Vad var det vi sa?

Det känns nästan lite för lättköpt, men i detta fall går det inte att undvika! Vad var det vi sa?

På gp.se kan vi idag läsa om att man redan nu förvarnar om en skattehöjning av regionskatten 2013.

Orsak 1: Upphandling av fler pendeltåg

Orsak 2: Enligt Leif Blomqvist (S) har “kollektivtrafikresandet aldrig någonsin varit så framgångsrikt. Det är 100 000 fler resor per dag nu än för ett år sedan

Precis som Vägvalet en längre tid varnat för leder ökad kollektivtrafik till högre skatt. Trängselskatten leder över resenärer till kollektivtrafiken. En skatt som därmed orsakar att en annan skatt måste höjas! Är det bara jag, men får en känsla att sånt bara kan förekomma i Svedala?

Återigen måste Vägvalet ställa frågorna:

1) Hur mycket kommer Västtrafik tvingas höja biljettpriset 2013 när tiotusentals resenärer tillkommer?
2) Hur mycket måste region- och kommunalskatterna höjas på grund av att Västtrafik är så “framgångsrika” och får fler resenärer?

Vi kanske ska vara tacksamma så länge ingen kommer på att man kan fläska på trängselskatten istället för regionskatten? Men varför anses det plötsligt okej att höja regionskatten för att köpa fler tåg men inte för att bygga pendeltågstunnlar? Logiken saknas helt.

Läs hela GP-artikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Ja då går det bra att höja regionsskatten, men med en höjning med 50kr/månad så skulle Göteborgarna med grannkommunernas innvånare sluppit trängselskatten .Hoppar man dessutom över den aktiva dumheten västlänken hade man även sluppit skattehöjningen.
    Och fråga 3 hur mycket tid förlorar människor på att åka kollektivt.Och vem betalar den tidspillan ,barnen? Leif Blomqvist?

  • Ja det är ju möjligt att inköpen av de pendeltåg som avses redan var klara före Marieholmstunneln och Västlänken. Men poängen är väl att pengar måste tas till framtida inköp och blir det skattehöjningar redan nu på grund av detta så lär det väl bli det framöver också.