Trafiknämnden 3 oktober

Trafiknämnden började med att yrkanden som låg på bordet påvisade en splittring inom det rödgröna majoriteten gällande miljözonerna. S yrkade avslag medan Mp och V yrkade bifall till förslaget.

Efter rutinmässiga ärenden var det dags för genomgång av uppföljningsrapporten. Resultatet backade lite p.g.a. ökad omslutning till följd av åtaganden i det Västsvenska paketet med cirka 19 miljoner kr.

Nästa ärende handlade om inriktningsdokument Mål- och inriktningsdokument för Byggnads- Fastighets- och Trafiknämnden i Göteborg framtaget av S, Mp och V. Dessa “flådiga” dokument tas fram utan att någon egentligen tänker på vad innehållet innebär. Jag började med att fråga om formuleringen på s. 3:

“Därtill ska även ett barnperspektiv prägla utvecklingen av staden och säkerställas i konsekvensanalyser av förslag. Alla göteborgares möjlighet till inflytande ska stärkas.”

Hur ges göteborgarna möjlighet till inflytande? Barnperspektivet ifrågasätter jag också för det är typiskt ett ord som den rödgröna majoriteten har med sig, men som de frångår var och varannan dag. (dagisplatser, mögelhus i Skogaberg m.m.)

På s. 6 framkommer klart och tydligt de rödgrönas hållning gällande personbilstransport i framtiden:

“Biltrafiken ska minska till förmån för resande med kollektivtrafik och cykel.”

Bilindustrin och dess produkter är inte ett välkommet inslag i Göteborg, även om de är miljövänliga. Bilarna ska bort och därmed också medborgarens rätt till att förflytta sig på ett eget valfritt sätt. Det är en konstig inställning eftersom Volvo är en av de större arbetsgivarna i Göteborg och har bidragit till den svenska välfärden.

Vidare finns på s. 7 målet om behovstäckningen i förskolan som Trafiknämnden ska förhålla sig till. På frågan hur Trafiknämnden kan bidra till fler dagisplatser radade sig flera representanter från den rödgröna majoriteten upp sig för att svara på frågan. Ett svar var:

“Genom att Trafikkontoret planerar vägar runt ‘eventuella’ dagisplatser så bidrar dom till målet.”

Det var ju inte det som stod i målet utan formulerades efter egen tolkning. Det är ju av största vikt att dokumentet är möjligt att följa för annars så får ju varje instans skriva om målen så att det passar in på deras verksamhet. Men man får inte ändra målen var svaret. Jaha, men det gjorde ju de rödgröna representanter själva på några minuter.

De flesta målen har en processägare men vissa har det inte. En processägare ska finns vid målstyrning för att någon ska ha ansvaret för uppföljning och se till att målet nås. Därför förefaller det sig märkligt när t.ex. målet för andelen jämställdhetssäkrade verksamheter inom nämnder och bolag ska öka, saknar en processägare. Vad är vitsen om ingen följer upp målet?

Sammanfattningsvis är det ett luftdokument som ser bra ut, men som ingen egentligen har någon aning om hur det ska tillämpas.

Vidare fortsatte nämnden med några beslutsärenden. Motion om uppgrävning av hamnkanalerna yrkade alla partier avslag på. Motion om att låta hamnverksamheten vara en del av blandstaden avslogs. Detaljplan för Marieholmsbron (tågbro) fastslogs.

Intressant politisk läge uppstod när ärendet om att införa miljözoner hanterades. S, Vägvalet och Fp yrkade avslag och M, Mp och V yrkade bifall. Efter votering avslogs förslaget. Det är inte så enigt som man tror inom blocken. Uppenbart är att S slits med Mp:s agenda om att slippa allt som har med bilar att göra.

Mötet rundades av med information och började med det Västsvenska paketet och dess åtgärder som fortlöper.  Projektering för busskörfält på Övre Husargatan har startat. Förslag med utformning av busskörfält kring centralen kommer att lämnas till nämnden i slutet på året. Man ska genomföra ett kunskapsseminarium om tunnlar för att “höja” kunskapsnivån hos politikerna. Som jag sagt tidigare så går det inflation på tunnlar.

Vi fick även information om hur informationskampanjen går till. Detta sker genom hushållstidning, TV och radio. Den 21 oktober kommer man ha klart en utställning om Västsvenska paketet i Älvrummet. Man har kontinuerliga avstämningar med de politiska stadssekreterarna. De som inte har sådana får tydligen ingen information. Sedan kom en intressant punkt upp. Information om trängselskatt ligger på Transportstyrelsen vilket är intressant eftersom Anneli Hulthén (S) har varit tydlig med att alla kommer att förstå när staden kommer att informera om trängselskatten. Nu har staden avsagt sig informationsansvaret om trängselskatten till Transportstyrelsen.

Därefter visades “dagisfilmen” om den livliga staden. När filmen var slut berättade ordföranden att filmen togs emot med applåder i kommunstyrelsen. Det är inte svårt att bli provocerad, för om detta är vad kommunstyrelsen tycker är bra information till medborgarna så kan vi alla blir 4 år igen, sluta tänka själva och låta “klapp-på-huvudet-politiken” råda. Som tur var sa informationsansvarig att man ska gå ut och undersöka vad vanligt folk tyckte om filmen och återkomma med resultatet.

Roligare inslag var dock informationen om Paddans verksamhet i kanalområdena som utökats så att man kan hoppa av och på (Hop-On Hop-Off) olika platser i staden och växla över till Stinsen. Det finns lite idéer framöver hur kanalerna skulle kunna utnyttjas mer i form av t.ex. flytande uteserveringar. Lite trevliga saker som piffar upp staden och låter kanalerna komma till sin rätt på ett bra sätt.

Cykelförmånen ska utvidgas ytterligare och göras attraktiv med möjlighet till t.ex. serviceställen. Frågan ställdes om inte detta var en flopp då det endast var 3 personer som valt förmånen då den uppmärksammades i media för ett tag sedan. Nu har hela 7 personer valt detta alternativ så det tar lite tid och som vanligt är medias vinkling av förmånens acceptans felaktig. Det är inte så kanske att det är ett dåligt förslag?

Eftersom tiden tog slut och trafiknämndens sammanträde sammanföll med gruppmöten inför kommunfullmäktige bordlades övriga frågor. Jag hade några övriga frågor gällande Hedens parkeringsavgifter och Trafikkontorets hantering av detta, parkering för äldreomsorgens personal och Västlänk 2021 (kortlänken). Detta får vi svar på nästa gång.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • “Bilarna ska bort och därmed också medborgarens rätt till att förflytta sig på ett eget valfritt sätt”

  Det är ju din tolkning, inte vad politikerna säger. Dessutom är Göteborgs kommun en stor inköpare av Volvos hybrider och fler lär det blir när deras elbilar kommer ut 2012. Jag tror du överdriver deras intention att Göteborg skall bli bilfritt. Vem vill det?

 • “Det är en konstig inställning eftersom Volvo är en av de större arbetsgivarna i Göteborg och har bidragit till den svenska välfärden.”

  Ekonomisk lokalpatriotism håller inte i en global värd. Det är ingen planekonomi. För det andra fortsätter Volvo att bidra till den svenska välfärden: modern teknik i såväl bussar som bilar, med högsta säkerhet, kommer medföra en stark koncern även i framtiden. Skärp er!

 • Återigen visar Daniel Bergqvist sin okunskap och agitatorvilja utan mening. Volvo Cars har inga hybrider med än Etanol/bensindrift. Den hybrid som Bergqvist tror sig ha kunskap om är ej prodsatt. Volvo Bussar har däremot en el/dieselhybrid.
  Vidare är det ingen tolkning som Vägvalet själva gör gällande minskning av biltrafiken. När nu miljöargumentet tunnats ut betänkligt, tar man till med buller och yta. Vad är nästa steg från denna kanten? Trängselskatt i Nordstan för att du som person upptar en viss yta under ditt besök.

  Göteborg är oerhört i knäna på våra fordonstillverkare.

 • @Daniel Att ha en åsikt är allas demokratiska rättighet och jag förstår inte varför vi ska skärpa oss och inte du. Sedan får du allt ändra din attityd på bloggen och hålla dig till våra regler.

  För övrigt så kan jag IGEN konstatera att du har en annan syn på hur budskapen ska tolkas. Jag däremot överlåter den bedömningen till våra läsare.

 • @Pierre, det här om något understryker hur långt framme man är: http://www.teknikensvarld.se/2011/02/21/12098/volvo-v60-plug-in-hybrid–nya-fakta-och-bilder/

  likaså det här: http://www.volvobuses.com/bus/global/en-gb/products/City%20buses/Volvo%207700%20Hybrid/Pages/Introduction_new.aspx

  Ja, nu skriver du minskning av biltrafiken. I bloggen talas det som om partierna vill utrota biltrafiken, vilket naturligtvis inte stämmer. Vägvalet borde använda sakliga argument framför tolkningar.

  Buller är ett miljöproblem precis som koldioxid kan vara. Dessutom: buller drabbar närmiljön. CO2 globalt. Yta är en annan komponent som du kan läsa mer om på YImby och i mina inlägg på denna sida…

  Du förlöjligar debatten genom att ralliera över syftet med skatten. Kom fram med argument…Theos är ju slut…är dina också det?

 • @Daniel Bara för att jag inte håller med dig så är inte mina argument slut, snarare är dina inte speciellt övertygande.

  Den rödgröna politiken med MP som föser socialdemokraterna framför sig går ut på att utrota bilen som transportmedel. Så är det. Att inte erkänna detta och prata minskningar hit och dit påvisar att man inte vill stå för det. Varför ska en el-bil betala trängselskatt? Den släpper ju inte ut en enda miljöfarlig partikel.

  Att du tycker att andra raljerar kom ju från rätt håll…

 • “Varför ska en el-bil betala trängselskatt?”

  Därför att den tar upp lika mycket plats och vägkapacitet som vilken annan bil som helst.

  “Den släpper ju inte ut en enda miljöfarlig partikel.”

  Du sitter i stadens viktigaste utskott för trafikfrågor och är inte bekant med bilens effekter. Jag häpnar!
  Alla bilar har däck av gummi som med tiden fälls ut i miljön. Dock, är förslitningen på beläggningen huvudskälet till varför även miljöbilar bidrar till “utsläpp”.

 • @Daniel Du häpnar ju hela tiden så fort ingen håller med dig. Med hjälp av min demokratiska rättighet sitter jag i Trafiknämnden. Du är välkommen att utnyttja din. Vad gör du mer än att ha egna påtryckande åsikter på andra?

  Så nu är du för bilar genom dina påståenden och vill endast minska antalet? Skulle inte tro det.

  Ditt resonemang innebär att vi inte skulle kunna göra något överhuvudtaget för det påverkar miljön. Då kanske vi alla ska stanna upp och inte göra någonting.

  Igen konstaterar jag att du har en extrem åsikt som vi inte delar, inget nytt så varför slösa tid på att älta fram och tillbaka?

 • Extrem åsikt? 🙂 Politiker och forskare är överens om huvuddragen i trafikpolitiken: minska andelen biltrafik och öka gång, cykel och kollektivtrafik. I det ingår minskat utrymme för bilar. Syftet är att uppnå en hållbar balans mellan trafikmedel.

  Hur du kan få det till ett avskaffande av bilismen kan jag inte förstå.

  Håkan: “Det här är miljöhyckleri av värsta sorten: Betala för att fortsätta förstöra miljön!”
  Har du hört talas om kompensering?

  • Daniel Bergqvist: Har du hört talas om hyckleri? Miljöpartiets toppar brukar ju kalla taxiresor som skattebetalarna betalar för “kollektivtrafik” eller så flygpendlar MP-partiledaren samtidigt som hon vill hindra vanligt folk från att ta sig till sina arbeten. Samma hyckleri som du förespråkar.

 • @Håkan: jag förstår inte poängen med att ljuga om debattmotståndarens inställning. Du måste skilja på vad jag skriver och vilken tolkning du själv lägger i orden.

  Om jag säger att forskare och politiker är överens om hur vi skall nå ett balanserat transportsystem är det också vad jag tycker. Det innebär inte ett avskaffande av bilen som färdmedel. ok?

  • Daniel Bergqvist: Jag kan inte hjälpa om du inte förstår, frågan gällde om det är OK att fortsätta att förstöra miljön bara för att man betalar mer i skatt. Du och MP anser det, själv anser jag det är hyckleri och ett mycket dåligt sätt att komma åt miljöproblemen. Kom med morötter istället för piskor. Vi har tidigare konstaterat att du inte riktigt förstod vad en morot i detta sammanhang betydde.

   Manne: Det ligger något i det du säger! Det är nog svårt att komma åt att beslutsfattare har en viss förkärlek att gynna sig själv och sina kolleger och sätta sig över resten av befolkningen.

 • Bäste Håkan
  Det är miljöadeln det nya frälset.
  De kan åka taxi ,flyg, hit och dit ,dricka bubbelvatten ,stora biffar ,för i nästa andetag predika att alla andra skall åka kollektivt, cykla, dricka kranvatten och äta biodynamiska grönsaker.
  Historien upprepar sig!
  Förr var det adel och präster
  sedan var det kommunister och nazister
  nu är det miljömuppar och miljöfarscister.

 • @Daniel Som vanligt pratar du om att alla är överens. Alla är inte överens även om du vill det så gärna. Jag har sagt det till dig tidigare, du kan inte tvinga fram stora beteendeförändringar. Det är uppenbart att det är din livsfilosofi men det är definitivt inte min. Politiker har inte alltid rätt och glömmer av att de är framröstade av folket.

  Politiken är simpel. Minska och mer eller mindre utrota bilen oavsett om den blir miljövänlig. Uppfostringspolitik av värsta sorten.

  Jag förstår inte vad du är ute efter. Vi kommer aldrig att bli överens med dina uppfattningar. Du är nog ganska ensam om dom också hur mycket du än vill få alla att tro att så här är verklighetsbilden.

 • ” frågan gällde om det är OK att fortsätta att förstöra miljön bara för att man betalar mer i skatt.”

  För det första leder ett högre pris till lägre förbrukning/användande. För det andra kan skatten finansiera investeringar i mer miljöenliga system. På lång sikt sker alltså en förändring i konsumtion. Du och VV får gärna tycka att det är ett dåligt sätt, men forskningen talar för att det är en bra metod.

  • Daniel Bergqvist: Du får gärna tycka att det är bra med skattehöjningar som lösningar på miljöproblemen. Men så länge det inte finns några alternativ innebär detta fortsatt miljöförstörelse och ett högre skattetryck. Du tycker det är OK att förstöra miljön om man betalar, det tycker inte jag. Du tycker bara välbeställda ska ha rätt att åka bil, det anser inte jag. Du tycker man ska ändra människors beteende med piska, jag anser det är bättre med morötter.

   Som Theo Skriver förstår jag inte vart du vill komma. Att vi är och förblir oense har vi redan konstaterat.

 • “Du tycker bara välbeställda ska ha rätt att åka bil”

  Oavsett vad du tycker anser jag inte att du bör ljuga om vad jag tycker. Alla har rätt att köra bil, sålänge man innehar körkort. Hur man väljer att prioritera i sin ekonomi och hur mycket man kör är upp till var och en. Dessutom anser jag morötter är bra det med…

  • Daniel Bergqvist: Jag ljuger inte, jag tolkar bara konsekvenserna av det du säger dig förespråka. Att du vägrar se konsekvenserna av de beslut du vill vara med och fatta innebär bara att du inte vågar stå upp fullt ut för de teorier du förespråkar.

   Du har redan anfört i debatten att låginkomsttagare inte kör bil. Höjer man då kostnaden för att köra/äga bil blir det förstås svårare även för medelklassen att ha råd med det. Sådana enkla orsaksamband borde inte vara svåra att förstå för en teoretisk student som du. Allt ditt snack om att det upp till var och en om hur man prioriterar sin ekonomi är återigen bara dimridåer från dig. Har man inte råd så har man inte råd. Räcker pengarna bara till att bo och äta, har man inget val.

   Och återigen, vart vill du komma? Jag kan inte se att någondera kommer med något nytt i debatten? Vad får du ut av den? Vi är i och för sig tacksamma för att du ökar på bloggens ranking…

 • Istället för analysera vad jag skriver kan du ju börja läsa vad jag skriver.
  Så läs mitt senaste inlägg en gång till.

  Så länge ni drar slutsatser som är felaktiga finns en debatt.

  • Daniel Bergqvist: Så länge du vägrar tala klarspråk och försöker dölja konsekvenserna av det dina åsikter leder till, är det upp till oss andra att tolka hur det blir om det blir som du vill. Att du inte gillar det du då läser är ju ditt problem. Du har all chans i världen att då förklara vad du egentligen menade. Men det gör du inte utan istället återkommer du bara med samma formuleringar och säger att vi tolkar dig fel. Jag finner det mycket märkligt att du som brukar kunna teoretisera om precis allt är så totalt oförmögen att dra en enda slutsats hur dina åsikter (om de blev verklighet) skulle påverka folk. Det är som om alla dina teorier slutar halvvägs.

 • “Men det gör du inte utan istället återkommer du bara med samma formuleringar och säger att vi tolkar dig fel.”

  Jag skrev att du skulle sluta tolka och istället läsa det jag skriver. 1+1=2
  Jag förstår inte vad du efterfrågar? Jag har redogjort för att vissa bilister inte kommer att ha råd att köra med skatten, trots omprioriteringar. Jag anser dock det är mycket osannolikt att man helst slutar köra, däremot kommer man se över sitt resande. För de som inte har råd medför paketet begränsad rörlighet, men det är det värt eftersom samhällsnyttan ändå överträffar förlusten.

  För övrigt kan jag bara beklaga utspelet i GP från Threo. Jag är trist att ni, genom att skuldbelägga en hel myndighet, försöker skapa förakt mot deras lösningar på våra trafikproblem.

  • Daniel Bergqvist: “Jag skrev att du skulle sluta tolka och istället läsa det jag skriver.
   Eftersom du inte själv kan tolka vad dina teorier leder till måste jag påtala det för dig. Men att du sedan totalt struntar i hur folk drabbas av dina teorier visar återigen bara på att du inte är på samma arena som vi andra.

   Jag förstår inte vad du efterfrågar?
   Empati. Förståelse för andra människors levnadsbetingelser. Respekt för demokratiska värderingar. Det räcker gott med dessa tre saker.

   Jag är trist att ni, genom att skuldbelägga en hel myndighet, försöker skapa förakt mot deras lösningar på våra trafikproblem.
   Självklart vill du inte att det uppmärksammas att en tjänstemannaorganisation driver politik. Undrar just varför? (återigen en retorisk fråga!) Och du skjuter hellre på budbäraren än den som begår dessa fel, klassisk retorik för att dölja de verkliga tillkortakommandena.

   Jag anser dock det är mycket osannolikt att man helst slutar köra, däremot kommer man se över sitt resande.
   För att man blir tvungen, ja. Och att du anser det mycket osannolikt att man slutar köra bil, tyder dels på att man inte har något vettigt alternativ och att trängselskatten handlar om att dra in så mycket pengar som möjligt. Så droppa miljöargumenten i debatten, de har ingen bäring.

   För de som inte har råd medför paketet begränsad rörlighet, men det är det värt eftersom samhällsnyttan ändå överträffar förlusten.
   Du blandar äpplen och päron. Den samhällsnytta du pekar på (och som jag inte alls anser vara bevisad) är de enskilda människornas förlust. Hur mäter du att deras förlust är mindre? Du bara snackar.

   Återigen, du diskuterar i cirklar och jag vill därför gärna veta vad du får ut av diskussionen?

 • Håkan, det har alltid funnits en diskussion om var gränsen i praktiken går mellan politiken och tjänstemännen. Dock, har den diskussionen alltid bedrivits inom nämnder och på respektive myndighet och därmed sällan något man hör om i media. Därför tycker jag utspelet från Theo andas populism.

  ” Den samhällsnytta du pekar på (och som jag inte alls anser vara bevisad) är de enskilda människornas förlust. Hur mäter du att deras förlust är mindre? Du bara snackar.”

  Vad som är samhällsekonomiskt optimalt är sällan optimalt för individen (eller alla individer tillsammans för den delen). Deras förlust kan vi räkna i faktiska kronor (dvs hur mycket de betalar vid passager och/eller vad tåg/bussbiljetten kostar). Men vad jag talar om är skillnader i nytta…
  Om ett antal individer får sämre nytta (tvingas avstå från bil) samtidigt som andra får det bättre (för att man uppnår en bättre hushållning av trafikutrymme) resulterar det i en totalt sett större nytta. Som nämnts är det framförallt restider som förbättrar nyttan. I andra fall kan det utgöras i att man promenerar/cyklar vilket förbättrar folkhälsan. Över tid kanske nyttan består i att man håller trafikmängden under kontroll, snarare än att minska det.

  Att som du hävda att samhällsnyttan egentligen är “de enskilda människornas förlust” så har du rätt i att nyttan åstadkoms på deras bekostnad + övriga som fortfarande kör (men inte lika mkt).

 • @Daniel Det är väl bra att alla får reda på vad som försiggår i kulisserna? Du frångår blogginläggets innehåll gång på gång.

  Vi avslutar diskussion för denna gång, vi kommer som sagt ingenstans. Du har din åsikt och vi har vår.

Läs vår syn på Göteborgs utveckling


budget-2019

Prenumerera