så får man riktigt intressanta resultat. Detta visar nämligen att trafiken norrifrån med bil in till Göteborg i princip är oförändrad även utan kompensation för smittrafiken.

 • Själv brukade jag och några kollegor turas om att köra in till Långgatorna en gång i veckan för att äta lunch på någon av krokarna där.

  De resorna har nu upphört, vi har varit inne två gånger sedan de Vidriga Vägtullarna infördes och då med tjänstebil där avgiften betalas av arbetsgivaren.

  Skulle tro att detta inte enbart gällar för oss.

 • Mörjos: Enligt uppgifter jag har fått så finns det restauranger runt Backaplan och runt Järntorget som har förlorat 40% av dagskassan efter att TS infördes. Blodgivarna åker inte längre till blodcentralen, blodgivningen har inte minskat så mycket med de använder i större utsträckning blodbussen. Shoppingen i centrum har minskat (Nordstan erbjuder ju numera gratis parkering på aftonen för att kompensera för TS). Shoppingen på Bäckebol känner vi ju redan till.

  Vinnarna finns i de shoppingcentran som inte påverkas, dvs i huvudsak Allum och Sisjön.

 • Jag håller med – av ren princip så håller jag mig borta från centrum, även på helgerna. Allum är ett alternativ – trots att jag bor i Mölndal.

  Enligt uppgift var det en artikel med någon från Trafikverket i dagens GP där denne kom med uttalanden om att Västlänken inte alls var så dålig som den framställts i dokumenten. Men då kan man fråga sig hur pass väl underbyggt det är, eller om det är rena rökridåer för att styra väljarna.

 • RE: pacman42

  För Gelotte gäller det att anpassa logiken så att den ger stöd för hans åsikter i frågan som för tillfället avhandlas. Delar man majoritetens synpunkt behöver man inte bry sig om minoriteter och kan utan betänkligheter köra över den. Delar man däremot minoritetens synpunkt är det självklart viktigt att man även måste ta hänsyn till minoriteter då det är viktigt att alla skall känna sig tillhöra samhället.