Trots kommunens propaganda: Majoritet mot Västlänken

Idag kan vi i GP läsa den glädjande nyheten att en majoritet av göteborgarna är emot Västlänken. Det är SOM-institutet som sedan 2006 (innan Västlänken ens var beslutad) mätt invånarnas inställning till världens sämsta infrastrukturprojekt. Då – alltså när nästan ingen visste vad Västlänken var för något och vad den skulle komma att kosta – fanns det en klar övervikt för de som tyckte att projektet verkade bra. Det finns förmodligen en automatisk positivism hos folk som ovetande får frågor av typen: Tycker du att mer infrastruktur är bra?

Men ju närmare byggstart vi kommer, desto fler människor blir insatta i frågan och då förstår de plötsligt vad Västlänken handlar om – samt vad den riskerar att kosta. Det finns dock en grupp människor som inte påverkas på detta sätt och det är de fåtal politiker som i vått och torrt står bakom beslutet som deras respektive partitoppar en gång i tiden varit delaktiga i mot bättre vetande. Det är dessa personer som sitter på den reella makten (det har vi lärt oss av folkomröstningen om trängselskatt) och där spelar det (också som i frågan om trängselskatten) ingen roll hur mycket nya fakta som kommer fram under resans gång. Det de en gång har beslutat gäller, förmågan att ändra sig är så nära noll man kan komma.

Nå, vad beror då denna svängning av opinionen i frågan Västlänken på? Johan Nyhus (S) har som vanligt sin egen version av sanningen. Enligt Nyhus beror det på att “det pågår en motkampanj. Det påverkar” och han fortsätter “Det är många som snackat ned projektet och kommit med ren skrämselpropaganda. Och vi som är positiva har inte alla svar än.”

Man tar sig för pannan! I Göteborgs stad pågår det året runt skattefinansierad propaganda för Västlänken, enligt uppgift kostar den 2 miljoner kronor i veckan! Och dessutom har (eller ska) man anställa fyra ytterligare kommunikatörer för att sjunga Västlänkens lov. Den naturliga frågan för GP:s reporter Arne Larsson att ställa till Johan Nyhus vore då varför en Facebookgrupp med drygt 4 000 medlemmar lyckas få så mycket större genomslag i opinionen än kommunens egen “information” som syns på gator och torg, annonser i tidningar och tillrättalagda “artiklar” i kommunens egna broschyrer och tidningar som skickas ut till alla hushåll? Men den följdfrågan slipper Nyhus besvara.

Istället plockar Nyhus som brukligt fram något som bara “dyker upp i huvudet” på honom, i detta fall: Kritisera de som är kritiskt inställda, de lurar resten av befolkningen.

Det naturliga hade (i normalfallet) att vara en gnutta självkritisk och inse att den propagandaapparat som Nyhus själv förfogar över har totalt misslyckats med sin uppgift. Argumenten biter inte på folk, kanske läge att lägga om strategin? Men återigen känner vi igen bristen på självkritik från debatten om trängselskatt. Nyhus & Co behöver inte tänka om, de behöver inte vara självkritiska. De sitter på den beslutande maten och struntar fullständigt vad du och jag tycker.

Så är det i Göteborg 2015.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Klockrent svar. Alla dessa miljoner, kommunikatörer, konsulter och allehanda höjdare inom näringslivet blir brädade av 4000 personer på facebook.

 • På hösten 1989 försvann en hel utvecklad stat med militär, polisväsende, rättsapparat, propagandaväsende och en synnerligen genomträngande statssäkerhetstjänst…

  Uppenbarligen så har de styrande i Göteborg med herr Nyhus i spetsen totalt missat detta eller också “skobbat” ifrån historielektionerna !

  “Den som kommer försent straffar historien”!

 • När man ser de olika planerna som finns för Göteborg med boulevarder i Högsbo, överdäckning av hamnbanan “för att öka integrationen” och övertron på västlänken så inser man att avståndet mellan kommunstyrelsen och verkligheten är oerhört.

  Högsbo kommer vid en förändring att tappa arbetsplatser och verksamheter tvingas flytta till dyrare lokaler eller lägga ner. Överdäckning av hamnbanan är visserligen en god idé, men den kommer inte att påverka integrationen nämnvärt. Och Västlänken ger ingen förbättring där det verkligen behövs utan erbjuder kommunikation till platser som redan har bra kommunikation.

  Att konvertera Dag Hammarsköldsleden till boulevard gör att alternativvägar saknas när det blir stopp på Västerleden, vilket är normalförhållandet idag.

 • Och nu har även EU gått ut och (indirekt) kritiserat Västlänken. Den bidragsansökan som Västlänken skickat in får inte bifall och det intressanta är att EU där skriver att projektet behöver förbättra sin risk hantering och arbeta på att minska konsekvenser av de risker sin finns.

  NH: en överdäckning av Hamnbanan och Lundbyleden har liten påverkan på det som SDN Lundby vill åstadkomma, då det fortfarande finns stora barriärer kvar efter en sådan åtgärd. Jag tänker närmast på Ättestupan och Volvos anläggningar som effektivt skärmar av de “fattigare” områdena från de “rikare”.

  NH: En intressant aspekt på “Boulevarden” är också att de röd-grön-rosa jämför med Boulevarderna Linnégatan och Avenyn. Ingen av dessa är dock en genomfartsled. En relevantare jämförelse skulle ju vara med trafikproblemen på Övre Husargatan. Ytterligare en intressant aspekt är ju att man redan har “snabbspårväg” längs med vägen och att det även är planerat (?!?) att lägga en pendeltågsavstickare från Haga station (Västlänken) ned till sydvästra Göteborg i samma korridor. Tänker man sig att gräva ned dessa två under mark? Eller tänker man inte längre än näsan räcker?
  – Jag tror på det senare…

 • Debattartikeln i dagens GP (23/11) anger att avtalet för Västlänken är “Normalt”. Det enda jämförbara när det gäller Västlänken är Hallandsåstunneln, och inget där har varit “Normalt”.