Trängselskatten föreslås höjas med 22 procent

I förrgår kunde vi läsa i GP om att Finansdepartement föreslår att trängselskatten ska höjas från 2015. Höjningen är på cirka 22% vid högtrafik. Dessutom flaggar samma departement för ytterligare höjningar, utan att i dagsläget ange hur mycket eller när.  Skälet för höjningarna påstås vara ökade byggkostnader.

Nu uppstår läget som Vägvalet hela tiden varnat för:

Trängselskatten kan i princip höjas med precis så mycket som finansministern eller regeringen önskar och precis när som helst. Saknas det pengar i stadsbudgeten vrider de bara lite på pengakranen. Ingen lokalt vald politiker har något att säga till om saken. De kan yttra sig, men inte mer än så. För väljarna är det än värre, det är absolut ingen som lyssnar. Vem accepterar i andra sammanhang att en skatt höjs godtyckligt med 22% utan att man får något för det? Tänk om dagistaxan höjdes med 22% och man skyllde på att det hade blivit dyrare att bygga daghemmen.

Vägvalet skrev igår en debattartikel om höjningen på gp.se. Där står bland annat:
Enligt de första planerna för trängselskatten skulle varje passage i Göteborg kosta 10 kronor. Nu är den redan uppe i 22 kronor i högtrafik, en höjning som får den så kallade flerpassageregeln, som innebär att bara en passage per timme betalas, i praktiken att framstå som rena bluffen. En heltidsarbetande normalbilist hamnar farligt nära 10 000 kronor om året i trängselskatt och med höjningen kommer allt fler att få betala maxtaxan på 60 kronor/dygn.

Och vad var det vi sa? Någon beskattning av utländska fordon är inte i sikte. I stället ska den svenska transportnäringen straffbeskattas ytterligare och den utländska gynnas. Sannolikt ett unikt skattebeslut i hela EU. Hur kan en regering som säger sig stå för ökat företagande samtidigt försämra svenska företags konkurrenskraft? Det går inte ihop!

Idag vet ingen var det här ska sluta. Kan det verkligen vara rimligt att en orättvis skatt skall kunna höjas till nivåer som göra att bara folk med mycket höga inkomster har råd att äga en bil? Finns det inte någon gräns för när en sådan skatt blir kontraproduktiv och andra negativa effekter tar överhanden. Det verkar inte så.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Är det verkligen hela sanningen? ~23% för en 6-års period. Låter lite mycket i mina öron. ~10% hade väl varit mer rimligt. Men jag får dock erkänna att jag verkligen inte är insatt.

  Nu är ju det inte det som är det väsentliga utan det faktum att det här med prissättningen är ngt som ligger utanför folks fattningsförmåga. Vad kommer man få betala om tio år? Finns det några garantier för någonting gällande priset? Prissättningen är styrmedlet och i första hand skall pengarna in för projekten. Vad händer om projekten blir för dyra (vilket större projekt blir inte det?)? Vad händer om inte tillräckligt med pengar kommer in?

 • Och ytterligare en sak. Vet man om de första nivåerna har ngn bäring? Man kan ju höfta till med ngt och sedan införa en höjning och ange inflation som ett skäl om man inser att en första kalkyl inte håller. Och varför görs det inte i så fall direkt? Det är ju lite som att lägga ett lockpris.

  Vad händer förresten om det mot förmodan blir ett överskott? Vad görs då? Sänks priserna? Eller motarbetar man andrahandsskälet miljön då?

 • Alex: Du har helt rätt, höjningen motsvarar på intet sätt av inflationens utveckling, som Hansson felaktigt påstår. Tyvärr har signaturen Hansson en förmåga att hitta på saker som passar hans syften (vilka de nu är, det har han inte lyckats förmedla trots uppmaningar från oss). Han blandar också lätt ihop faktauppgifter och gör sin egen lilla speciella tolkning av materialet. För de som förespråkar trängselskatt är Hansson sätt att argumentera en hämsko snarare än en hjälp.

  Jag såg uppgiften att inflationen under 2009 och 2010 sammantaget var cirka 1%. Så även om inflationen kryper uppåt en aning under kommande år är en höjning med 22% alldeles för stor för att bortförklaras som “inflation”.

  Att sedan Trafikverkets utgifter för olika infrastrukturprojekt ökar mer än inflationen är en helt annan sak! Detta kan en normal inkomsttagare inte kompensera sig för och skulle dessa utgiftsökningar läggas på trängselskatten är det naturligtvis fråga om en skattehöjning i reellt värde. Alla andra påståenden är rent nonsens.

  Men det är bra frågor du ställer, Alex. Tyvärr finns det inga bra svar på dem i dagsläget. Systemet med trängselskatt innebär att Regering och Riksdag har full möjlighet att göra precis vad de vill med den. Några sänkningar ska vi dock inte räkna med. I Stockholm flaggades det redan i fjol om att trängselskatten skulle på sikt höja till 150 kronor!

 • Trafikverkets ord och siffror.

  Citat från den postade länken:
  “Ändrade avgifter

  Från den 1 januari 2013 är avgiftsnivåerna är 0, 8, 13 och 18 kronor. Eftersom lagen anger nivån på trängselskatt i 2009 års värde, föreslår Finansdepartementet en ny nivå som anpassas till den allmänna prisutvecklingen. Det skulle innebära att trängselskatten från och med den 1 januari 2015 blir 0, 9, 16 eller 22 kronor per passage beroende på tidpunkt. “

 • Jo, det bli 22% den om man räknar med 3% per år. Ren matematik, inget konstigt. Ni kan räkna själva. Nu har ju inflationen varit lägre än så de två första åren men det kompenseras med att inflationen med säkerhet blir högre än dessa ohistoriskt låga siffror samt att avgiften avrundas till hela kronor. Ser man exempelvis på den lägsta avgiften så har den faktiskt bara höjts med 12%. Det kommer fler justeringar. Hur ofta beror på den faktiska inflationen. ALLA framtida höjningar utgår från 2009 års prisläge som Trafikverket skriver.

  Alex:
  Avgifterna valdes efter beräkningar inom ramen för den utredning som ligger till grund för beslutet. Därefter låstes det till 2009 års penningvärde och indexreglerades. Du kan läsa mer på Trafikverkets hemsida.

 • Så här absurda blir alltid diskussioner med signaturen Hansson. Läsa innantill och ta till sig faktauppgifter är inte hans starka sida. Heller.

  “Ni kan räkna själva.” Just det, det kan vi (till skillnad från dig) och det är också det vi gör och de siffror du nämner är inte korrekta. Jag hoppas innerligt att du inte är en av de ansvariga på Trafikverket, för då är hela systemets ekonomi riktigt, riktigt illa ute. Men å andra sidan skulle det förklara ett och annat…

  “Jo, det bli 22% den om man räknar med 3% per år. Ren matematik, inget konstigt. ”

  Ja, men herregud, man kan väl inte räkna med 3% per år om inflationen inte är 3% per år? Hur är du funtad egentligen?

  “Ser man exempelvis på den lägsta avgiften så har den faktiskt bara höjts med 12%.”
  Tror du vi är dumma i huvudet? De allra flesta utdebiteringar för trängselskatten blir på 18:- eller 13:- (innan höjningen). Då spelar det förstås mindre roll för systemets totala höjning att den lägre avgiften höjs med mindre procentenheter. Antalet sådana passager är bara en mindre del av det stora flertalet. Det kanske påverkar den totala höjningen en procent nedåt, så att den verkliga höjningen av trängselskatten stannar på 21%? För de allra flesta som måste åka när det är som dyrast är detta dock en klen tröst.

  Jag känner att jag måste förklara detta på ännu ett sätt, eftersom du sannolikt inte kommer att förstå ovanstående resonemang: Om mjölkpriset höjs med 10% drabbar det en barnfamilj mycket hårdare än om priset på saffran går upp med 5%. Varför? Saffran köper man kanske bara en gång per år och i små mängder. Familjens årskostnad för saffran kanske går upp från 50:- till 52:50, medan mjölkkostnaden stiger från 10 000:- till 11.000. Den procentuella höjningen av mjölk var visserligen dubbelt så hög som på saffran, men den drabbar familjens ekonomi med 997:50 mer än kostnadsökningen på saffran = 400%.

  “Nu har ju inflationen varit lägre än så de två första åren men det kompenseras med att inflationen med säkerhet blir högre än dessa ohistoriskt låga siffror”
  Som jag skrev i förra kommentaren kommer säkert inflationen att krypa uppåt en smula jämfört med 2009 & 2010. Men du har helt fel om menar att 3% skulle vara någon slags riktvärde för inflationen under detta sekel. Citerar Wikipedia:
  2000: 1,0 %
  2001: 2,4 %
  2002: 2,2 %
  2003: 1,9 %
  2004: 0,4 %
  2005: 0,5 %
  2006: 1,4 %
  2007: 2,2 %
  2008: 3,4 %
  2009: -0,3 %
  2010: 1,3 %

  Som alla kan utläsa av ovanstående tabell är det bara ett år som inflationen överstiger 3% (2008). Övriga år är inflationen lägre än 3% eller till och med betydligt lägre än 3%. Det är alltså ur historisk synpunkt helt felaktigt att räkna med att inflationen framöver ska bli 3% per år. Ja, egentligen menar “Hansson” att den ska bli ännu högre under 2011-2015 för att kompensera för 2009 och 2010 års rekordlåga siffror.

  “Det kommer fler justeringar.”
  Antagligen det enda vi är överens om. Alla justeringar kommer dock att bli uppåt.

  “Hur ofta beror på den faktiska inflationen.”
  Nej, enligt Trafikverket och dig själv är det Trafikverkets kostnadsökningar som ligger till grund för höjningen av trängselskatten. Detta är inte samma som inflationen. När man beräknar inflationen gör man det med många fler varor och tjänster än Trafikverkets kostnader.

  “Avgifterna valdes efter beräkningar inom ramen för den utredning som ligger till grund för beslutet.”
  Och eftersom de nu vill höja mer än inflationen var dessa beräkningar felaktiga från början. Ännu ett exempel på att dina kära experter/myndigheter kan göra fel. Något som enligt dig inte kan hända, men ändå gör det. Gång på gång.

  Ska du fortsätta sprida lögner får du göra det någon annanstans. Här genomskådar vi dem direkt.

 • Att vägvalet inte ens klarar av att läsa två(2) meningar och förstå dem är inget mindre än ett grundskott på deras trovärdighet.
  Att inte kunna förstå vad inflation innebär.
  Att inte kunna förstå vad det innebär när prisnivåer sätts till visst år.
  Att priset alltid kommer att justeras uppåt, så länge vi har inflation. Får vi deflation (gud förbjude) så sjunker priset, givetvis.

  Återigen, Trafikverkets ord och siffror.

  Citat från den postade länken:
  Ӏndrade avgifter

  Från den 1 januari 2013 är avgiftsnivåerna är 0, 8, 13 och 18 kronor. Eftersom lagen anger nivån på trängselskatt i 2009 års värde, föreslår Finansdepartementet en ny nivå som anpassas till den allmänna prisutvecklingen. Det skulle innebära att trängselskatten från och med den 1 januari 2015 blir 0, 9, 16 eller 22 kronor per passage beroende på tidpunkt. ”

  Eftersom Vägvalet inte ens klarade att förstå dessa två(2) meningar, hur kan då NÅGON tro att de skulle kunna förstå de hundratals med sidor av text som är skrivna om det Västsvenska infrastrukturpaketet?

 • Du baserar alltså hela din argumentation på följande mening: “föreslår Finansdepartementet en ny nivå som anpassas till den allmänna prisutvecklingen“! Häpnadsväckande naivt!

  Jag har nu flera gånger visat att den “allmänna prisutvecklingen”, dvs det vi vanligtvis kallas inflationstakt, inte stämmer med ovanstående mening. Finansdepartementet har alltså fel (efter vad vi vet/kan förutse just idag, vad som händer fram till 2015 vet ingen med säkerhet) när de påstår att 22 procents höjning från 2009 års nivå skulle krävas till 2015 och att detta skulle motsvara “den allmänna prisutvecklingen”.

  Både GT:s ledare och Leif Blomqvist (S) har reagerat precis som alla andra normalfuntade människor:
  http://gt.expressen.se/ledare/sax/1.2355242/karl-henrik-sax-tull-lindrar-koer
  Citat: “Regionrådet Leif Blomqvist (S) med ansvarsområdet trafik, blev den första som protesterade.
  Att höja fyra kronor är betydligt mer än allmänna kostnadsökningen och inflationen beräknas bli, menar han.”

  Du har inte förstått ett enda ord, ett enda jota av det jag skrivit. Jag tvivlar på att du ens har läst det. Jag har tydligt angett källor för mina påståenden med exempel på varför det du hänvisar till inte stämmer. Men det är tydligen ändå så apart för dig att en myndighet kan ha fel att du inte ens kan kan tänka tanken. Än mindre tänka själv.

  Du bemöter inte någon faktauppgift som jag presenterar, utan hänvisar bara tillbaka till Finansdepartementets uppgift som en oomkullrunkelig sanning, som varken kan eller får ifrågasättas.

  Hansson: “Eftersom Vägvalet inte ens klarade att förstå dessa två(2) meningar, hur kan då NÅGON tro att de skulle kunna förstå de hundratals med sidor av text som är skrivna om det Västsvenska infrastrukturpaketet?

  Eftersom “Hansson” inte ens klarade att förstå o-omtvisteliga faktauppgifter och läsa statistik och följa ett enkelt resonemang om hur inflationstakten beräknas, hur kan då NÅGON tro att han skulle kunna förstå de hundratals med sidor av text som är skrivna om det Västsvenska infrastrukturpaketet? Och det har han bevisligen inte heller gjort.

  Nu säger jag som Theo sagt länge, presentera dig, vem du är och vad står för, annars är debatten slut.

  Kom med källor (inte bara citat som påstår saker) om du vill kunna bevisa att inflationstakten är 3% om året fram till 2015!

 • Hansson, dom två meningarna som du hänvisar till är lätta att förstå. Jag tror nog att Vägvalet förstår innebörden av dom.

  Det jag och Vägvalet gör, till skillnad från dig, är att vi granskar alla uppgifter med kritiska ögon. Håkan har med sitt räkneexempel genomskådat bluffen. Höjningen av trängselskatten kan inte enbart motiveras med inflationen.

  Fast du kanske har källor som visar på att det är helt rimligt att räkna med 3% inflation i snitt? Hänvisa gärna till dom i din argumentation!

 • Hansson: Du får tolka strecket i debatten hur du vill. Det gör du ju i alla andra sammanhang också.
  Presentera dig, vem du är och vad står för, annars är debatten slut. Vi kör med öppna kort, du vet vilka vi är, men vi har ingen aning om vem du är.

 • Det är ju uppenbart för alla som följt debatten om trängselskatt på gp att sign Hansson inte har alla hästar hemma. Han blir mer och mer förvirrad i sin argumentation och verkar dessutom tro att han sitter inne med korrekta svar på allt. Ingen idé att bry sig i hans svada.
  Tragiskt för honom.