Upp till bevis, Jonas Ransgård!

Idag publicerade GT Vägvalets debattartikel där vi poängterar att det är moderaterna i Göteborgs kommunfullmäktige som avgör om det ska bli en folkomröstning eller ej. Med moderaternas 23 mandat i Göteborg kan den tredjedel av fullmäktige som krävs nås – de behöver inte ens rösta för, det räcker om de lägger ner sina röster.

Det är Moderaterna som äger frågan i kommunfullmäktige. Röstar Moderaterna ja (eller lägger ner sina röster) blir folkomröstningen av. Då tvingas även nej-partier som MP och S till förhandlingsbordet för att diskutera hur en folkomröstning ska genomföras.

Moderaterna kan alltså inte i efterhand komma och skylla ett eventuellt Nej till folkomröstning på andra partier ovilja att diskutera hur en folkomröstning ska utformas. Den diskussionen kan moderaterna tvinga alla övriga partier till genom att trycka Ja på knappen när frågan kommer upp i fullmäktige. Det håller inte att problematisera en folkomröstning i media och ge sken av att en process för en folkomröstning är i gång om Moderaterna inte också aktivt (eller genom att lägga ner rösterna) stödjer en sådan.

Röstar man ändå nej ska man nog förvänta sig segdragna överklaganden ända upp i Högsta förvaltningsdomstolen.

Hur tänker du egentligen rösta, Jonas Ransgård?

Vi skickar vidare frågeställningen till moderaternas förbundsstämma som inleds i helgen. Det kanske är dags att “komma ut” i frågan om en folkomröstning?

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Bra att ni ställer Ransgård till svars. Nu får det vara slut på det fega undanglidande agerandet som vi har sett hittills från honom, moderaterna och övriga Alliansen.

    En helt annan sak, jag läser i GP om att de rödgröna idag har beslutat att retroaktivt ändra pensionsreglerna så att Kia Andreasson gynnas på ett mycket fördelaktigt sätt. Kia säger att “när jag valdes var det ingen som upplyste mig om reglerna”. Hon om någon, borde väl ha förmågan att sätta sig in i sådana frågor? Fusk och mygel hela tiden! Man blir så fruktansvärt upprörd, det här kan bara inte vara sant!

  • (M)gräsrötterna kräver folkomröstning men ledningen säger nej. Samma djupa spricka mellan folket och de politiska företrädarna har länge varit ett problem i kommunen.
    Kravet på folkomröstning avslöjar många politiska fadäser. Det visar också att vi har ett stort demokratiproblem.
    (M) och Ransgård måste bestämma sig. Att stötta väljarnas krav eller uppgörelsen med de politiska kollegorna. Ransgård – var har du din lojalitet?

    Eva Hermansson, Majorna