Trendworkshop med Trafiknämnden

Efter trafiknämndens sammanträde den 2 maj var nämnden inbjuden till att delta på en s.k. Trendworkshop. Vi skulle enligt föredragshållaren skapa ett framtidsscenario för trafiksystemet i Göteborg. Som riktmärke sattes år 2050. För att kunna blicka framåt måste vi titta på historien. Därför skulle vi gå tillbaka i tiden. Förslagsvis blev det 38 år, lika många år som det var framåt, och då hamnade vi runt 1974. Vad hände då? Alla fick då komma på olika händelser. Tingstadstunneln, Älvsborgsbron, Norrleden osv.

Jag påpekade att Angeredsbron, Gårdsten, förorterna hade byggts. Ja, sa någon, då skulle Göteborg bli 1 miljon invånare. Just det! Men sen föll man tillbaka i att Göteborg fram till 2050 öka till 1,5 miljoner. Det är ganska uppseendeväckande hur alla ligger i trans om regionförstoring.

I slutet på 60-talet hade man liknande högflygande tankar om Göteborg. Man skulle gå från ca 350 000 till 800 000 fram till 1970-talet. Förorter som Angered, Hjällbo, Hammarkullen m.fl. växte fram där alla nya arbetare skulle bo. Angeredsbron byggdes för att länka samman Hisingen med Angered så att arbetarna skulle ta sig till jobben på andra sidan älven. Idag vet vi ju att det inte riktigt blev så och invånarantalet i Göteborg är 550 000 i tätort. I Storgöteborg är vi 930 000 som på sikt ska bli 1 500 000 enligt planerna för regionförstoring.

Invånarantalen nedan avser Göteborgs kommun eller dess föregångare staden Göteborg:

Varvskrisen var något som också togs upp. Ja, sa någon, det var tur att vi hade Volvo och SKF som dämpade den krisen.

Jag tror tyvärr att Göteborg fastnat i visionerna.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Vad är det för “lekstuga” de håller på med i trafiknämnden? Inte heller verkar de kunna sig historia tillräckligt väl..
    nej, betyget blir IG !!

  • Tyvärr är det nog så att nu har vi snart inte Volvo o SKF kvar. Kulan är nedlagt, en del av produktionen har utlokaliserats till låglöneländer.
    VolvoCars kommer bygga tre bilfabriker i Kina, och Belgien är producent land no 1 för PV, och belgiska staten gick in och stöttade VolvoCars under sin besvärliga tid. Det kommer naturligtvis inte VolvoCars glömma, så skall det satsas, så blir det nog i Belgien.
    AB Volvo är en global spelare, men en mkt kompetent fabrik i Göteborg, men också sårbar. Om ex. PV drar ner på volymerna, och SAAB försvinner helt, ja då blir det ännu dyrare att producera i GBG, och då kan man komma att titta efter andra siter att producera på.

    Alltså, det vi gör för företagen i dag, kommer att påverka i allra högsta grad 2050. Alla kan inte dela ut Metro….