Trängselskatten ökar med två miljarder

Göteborgs-Posten skriver idag att Vägverket nu ändrat sig och vill att trängselskatten skall vara 18 kronor per tullstation under högtrafik.

Tidigare har vi fått buden 10 kronor, det höll bara i en dryg vecka. Sedan ändrades den till 20 kronor. Och nu har den ändrats igen till 18:-. Vi kommer nog att få fler ändringar av trängselskatten löpande fram till 2013. Ingen lär bli så mycket klokare vare sig skatten fastställs till 10, 20 eller 30 kronor.

Vi vill minska köerna och trängelsen mer än vad vi klarar med en skatt på 10 kronor hela dagen, säger Per Bergström Jonsson på Vägverket i GP-artikeln.

Dessutom vill Vägverket nu att trängselskatten skall börja gälla redan från klockan 06.00 på morgon (mot 06.30 tidigare)!  Den som kan berätta var någonstans det förekommer någon trängsel i Göteborgstrafiken mellan 06.00 och 06.30 på morgonen kommer att vinna ett fint pris sponsrat av nätverket Nej till trängselskatt i Göteborg. Alla får delta, även om man heter Per Bergström Jonsson.

Genom denna höjning beräknas den totala uttaget av trängselskatt öka med två miljarder under en period av 25 år.

Vi efterlyser fortfarande ett svar från alla inblandade parter, inte minst Per Bergström Jonsson på Vägverket, om hur man egentligen definierar trängsel? Är det trängsel på Älvsborgsbron kl. 09.00 och på Göta Älvbron kl. 15.00? Och varför ska man betala trängselskatt när man åker ut ur betalzonen och därmed de facto minskar trängseln?

Läs hela artikeln här.

Håkan Andersson

för Nej till trängselskatt i Göteborg

Lägg till en kommentar

 • Det finns så mkt brister med det här förslaget så man bara häpnar. Hur kan det vara tillåtet att använda politikens makt på det här sättet? Trängsel kl 6.00…i Göteborg?! Det är verkligen magstarkt att slå på de som åker till sitt jobb och redan betalar en rad olika skatter till samhället.

  Fortsätt med erat engagemang! Tyvärr behövs det.

 • Vill man veta mer om Vägverkets senaste förslag kan man läsa rapporten på Vägverkets webbsida.

  http://www.vv.se/trangselskattgbg under Dokument, Förslag till Tidsdifferentierat trängselskattesystem… (länken näst längst ner i nuläget).

  Där går bla att läsa att man tar ut avgift tidigare i Göteborg än i Stockholm pga att flödestoppen ligger tidigare i Göteborg än i Stockholm. Högsta avgift tas ut kl 07:00 – 08:00 och då är det nog lämpligt att ta ut första avgift en timme tidigare, dvs. 06:00 för att få en successiv uppgång.

  Att det måste vara trängsel för att ta ut skatt är inget krav. Hade så varit fallet hade man exempelvis inte tagit ut avgift mitt på dagen. Ett av huvudsyftena med trängselskatten är ju att delfinansiera projekten som ingår i det Västsvenska Infrastrukturpaketet och då finns det krav på vilka intäkter trängselskatten ska generera.

 • Tack för att ni driver den här frågan!
  Dessvärre tror jag att det blir som vanligt – förslaget drivs igenom – givetvis med argument att satsningar skall ske på kollektivtrafik och vägslösningar. Myndigheter och politiker är väl medvetna om att vi medborgare i vår vardag tvingas att köta bil till och från – samhället har byggts upp kring bilen – det är svårt eller omöjligt att försörja sig nära hemmet och pendling till och från arbetsplatsen är vardag för många.

  Man vräker med andra ord över såväl ansvar som kostnader på den lilla människan.

  Och vare sig är vana vid att protestera och orkar för den delen inte heller…

  Sak samma med den bedrövliga tillgången på parkeringsplatser och kostnaden för parkeringar – även här har man, från ploitikers sida, långsamt minkat tillgången på parkeringar i stan med ökade kostnader som följd.

  Hoppas att fler än jag fått nog av denna lek med skattepengar, politisk oärlighet och förakt för medborgarna!

  Marie

 • Hej Morbror!! Hörde dig i radio via nätet nyligen. Tycker att du och din partikompis sade mycket vettigt. Även om jag inte är principiellt emot trängselskatter så håller jag med er om att reglerna så som de föreslås nu inte är särskillt vettiga. Särskillt att bilister som kör på miljövänligt bränsle så som el, biogas eller etanol inte får rabatt samt att det inte finns någon genomfartsled genom Götet som är avgiftsbefriad för till exempel pendlare som bor i Kungälv men jobbar i Kungsbacka, på samma sätt som Essingeleden i Stockholm är avgiftsbefriad.
  Fortsätt kämpa för det hela morbror
  MVH John