Trafikverket: Lita på oss vi vet vad vi håller på med

Igår publicerade GT en artikel som berättade att Trafikverket vägrar lämna ut de nya kostnadsberäkningarna för Västlänken. Och detta trots att samma verks regiondirektör Håkan Wennerström anser att det är okej att lämna ut den. Enligt Wennerström finns det en ny kalkyl som uppdaterades i juni 2014.

Projektchefen Bo Larsson har den. Han kan mycket väl förse dig med den. Det går jättebra“, säger Håkan Wennerström till GT.

Men projektledaren för Västlänken, Bo Larsson, vägrar: “Det kommer när vi presenterar järnvägsplanen i december. Siffrorna är sammanställda i ett excelark som är ett arbetsmaterial som inte är klart.

Den nuvarande offentliggjorda kalkylen kom 2009 och där “lovade” Trafikverket att budgeten på 20 miljarder kronor “garanterades” med 50 procents säkerhet. På vanlig svenska betyder det att den med lika stor säkerhet inte kunde garanteras hålla budgeten. Men nu säger Bo Larsson att kalkylen från 2009 inte längre gäller och att han har mycket mer uppdaterade siffror idag.

Men trots att Bo Larsson inte vill lämna ut budgeten, så är han ändå beredd att babbla om den i media: “Vi håller budget. Du får bara ta på det jag säger.

Detta är alltså samma Bo Larsson som tidigare var snabb att dementera att delar av Liseberg skulle rivas och flyttade Västlänkens sträckning för att slippa detta, men som inte informerade allmänheten alls när man i senare planer ändå konstaterade att Liseberg skulle drabbas av vissa rivningar av kulturhistoriska byggnader. Nu ber han oss igen att vi ska lita på hans ord, utan att presentera några fakta som stöder detta.

Historien utvecklades i morse mot något som påminner om en såpopera när Trafikverkets informationsansvarige Åke Wessman går ut till GT och bara förvärrar Trafikverkets renommé när GT frågar honom:

“Men varför säger då Håkan Wennerström att det går bra att få kalkylerna?

– Håkan har inte sagt ja till det. Det har han inget inflytande över. Det är en missuppfattning. Han har inte lovat det, utan han har hänvisat till Bo Larsson.

Vi har ju en inspelad intervju där Håkan säger att det går bra. Kände han inte till myndighetsbeslutet?

– Oja, de är väl förtrogna med vad som har hänt. Jag vill inte göra någon tolkning av det eller vad han menar. Det här är projektets kalkyl och vi har nu ett myndighetsbeslut på att det inte ska lämnas ut.

När en informationsansvarig går ut och underminerar sin egen chefs uttalanden och får honom att framstå som att han inte vet vad han talar om, då blir förvirringen total. Trots att GT alltså har en inspelning av vad Håkan Wennerström sagt, förnekar Wessman vad Wennerström har sagt.

GT har överklagat Trafikverkets beslut om att inte lämna ut kostnadskalkylen för Västlänken.

Läs GT-artiklarna här och här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Rätt intressant länk till YouTube! Det är ungefär det resultatet som kan förväntas.

    Hemligheter i en så pass stor fråga som det är frågan om väcker mer frågor än om man publicerat arbetssiffror som kan kritiseras.

  • I GP så finns det också en artikel om att regionen måste utvecklas: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2481146-regionen-maste-utvecklas-nu

    Jag kan hålla med om detta, men den skall utvecklas på ett sätt som inte lämnar delar i bakom sig och förhindra utbyggnad mot vissa riktningar. Framförallt Hisingen verkar ses som ett sekunda område utan utvecklingspotential där man verkligen undviker att i en nära framtid ge bra kollektivtrafik med hög kapacitet – d.v.s. pendeltåg. Skribenterna i artikeln verkar inte vara medvetna om behoven hos vanligt folk och de problem de ställs för i dagliga resandet – där deras utväg är bil eftersom kollektivtrafiken är ett problem – och Västlänken kommer inte att lösa deras problem.