Trängselskatt slöseri med skattepengar

På GP debatt skriver idag den före detta auktoriserade revisorn Pär Sundaeus om trängselskattens oerhört höga kostnader. Han skriver bland annat:

Göteborgs kommun har beslutat att 12 av de 15 miljarderna skall finansieras av en trängselskatt som beräknas kosta cirka 5,7 miljarder kronor att administrera under 25 år. Detta innebär att medborgarna i väst måste betala 17,7 miljarder kronor i trängselskatt för att finansiera den tänkta infrastruktursatsningen på 12 miljarder.

För att få begrepp om storleken 5,7 miljarder så motsvarar beloppet årslönen inklusive sociala avgifter för cirka 17 000 undersköterskor.

Och vidare:

Jag undrar hur resonemangen har förts mellan partierna eftersom det enligt min uppfattning är dålig hushållning med skattebetalarnas pengar att installera ett finansieringssystem som innebär en ökad skattebelastning på 5,7 miljarder kronor när man utan administrativ merkostnad kan uppnå samma skatteintäkt via det gängse skattuppbördssystemet (kommunal-landstingsskatt).

Detta är frågor som vi redan ställt i olika sammanhang. Men hittills har Hulthén & Hallberg tigit av förklarliga skäl. När ska de börja ta människorna som drabbas av höjd skatt på allvar?

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar