Trängselskatt ska variera över dagen – GP 2010-02-09

I G-P kan man idag läsa att man nu utreder differentierade avgifter över dagen vilket innebär att det kanske t.o.m. inte blir 10 kr som det diskuterats tidigare. Det diskuteras även förslag om att om man kör igenom betalzonerna inom t.ex. 30 minuter så ska ingen avgift utgå. Det finns några saker som är anmärkningsvärda i artikeln.

Förslagen ska med i beslutet om den grundlagsändring som behövs för att Göteborg skall kunna bestämma placeringen av betalstationerna samt nivån på skatten eller avgiften.

Att flytta rätten om var placering av betalstationerna samt nivån på skatten eller avgiften innebär att kommunen mer eller mindre kan göra vad den vill när betalstationerna kommer på plats. Detta är en kraftig varningssignal som man bör beakta då vi med stor sannolikhet kan räkna med höjningar framöver. För övrigt råder stora tveksamheter om det är en skatt eller avgift.

Politikerna är inte riktigt överens om vilka sakfrågor som ska diskuteras. Moderaterna menar på att man måste se över trafikutformingen på Hisingen och om man ska ha avgifter på Älvsborgsbron medan socialdemokraterna säger att man måste utreda smitvägarna.

Ingen av politikerna i dom större partierna kommenterar folkets vilja att lägga ned förslaget.

Theo Papaioannou

Lägg till en kommentar