Trafiknämnden 7 februari – Del 3

Trafiknämnden fick även redogörelse om utbyggnadsplanering, grönplan och trafikstrategi. Tre viktiga planer som kommer att sätta sin prägel på Göteborgs framtida planering. Och de har inarbetats med en hel del politiska aspekter vilket framför allt framkommer i trafikstrategin. Alla tre planerna skickas nu ut på remiss i staden för att beslutas under hösten.

Vi har tidigare i Trafiknämnden hanterat trafikstrategin. Då hade Vägvalet tänkt att lämna ett yttrande men det visade sig mer och mer att den rödgröna politiken genomsyrar trafikstrategin med bilfientliga inslag och därför valde vi att ändra det till ett avslagsyrkande. Läs yrkandet här. Läs även tidigare blogginlägg här och här. Alliansen valde som vanligt att inte göra någonting utan lät det passera.

Efter ett antal bordläggningar var det dags för min fråga gällande samverkan mellan trafikkontoret och Västtrafik. Precis som vi konstaterat innan är den nya organisationen i regionen med Västtrafik som utförare komplex och krånglig för att trafikplanera. Idag är Göteborg Stad endast en samverkande part i trafikplaneringen. Då gäller det att ställa krav på Västtrafik men samtidigt är det Västtrafiks budget som i slutändan styr vad som ska genomföras. Det fick vi bekräftat häromdagen i GP när flera linjer drogs in. Det är en mycket lång väg kvar att gå för att detta ska kunna fungera som det är tänkt.

Slutligen tog jag upp en fråga om Övre Husargatan där arbeten avstannat på grund av tjäle i marken. Men det blev lite väl pinsamt när en man gick runt med GPTV och visade hur man släppt allt vind för våg. För att sedan intervjua projektledaren på Trafikkontoret som såg ut som ett frågetecken. Framför allt borde hela gatan säkras upp. Det såg inte bra ut när mannen pekade på armeringsjärn som stack upp en halvmeter ovan mark utan skyddsstaket runt. Se klippet här.

Och för att inte gå händelserna helt i förväg så kan vi vänta oss mer diskussioner i Trafiknämnden framöver om sönderrostade spårvagnar och företag som förlorat inkomst på Övre Husargatan.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Lite lustigt är det också att Västtrafik nu är de som skall upphandla skolskjutsarna. En del av de nedlagda linjerna är ju sådana som primärt använts som skolskjuts. Är det en tillfällighet att de läggs ned samtidigt som Västtrafik får ansvaret för att göra upphandlingarna av skolslkjutsar? Nu kan man ju få kommunerna att betala för hela skolskjutsen och inte bara för den del som eleverna utnyttjar. På vissa linjer leder detta till att en linje som tidigare låg inom den ekonomiska gränsen, eller gränsen för antalet resande, nu inte längre gör detta.

    Ytterligare intressant är att detta sker samma år som flera kommuner (exempelvis Kungälv) inför striktare regler rörande utnyttjande av fritids för mellanstadieelever (inget morgonfritids), vilket hade inneburit ökade resandesiffror på bussarna, vilket nu aldrig hinner slå igenom i resandesiffrorna…

  • Jag åker längs Övre Husargatan två gånger per dag (till och från jobbet) och är helt bestört över att man kan låta en arbetsplats se ut på det viset i flera månader. Det finns flera detaljer som inte har ett dugg med tjälen att göra, utan är bara en slapphet som gränsar till brottslig. Miljön för fotgängare, cyklister och bilister är katastrofal utmed hela gatan (och även nere vid Sprängkullsgatan/Hagaparken).

    Men, som vanligt, kommer väl ingen att kunna hållas ansvarig för eländet.