Trängselskatt försenas för utländska fordon

I dagen GP kan vi läsa om att eventuell trängselskatt för utlandsregistrerade fordon försenas med ett halvår – minst, kan man förmoda. Tidigast vid halvårsskiftet 2014 kan de bli aktuellt, säger man nu. Är det någon som är förvånad? Det räcker liksom inte att tycka att utlänningar ska betala av rättviseskäl, då hade vi med säkerhet redan infört det.

Att det inte är så lätt att införa beskattning av personer/företag som inte är skrivna i Sverige, som vissa debattörer och journalister tycks tro, borde leda till ett uppvaknande – fast det kanske krävs några “förseningar” ytterligare innan det sker?

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Räknar man med smitvägarna så har trafiken “in till” Göteborg ökat under rusningstrafik…
  …det är Göteborgarna som står för trafikminskningen.

  Totalt sett är trafiken bara ned 10% i maj.

  Någon succé kan man ju inte påstå att den blev i alla fall.

  Intressant också att notera att Tingstadstunneln bara har -5% under rusningen, -7% under betaltid och -6% under dygnet. Däremot så ligger Älvsborgsbron på -14% under morgonrusningen. Detta visar ännu tydligare att det i princip enbart är Göteborgarna som lämnar bilen hemma.

  Man har också slutat att rapportera om beläggningen på expressbussarna. Inte så konstigt då den visade att bussatsningen bara var lyckad på några linjer…

 • pacman, var hittar du alla siffror och vem rapporterar dem?
  väldigt intressant nämligen, inte konstigt att man inte läser något officiellt om detta.

  //

 • Siffrorna finns här:
  http://www.trafikverket.se/Privat/I-ditt-lan/Vastra-gotaland/Vastsvenska-paketet/Utvarderingar-och-matningar—Vastsvenska-paketet/

  Den första länken innehåller trafiksiffror för ett antal viktiga vägar.

  Baserat på siffrorna gör jag sedan lite egna överslag baserat på hur trafiken ökat på smitvägarna:
  – Jordfallsbron (ökningar på denna borde innebära mindre trafik på E6N),
  – Landvettervägen (innebär mindre trafik på E20/E6 genom GBG och mer på RV40)
  – Söderleden (borde innebära mindre trafik på E6S).

  Summerar man ökningarna på smitvägarna ovan med trafiken på infarterna till Göteborg så får man att trafiken mot Göteborg (men inte nödvändigtvis genom GBG) har ökat med 4% under morgonrusningen – detta trots Trängselskatten!

  Jag jämför även trafikförändringarna över dygnet:
  – Landvettervägen har bara trafikförändringar under betaltid, dvs det beror på Trängselskatten
  – E6N har (ungefär) lika stora trafikminskningar oavsett tid på dygnet, dvs de borde inte bero på trängselskatten (utan på att ombyggnationen av E45 var klar den 14:e november 2012).

  Osv…

  Det går att läsa ut mycket ur några få siffror…

  • NH: Det är regionrådet Johnny Magnusson (M) som inte inte förnekar sig. Det ska mycket till för att en moderat ska propagera för höjda skatter, men här är tydligen det inget problem att glömma argumenten mot att höja skatter.