Uppfostringspolitik och enmansshow

Trafiknämnden har haft ett ärende gällande miljötillståndens upphörande uppe till behandling. Först ville man att detta skulle upphöra enligt tjänsteutlåtande av Trafikkontoret den 31 december 2011. Vägvalet yttrade sig i frågan om att ett upphörande till den 31 december i år skulle ställa till det för många som har miljötillstånd i city. Dessa personer får nämligen parkera på boendeparkeringen utan kostnad med miljötillstånden. Detta kan innebära 500 – 600 kr per månad i kostnadsökning. Det skulle därför vara mer rimligt att ha en lite längre övergångsperiod så att alla dels hinner få information om upphörandet, dels hinner ställa om sig till beslutet.

Diskussionen bidrog till att S, V och MP återkom med ett bättre förslag om en övergångsperiod för miljötillstånden på längre sikt. Nämnden tog ett enigt beslut att miljötillstånden skulle upphöra den 30 juni 2015. Läs yrkandet här.

Idag kan man läsa på GT:s ledarsida att Kia Andreasson (MP) förhalar beslutet i kommunstyrelsen:

“Kia Andreasson (MP) godkänner 2015 som slutdatum. Men i motsats till miljöpartisten, och övriga politiker i trafiknämnden, vill hon skärpa kravet så att inga nya tillstånd får delas ut fram till dess. Ökningen av p-tillstånden stannar i så fall.”

Detta är andra gången som Miljöpartiet byter fot inom partiet (tidigare om konstverk i rondellerna som röstades ned av Trafiknämnden och miljöpartiets representant men som sedan Kia Andreasson röstade för i kommunstyrelsen)

GT:s ledare ser en logik i hennes resonemang, men jag är inte av samma uppfattning. Det visar sig gång på gång att Kia Andreasson verkar driva en egen politik vid sidan av Miljöpartiets. Samma sak skedde när Kia Andreasson gick emot folkomröstningen om trängselskatten, något Miljöpartiet starkt säger sig värna om:

På miljöpartiets hemsida kan man läsa:

“Vi anser att när stora och avgörande beslut fattas i ett land bör alla få delta. En beprövad form för detta är folkomröstningar. Fem procent av de röstberättigade ska kunna genomdriva folkomröstningar på alla beslutsnivåer”

Kia Andreasson är en stor förespråkare om den “politiska enigheten”, men uppvisar gång på gång oenighet inom sitt egna parti. Att Kia Andreasson föser Socialdemokraterna och Vänstern framför sig är ju ingen nyhet. Socialdemokraternas och Vänsterns väljare, som ju inte har röstat på Miljöpartiet, är de största förlorarna som får betala för sina partiers eftergivenhet gentemot Miljöpartiet. Kia Andreasson verkar ha uppfattningen att hon själv kan lägga agendan för hur folk ska agera utefter hennes uppfostringspolitik. Tror hon att detta ska lyckas?

Vägvalet är ett resultat av att folk tröttnat på att politikerna glömmer av att deras roll är att representera medborgarna. Medborgarna är inte en medeltida pöbel som man kan göra vad man vill med. De nya generationerna växer upp med sociala medier, internet, smartphones m.m. och bildar sig på blixtsnabba sekunder egna uppfattningar i en rad olika frågor. Information är idag avgörande för att ena och få med medborgarna. Delaktighet är en annan fråga som helt och hållet trampas på av sittande politiker.

Trafiknämndens beslut ger medborgaren möjlighet att se över sin ekonomi, se på andra lösningar och förhålla sig till en enkel övergång. 30 juni 2015 så upphör miljötillstånden och du får parkera fram tills dess även om du inhandlar en miljöbil i maj 2015. Enkelt och schysst för alla parter såsom politiker, tjänstemän på Trafikkontoret, medborgare!

Varför krångla till det?

Se Vägvalets yttrande om beslutet här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar