Vad som behöver och inte behöver göras

Här om dagen kunde vi se ett inslag i Västnytt där trafikstrategen på Trafikkontoret, Per Bergström, uttalade sig om framtidens trafiksituation i Göteborg. Under det två minuter korta inslaget nämnde han vad vi (vilka det nu är?) behöver göra, sammanlagt räknade jag till sju stycken “behöver“.

När någon med sådan tydlighet uttrycker vad andrabehöver” göra ska man dra åt sig öronen. De flesta av Per Bergströms “måsten” är inget annat än politiskt tyckande. Låt vara att han arbetar på uppdrag för en politisk majoritet som har ungefär samma åsikter. Men varför ska en tjänsteman gå ut och försvara politikernas åsikter? Hur skulle Per Bergström förhålla sig om en annan politisk majoritet efter valet skulle ändra inriktningen i de frågor som han tar upp? Skulle han då argumentera emot, kanske säga upp sig eller skulle han vända kappan efter vinden?

Jag skulle vilja påstå att Per Bergström far med osanning när han definierar vad som “behöver” göras. Hur många andra avsevärt större städer har inte klarat en någorlunda acceptabel trafiksituation utan att “behöva” agera så bilfientligt som man nu är i Göteborg? Genom att staka ut en riktning som den enda möjliga, utesluter han därmed per automatik alla andra åtgärder som skulle kunna förbättra trafiken i staden. Det låter lite som om när Carl Bildt försvarade “den enda vägens politik” i början av 1990-talet. Att den vägen ledde käpprakt till ekonomisk ruin för staten spelade mindre roll. Principen var det viktigaste också för Bildt.

I inslaget pekade Per Bergström på att vi har “oproportionerligt mycket stora trafikleder i Göteborg” och att dessa bildar “barriärer” mellan stadsdelarna och när medborgarna ska ta sig fram (till fots). Varför Per Bergström motsätter sig att bygga ringleder blir då lite svårt att förstå. Men det klarnar kanske lite när man lite senare inser att han liksom de rödgröna anser att vissa bilister behöver ge upp bilen (“bilen och bilanvändandet i centrala staden behöver lämna plats åt annat“), för annars riskerar vi visionen om att Göteborg  ska växa med 150 000 invånare. Läs tidigare blogginlägg där Trafikkontoret avstyrkte Vägvalets förslag om en västlig ringled, Götaringen. Notera även Per Bergströms kommentar längst ned. Läs även tjänsteutlåtandet här.

För ska man knö in så många människor till att bo (så centralt som möjligt) i Göteborg lär det ju kunna bli trångt i trafiken framöver. De som redan bor i stan verkar dock inte ha så mycket att säga till om om denna förändring, åtminstone inte om Per Bergström får som han vill. Vi ska bygga en större, tätare stad – men fråga för guds skull inte de som redan bor här vad de anser om hela paketet. Av erfarenhet blir det ju mycket bättre om vi bara kör på och tar problemen allt eftersom…

Trafikkontoret planerar till exempel för att bygga om Linnégatan till en så kallad cykelfartsgata. Kan Per Bergström förklara varför han behöver förstöra ännu ett fungerande trafikflöde i stan? Är det verkligen en naturlag eller är det kanske bara någons våta dröm?

Se hela inslaget från Västnytt här nedan.

Håkan Andersson
Vägvalet

P.S. Och några kritiska frågor från Västnytts reporter ställdes förstås inte heller. Det är ju mycket enklare att låta personer som vill få fram ett budskap att pladdra på oemotsagd.

Lägg till en kommentar

 • Vad VI i Göteborg med omnejd BEHÖVER göra:
  – satsa på en snabb kollektivtrafik (planskild spårväg) inom stadens gränser
  – satsa på att sprida ut kollektivtrafiken så att man inte MÅSTE byta i centrum (exempelvis att många inpendlare byter innan centrum för att avlasta centrum, idag sker nästan bara inpendling till centrum för att denna möjlighet inte finns)
  – satsa på att införliva södra/östra Hisingen i den centrala staden (spårväg till Backa och Tuve, kanske ända upp till Kungälv respektive Kornhall)
  – satsa på spårväg till de sydvästra delarna av staden
  – satsa på på att leda ut den trafik som inte skall till centrala Göteborg från centrala Göteborg (ringled), i praktiken sker detta till viss del redan pga att trängselskatten driver ut trafik på Hisingsleden, Jordfallsbron, Bergsjövägen, Landvettervägen
  – satsa på att göra de “nya” delarna av “ringleden” trafiksäkra och miljöeffektiva

 • Jag kan inte hålla med om det du påstår om Carl Bildt, men det är en annan fråga och inte aktuellt nu.

  Det som behöver göras är att se till att ha politiker som tänker på medborgarna och inte på att sätta sin personliga prägel (ungefär som forna öststaters statyer av dess ledare) med diverse vansinniga projekt.

 • I den första kommentaren i inlägget sägs det att Göteborgarna längtar efter att komma nära älven, men att de hindras av stora trafikbarriärer.
  Jag skulle snarare vilja påstå att vi hindras av tunga industrier och företag som har lagt beslag på de attraktiva platserna intill älven och effektivt hägnat in dem så ingen som inte har tillåtelse att vara på det inhägnade området kan i faktum komma nära älven…
  Oavsett om det finns en hårt belastad väg i ens väg eller ej.

 • Har VV presenterat några siffror på hur mycket trafik erat förslag om “Götaringen” skulle avlasta E6? Dvs hur mycket av trafiken på E6 genom stan som passerar både Åbromotet och Klarebergsmotet.