Utländska bilar beskattas inte

Enligt GT idag kommer inget betänkande från utredningsgruppen den 30 september som det var sagt. Istället skjuts det på framtiden till 15 februari 2013. Förra året 9 juni utsågs lagman Raymond Grankvist vid kammarrätten i Göteborg till särskild utredningsman för “Skatte- och avgiftsuttag vid användandet av vissa vägar”.

Grankvist säger till GT:

“Det kommer inget betänkande den 30 september som det skulle ha gjort när det gäller trängselskatten, eftersom vi har fått flera tilläggsdirektiv.”

På frågan om det är rimligt att en “eventuell” beskattning ska kunna ske  tidigast årsskiftet 2013/2014 svarar Grankvist:

“Det låter ju rimligt när det gäller trängselskatt eftersom det i det delbetänkande som vi lämnar till hösten inte får tas upp och inte heller tas upp några frågor om trängselskatt.”

Vi tolkar denna försening som att det faktiskt uppstår problem med att hantera trängselskatt och utländska bilar, vilket vi flera gånger redan påtalat. Utredning är verkningslös. Det klart att ett negativt besked om utlandsregistrerade fordon tre månader innan trängselskatten införs skulle ha lett till ytterligare kraftiga protester. Nu skjuter man på beskedet och slipper möta opinionen.

Regeringen och finansdepartementet har gjort ett medvetet val att kalla det för trängselskatt istället för vägavgift och så är även lagstiftat. Vägavgift får inte tas ut på befintliga vägar enligt gällande EU-regler då pengarna måste gå tillbaka till vägprojektet som det avser. Pengarna från vägavgifter som tas ut i EU-länder går tillbaka till det vägprojekt som avgiftsbeläggs. Så är det inte med trängselskatten. Genom att kalla det för trängselskatt kan staten ta in pengar både på befintliga och nya vägar och skatten blir en nationell angelägenhet för Sverige. Pengarna kan på så sätt användas av staten till vad som helst och till vilket projekt var som helst i Sverige och EU kan inte lägga sig i. Eftersom trängselskatten är en svensk skatt kan man inte heller ta ut den på utländska fordon då man inte får beskatta EU-medborgare i andra länder.

Som exempel brukar London föras fram. Där infördes trängselskatt av ett enda skäl: trängsel. Storbritannien har visserligen sagt att alla bilar, utländsk som inhemsk, ska betala trängselskatt, men man lyckas inte driva in pengarna. Administrationen är för dyr och man utmanar inte EU-kommissionen. För att beskatta utländska bilar måste Sverige nu utmana EU-kommissionen, vilket kan leda till överklaganden från andra länder då skatten blockerar genomfartstrafiken.

Slutligen är det intressant att regionchefen för Sveriges Åkeriföretag, Annika Persson, är så dåligt insatt i vad som sker och endast ser till sina egna intressen:

“Detta kommer att innebära en kraftig konkurrensnackdel för svenskregistrerade fordon. Det är dumt att dra igång ett system som kanske måste ändras. Jag tycker att man ska vänta med införandet även för svenskregistrerade fordon.”

Man kan tycka mycket och ha åsikter om allt. Men det förändrar inte den verklighet som Annika Persson ska förhålla sig till. Om utlandsregistrerade fordon slipper trängselskatten, är det något som hon ogillar. Men vad kan hon göra åt det? Absolut ingenting, eftersom hon redan gett sitt godkännande med en reservation som ingen i regeringen eller riksdagen bryr sig om.

Igår lät det annorlunda. Läs här.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • “Detta kommer att innebära en kraftig konkurrensnackdel för svenskregistrerade fordon. “60 SEK /dygn motsvara 5-10 MINUTERS DRIFT AV EN LASTBIL Låt mig “kraftigt små le”.

  • Manne, 60 kr/dygn blir många tusen kronor per år. Om många tusen per år och per lastbil är en droppe i havet för ett åkeri, ja då har antagligen åkerierna väldigt höga marginaler. Det är dock inte något jag känner igen, snarare tvärtom har jag hört från någon som driver en budfirma i Stockholm. Så, tillåt mig att småle åt din kommentar…

  • Det är “väldigt många” BUDbilar av utländsk härkomst som kör omkring i Göteborg .
    Ps. Har du en FIRMA som står och faller med några tio tusen hit eller dit per år så bör du nog fundera på att göra något annat. Bli S-politiker eller nått.