TV4 – Pengar från trängselskatten betalas inte ut i Stockholm

Pengarna från trängselskatten kommer inte stockholmarna till del. Staten har inte betalat ut pengar som ska finansiera flera stora trafikprojekt i Stockholm. 2009 hade regeringen lovat 567 miljoner av trängselskattepengarna men endast 100 miljoner har utbetalats. För 2010 har endast 210 miljoner av 410 miljoner betalats ut. Detta innebär att det saknas drygt en halv miljard till olika vägbyggen. Nu säger Trafikverket att man kan tvingas stoppa flera planerade projekt. Detta kan komma påverka flera utbyggnader och kollektivtrafiken.

Vägvalet har under hela det senaste halvåret försökt skapa debatt om att det inte finns några pengar som utlovas och trängselskatten i Göteborg är på väg mot samma öde som i Stockholm. Ett införande kommer inte att garantera att pengarna kommer projekten till del. Det kommer att sluta med att göteborgarna betalar för tomma löften.

Trafikverket verkar inte själva förstå hur statens ekonomi fungerar då utgifter antas av Riksdagen. Hur dessa pengar sedan fördelas bestäms av Finansdepartementet. Varför Trafikverket försöker agera fristående företag och opinionsbildare är ytterst märkligt.

När ska vi börja diskutera detta på allvar?

Se inslaget här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar