Trängselskattemiljoner når inte staden – DN

I DN kunde man i lördags läsa att trängselskattemiljonerna inte når Stockholm över huvudtaget.

Anna Wesäll, ansvarig för trafik och regionfrågor på Stockholms handelskammare, säger:

“Vi varnade för detta i samband med folkomröstningen. Skattesystemet är sådant att det aldrig finns garantier för att pengarna hamnar på ett visst ställe.”

Precis samma sak har Vägvalet poängterat gång på gång. Nu visar sig verkligheten sådan i Stockholm som haft trängselskattesystemet i drift ett tag. Pengarna lämnas inte tillbaka till regionen eller kommunen utan behålls av regeringen. Än så länge har Stockholmsregionen inte fått särskilt mycket pengar tillbaka. Enligt regeringens egen redovisning har 673 miljoner hamnat på finansdepartementet utan att betals ut till regionen.

Vidare säger Anna Wesäll att:

“Närinsglivet numer ser en nytta med trängselskatter som en metod att få pengar till de gigantiska investeringar som behövs för att Stockholm ska få en fungerande trafikapparat med mer spår och mer vägar.”

Detta är också något Vägvalet påpekat. Västsvenska Industri och Handelskammaren har högflygande tankar om att skapa vansinniga projekt i regionen som ska gynna näringslivet på medborgarnas bekostnad.

Det är dags att debatten vaknar till liv då många frågetecken uppstår och påhittade förklaringar kring införandet av trängselskatt i Göteborg florerar högt och lågt. De andra partierna borde nu krypa fram och diskutera dessa frågor på allvar och förklara för medborgarna vad trängselskatten innebär istället för att gömma sig.

Läs hela artikeln i DN här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Vi är övertygade om att det behövs rejäla satsningar på infrastrukturen i Västsverige för att regionen ska utvecklas. Vi är ocskå övertygade om att regional medfinansiering är nödvändig för att det ska bli några stora satsningar.
  Vi beklagar att Vägvalet väljer att ställa medborgarna och näringslivet mot varandra. Näringslivet och medborgarna är beroende av varandra för att vi ska skapa gemensam välfärd.
  Stefan Gustavsson, Västsvenska Industri- och Handelskammaren

 • Stefan: Välkommen till debatten!

  Att det behövs satsningar är vi nog överens om. Men vilka satsningar? Att lägga nästan alla ägg i korgen Västlänken gör tyvärr att det inte blir så mycket över till andra behov.

  Eftersom den “regionala medfinansieringen” i grunden inte ökar statens utgifter för infrastruktur (de är i stort sett samma under kommande år) är den bara ett sätt för staten att ta betalt för något den redan fått pengar till via trafikskatt, bensinskatt m.m. Det enda den regionala medfinansieringen då möjligen åstadkommer är att prioritera Västsveriges infrastruktur på bekostnad av någon annan landsdel som då istället får mindre infrastruktur. Det är bara att beklaga att Västsvenska Industri- och Handelskammaren har gått på den här bluffen. Att ensidigt kräva – som VIoH gör – att bilisterna ska betala en gång till utan några garantier om mer pengar till infrastrukturen är tyvärr att ställa bilisterna och infrastruktur mot varandra. Men det finns inget sådant motsatsförhållande. Fler bilar = mer pengar till staten i skatt = mer utrymme för infrastruktursatsningar. Så borde det åtminstone fungera, dvs utan att man måste hitta på en ny skatt.

 • Stefan: Jag förstår inte riktigt vad du menar med att Vägvalet ställer medborgarna och näringslivet mot varandra? Vad Vägvalet frågar är varför VIoH piskar på med vansinniga projekt som det inte finns klara belägg för och alltför många frågetecken kring på medborgarnas bekostnad. Medfinansieringen visar sig hela tiden inte hålla i längden då inga pengar kommer tillbaka till kommunen och regionen. Du av någon borde veta detta då Marieholmstunneln som hade en byggstart 2010 är förskjuten till 2014 trots att medfinansieringen är s.k. klar i form av trängselskatt. Varför går inte det projektet igång? Trängselskatten är en orättvis skatt som inte gynnar göteborgarna i någon större utsträckning. Västlänken är samhällsekonomisk olönsam enligt rapporterna och trots detta vill man bygga den. Varför? Om Göteborg nu är viktig för HELA Sverige så kanske VIoH borde lobba lite mer mot staten som då kan finansiera infrastrukturen som enligt VIoH kommer att påverka hela Sveriges BNP.

  Jag anser att Vägvalet med rätta bör ifrågasätta VIoHs syn på olönsamma projekt på medborgarnas bekostnad. Malmö har fått finansiering via staten med över 70% och utan trängselskatt. Vad gör man bättre i Skåne i förhandlingarna?

 • Det står: “Västsvenska Industri och Handelskammaren har högflygande tankar om att skapa vansinniga projekt i regionen som ska gynna näringslivet på medborgarnas bekostnad.” Den formuleringen tycker vi är fel. Om en infrastrukturinvestering gynnar näringslivet så gynnar det också medborgarna och vice versa.
  Vi har inte drivit på om att västlänken ska byggas. Vi har uttryckt vårt stöd för paketet som helhet. Men vi har inte utformat paketet. Att inte Marieholmstunneln verkar gå igång 2011 tycker vi också är beklagligt, men det hade inte kommit igång tidigare utan tränsgelskatter. Vi lobbar allt vad vi kan mot regeringen. Och tittar man på åren 2007-2010 så har det satsats ovanligt stor andel av statens pengar i Västsverige jämfört med tidigare år.

  Gott nytt år
  Stefan Gustavsson, Västsvenska Industri- och Handelskammaren

 • Stefan: Du skriver “Om en infrastrukturinvestering gynnar näringslivet så gynnar det också medborgarna och vice versa.”

  Jag förstår fortfarande inte riktigt hur medborgaren gynnas av trängselskatten då den innebär en stor skattehöjning. Vid samtal med representanter från VIoH så ställde vi frågan om vem som ska investera i alla idéer som näringslivet har och fick ett ganska lumpet svar tillbaka; samhället. Vad investerar näringslivet? Medborgarnas pengar? Och jag upprepar det jag skrev tidigare “Om Göteborg nu är viktig för HELA Sverige så kanske VIoH borde lobba lite mer mot staten som då kan finansiera infrastrukturen som enligt VIoH kommer att påverka hela Sveriges BNP.”

  Vidare undrar jag hur VIoH resonerar som representerar näringslivet. En av våra största industrier i Göteborg är Volvo, som tillverkar bilar. Ska vi inte gynna denna branschen som skapar jobb till göteborgarna? Är det inte bättre att skapa miljöalternativ som folk är villiga att köpa? Bidrar inte det till välfärden? Trängselskattediskussionen i Göteborg är paradoxal då vi ena sidan ska sluta åka bil för miljöns skull å andra sidan ska medfinansiera infrastruktursatsningarna. Om vi slutar åka bil kommer inga pengar in men om vi inte slutar åka bil så blir miljön sämre.

  I och med att VIoH stödjer infrastrukturpaketet som helhet så stödjer ni också Västlänken som är samhällsekonomisk olönsam. Ni stödjer trängselskatten som är den mest olönsamma skatteindrivningen vi haft i Sverige då ca 30-40% går till administrativa kostnader. På er hemsida kan man läsa följande:

  http://www.handelskammaren.net/sv/Asikter/infrastruktur/Vastsvenska-paketet/

  “Viktiga investeringar i paketet är ny älvförbindelse i form av en vägtunnel vid Marieholm, Västlänken (tågtunnel under Göteborg) och en ersättning av Göta älv bron.”

  Där står inget om att ni inte stödjer Västlänken. En vettig kritik borde vara till utredningsresursen att slopa Västlänken. I och med det minskar investeringskostnaden med 20 miljarder och trängselskatten blir inaktuell. Sedan kan man förhandla med regeringen om att bygga Marieholmstunneln och Göta Älv bron som ÄNDÅ var tänkta att byggas innan trängselskatten ens diskuterades.

  Att ställa sig på en sida och sedan påstå att man inte drivit fram det ena eller det andra och acceptera hela paketet är i mina ögon ganska förvirrande. Om ni inte är för Västlänken, varför säger ni inte det då? Är det något näringslivet vill undvika så är det onödiga investeringar.

  Vi kommer säkert att ha tillfälle att diskutera detta vidare men för stunden önskar även jag dig Gott Nytt År.

 • Jag kan inte låta bli att undra om VIoH hade varit lika positiva till infrastrukturpaketet om istället för trängselskatten, varannat företag i regionen slumpvis hade utsetts att betala motsvarande antal mljarder i höjd företagsbeskattning, samtidigt som den andra hälften företag helt hade sluppit undan samma skattehöjning?

  Det är väl inte så svårt att vara positiv när det är någon annan som får betala?

 • Stefan

  Om Västlänken som är som är den stora biten i paketet är så viktig för regionens invånare och näringsliv varför kan då inte regionens andel betalas av regionen invånare gemensamt istället för via en selektiv skatt på vissa grupper?

  Stockholmsregionen och Mälardalen finansierar gemensamt den regionala andelen av Citybanan under centrala Stockholm. Då borde Västsverige kunna följa Stockholmsregionens exempel och också finansiera den regionala andelen av Västlänken gemensamt om den är så viktig för hela regionen.