Trafikverket räknar som det passar dem

I förrgår publicerade GP en slutreplik från Trafikverkets Håkan Wennerström angående om hur man mest korrekt beräknar Västlänkens kostnader. Tyvärr valde återigen Wennerström att inte kommentera de mångmiljardbelopp utöver bygget av själva tunnelröret som bevisat kommer att drabba skattebetalarna. Trafikverkets strategi är att förneka alla kostnader som Västlänken för med sig utöver de 20 miljarder kr (samt prisindexering, ränta m.m.) som är deras officiella siffra. Det spelar ingen roll hur väl underbyggda resonemang olika debattörer och experter för om hur stor den verkliga kostnaden för Västlänken är, Trafikverket avfärdar alla sådana beräkningar med argumentet “Det hör inte hit”. Det är ju inte svårt att förstå varför, ett valår som 2014. Om det före valet kom ut att de anslagna pengarna inte kommer att räcka vore det en katastrof för projektet Västlänkens framtid.

Vägvalets, Claes Westberg, svarar följande:

Claes Westberg, kandidat Västra Götalandsregionen

För de som bygger Västlänken är det bekvämt att bara fokusera på själva bygget och bortse från vad det kostar och vilken nytta det ger. För Trafikverket duger denna syn dock inte, eftersom de har en mycket vidare uppgift än att bara bygga. Man skall också utvärdera och föreslå olika alternativ. Det tycks den ansvarige för Trafikverket i Västsverige, Håkan Wennerström ha glömt bort.

Genomgående har Trafikverket tagit med nyttorna av tillkommande utbyggnader till Västlänken men aldrig kostnaderna. Typiskt för Trafikverket framhålls också nyttan av lånefinansieringen, men inte dess kostnader.

Det är ju bra att Trafikverket nu medger att med utbyggnaden av järnvägsknuten Olskroken löser man en stor del av dagens problem och Västlänken bidrar bara marginellt till ytterligare nyttor.

Vilket fantastiskt år 2009 måste ha varit! Då kunde man exakt räkna ut vad det kostade att bygga en tunnel om tio år, som man då bara hade vaga aningar om hur den skulle se ut. I år kan Trafikverket inte ens veta vilken prisutveckling det har varit från 2009 fram till idag, utan håller fast vid 2009 års siffror, trots att ”Priset på stora infrastrukturprojekt omräknas regelbundet…” Är det var tionde år som man omräknar? ”Ingen kan dock förutse att vad som händer…” men ”Idag tyder allt på att projekt Västlänken håller sig inom givna ramar”.  Var är logiken?

Faktum kvarstår att bara projektet Västlänken kommer att kosta över 50 miljarder kronor, med ränta och allt,  när det är färdigt, för att 35 000 resenärer skall få lite mindre gångtid, men dock längre restid. Bilåkandet beräknas därmed minska med 1,5%, men kommer sannolikt att öka på grund av regionförstoring.  Av de andra projekten i Västsvenska paketet är Hisingsbron en ren kommunal angelägenhet och ersätter bara en befintlig bro, utan tillkommande nytta och Marieholmstunneln var redan planerad av Vägverket före paketets tillkomst och är en ren statlig angelägenhet. Till detta kommer att trängselskatten är en orättvis och ineffektiv skatt som slår godtyckligt beroende på vara du bor och arbetar.

Folket kommer dock att bestämma i september, som blir sista chansen att kunna påverka i denna fråga.

Claes Westberg
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Politiker och tjänstemän har helt enkelt fastnat i detta otrolig dumma projekt som nuvarnande förslag till utformning av Västlänken är. De vägrar lyssna till argument för alternativa lösningar och det tycker jag är mycket oroväckande! Att trängselskatten är orättvis och till och med går mot statens direktiv för hur trängselskatt ska utformas är ett faktum, men jag fortsätter gärna betala den om pengarna går till något bra! Nu gråter jag för hur mina skattepengar används! 🙁

 • Även om riksrevisionen varit inblandad innan skulle det nog vara bra med en ny runda hos dem, men risken finns att ingen vågar knysta nu innan valet eftersom det skulle kunna påverka valutgången!

 • Rimligen måste det finnas politiker i de andra partierna som innerst inne börjat förstå att Västlänken är ett dåligt alternativ. Men här gäller väl partipiskan! Skulle politikern knysta om detta så är hen väl borta från valsedeln och blir utfryst.

 • I Kiruna så var politikerna på ytan överens om åt vilket håll centrum skulle flyttas, men senare gjorde Kirunapartiet en kupp i kommunfullmäktige och lanserade ett motförslag som i efterhand har visat sig vara mycket bättre. Jag hoppas på något liknande i Göteborg…
  …det som gjorde motförslaget bättre var att det var bättre anpassat för utbyggnad av staden och gav en bättre infrastruktur på sikt…

 • En projektkostnad på 50 miljarder är bara gripen ur luften. Jag förmodar att ni har använt ett för högt järnvägsindex. I år har det utvecklats svagt negativt och prognosen för de kommande åren är att de håller sig runt 0%.

  • Det stämmer, jag har räknat med ett järnvägskostnadsindex på 5% och lagt till kostnader för tilläggsprojekt som krävs för att Västlänken skall kunna fungera över huvud taget. Till det kommer finansierings och uppbördskostnader, plus kostnader för stationsbeyggnader ovan mark och okända kostnader för ledningsomläggning och “kostnader” för störningar i trafik och miljö under byggnadstiden. När man lägger ihop allt detta blir det runt 50 miljarder kronor. Om järnvägskostnadsindex förblir noll procent fram till 2028 sjunker kostnaden till 30 miljarder, men det är väl ingen som tror på det? Om det skulle vara sant att indexet hamnar på noll %, skulle det bli allt billigare att bygga järnväg och då finns det ju ingen anledning att skynda på utbyggnaderna av järnvägen utan vänta på att det skall bli gratis.

   Med vänlig hälsning

   Claes

 • Jag tycker faktiskt det verkar som att båda sidor räknar som det själv passar. Trafikverket räknar på ett sätt så de ska kunna mäta sin kostnadsutveckling och VV räknar på ett sånt sätt att man ska få så höga tal som möjligt. Båda sidor har nog sina skäl men då Trafikverket har pysslat med sitt uppdrag under många decennier så får man faktiskt säga att de har högre trovärdighet i sammanhanget.

  • Johan: Trafikverket är en myndighet, till skillnad från Vägvalet, och har därmed ett ansvar och skyldighet att tillhandahålla korrekt och saklig information. Att inte överdriva positiva saker till exempel. De borde t.ex. hålla sig för goda för att redovisa förskönade siffror för att påvisa större nytta av sina projekt.

   Det blir lite konstigt, som du gör, att konstatera att båda sidorna ägnar sig åt att försköna verkligheten efter sina egna ståndpunkter och därefter direkt konstatera att Trafikverket är mest trovärdiga i sina försköningar. Kom gärna med konstruktiv kritik mot Vägvalets beräkningar, Vad skulle t.ex. vara fel i Claes Westbergs beräkningar? Räntor, administrativa kostnader, indexuppräkning, byggnader ovan gjord (som tillkommer) är inte speciellt svåra att räkna ut, eller hur?

  • Jonas: Det beror väl på räntekostnad jämfört med hur lönsam investeringen är? Och som bekant har inte Västlänken de bästa lönsamhetssiffrorna ens innan man börja räkna med räntorna.

   Och även lån ska betalas av någon, någon gång, eller hur?